INNLEGG

Det er en myte at folk må velge mellom lønnet arbeid og å bli entreprenør

Kulturelle endringer i det moderne samfunnet, global økonomi, og digitalisering, bidrar til en kombinasjon av lønnet arbeid og gründervirksomhet, skriver Dr. Lidia K. Lindelid, postdoktor ved Nord Universitet.

Dr. Lidia K. Lindelid ved Nord Universitet.

Hele 77 prosent av ansatte som starter aksjeselskap i Norge, velger å beholde sitt lønnende arbeid. De kaller vi hybride entreprenører. De fleste hybrider starter deltidsbedrifter for å tilfredsstille sitt behov om selvrealisering, vil assosieres med lønnet arbeid - og har ingen intensjoner om å si opp jobben for å bli selvstendige næringsdrivende i framtiden.

Det er derfor en myte at arbeidsgiver risikerer at ansatte forlater organisasjonen dersom ansatte engasjeres i deltidsgründervirksomhet. Tvert imot risikerer arbeidsgiveren at de mest løsningsorienterte og engasjerte ansatte forlater organisasjonen dersom entreprenørskapstanken ikke får støtte.

Vinn-Vinn situasjon

Deltids gründervirksomhet virker positivt på innovativ atferd og prestasjoner på lønnet arbeid.

Gründere som starter som hybrider er dessuten attraktive på arbeidsmarkedet, har høyere utdanning og lønn. De driver ofte med innovative næringsvirksomheter som skaper skatteinntekter og arbeidsplasser. Hvis de lykkes kan bedriftene vokse og bli lønnsomme, og gründere blir etter hvert mer risikovillige og internasjonale.

Hybrider har mindre tid til disposisjon og lavere forventing til bedriftsvekst, siden deres primære inntekt ikke avhenger av bedriftsprestasjoner. Bedrifter startet av hybrider rapporterer oftere lavere aktivitet, akkumulerte salg og lønnskostnader. Likevel starter hybrider ofte bedrifter som overlever lenger. Ved uttreden av eierskap (exit) rapporterer hybrider mindre tap sammenlignet med gründere som forlater lønnet arbeid for å etablere bedrifter.

Praktiske råd for støtteorganisasjoner

De fleste ordninger bruker våre skattepenger for å støtte risikovillige gründere som er villige til gi opp lønnet arbeid for å starte bedrifter.

Støtteorganisasjoner som tar sikte på å støtte utviklingen av en konkurransedyktig norsk økonomi, burde utvikle programmer som støtter høyt utdannede hybrider. Støtteordninger bør promotere både økonomiske og ikke-økonomiske fordeler ved bedriftseierskap. Dette fordi hybrider har behov for stabilitet og selvrealisering, og har lave gründerambisjoner.

Støttetiltak som fokuserer på erfaringsbasert læring og trinnvise måloppfølginger vil motivere til bedriftsvekst og utveksling av kompetanse mellom gründervirksomhet og lønnet arbeid. Parter som er involvert i hybrid entreprenørskap trenger representasjon og retningslinjer for å beskytte sine rettigheter.

Praktiske råd for ansatte

For å skaffe arbeidsgivers tillitt må ansatte starte en virksomhet som bidrar til arbeidsgiverens offentlige image, samt utfyller og ikke kopierer arbeidsgiverens virksomhet. En hybrid entreprenør må forsikre arbeidsgiveren om at en sidebedrift ikke vil påvirke prestasjoner i primærjobben. En hybrid med vekstambisjoner for virksomheten sin, men som ikke ønsker å si opp lønnet arbeid, må engasjere andre for å nå sine forretningsmål.

KILDER:

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!