Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad.

Stanser ministerens planer: Freder Investinor i to år

Regjeringens planer om å endre mandatet til Investinor stanses av egen fraksjon på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Det ble stor ståhei da det i oktober ble kjent at regjeringen, med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, hadde bestemt seg for å endre mandatet til det statlige investeringsfondet Investinor.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsket å endre mandatet til Investinor.

Nå blir planene blokkert av regjeringspartienes egen fraksjon på Stortinget. Det innebærer at direkteinvesterings-mandatet til Investinor videreføres. Det bekrefter finanspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad, overfor Shifter.

– Dette betyr ikke at det kommer nye penger til Investinor, eller at selskapet er fredet til evig tid. Vi har fortsatt en vei å gå for å få mest mulig ut av de virkemidlene staten har, sier han.

Nyheten ble først omtalt av Adressa. Det var under et møte i Oslo tirsdag ettermiddag, mellom NHO, Næringsforeningen i Trondheim, representanter fra Trøndelag i næringskomiteen og finanskomiteen på Stortinget og de parlamentariske lederne til regjeringspartiene, at Venstres Terje Breivik fortalte aktørene at de kan "puste lettet ut".

I innstillingen fra næringskomiteen legger regjeringspartiene nemlig inn merknader setter en stopper for endringene - foreløpig.

Helhetlig gjennomgang

Regjeringen måtte tåle skarp kritikk da forslaget om å gå bort fra direkteinvesteringer og over til en tydeligere fond-i-fond-modell ble kjent i oktober.

Både den nye og forrige sjefen i fondet advarte mot et vakuum i markedet om de foreslåtte endringene ble gjennomført.

Forundringen ble forsterket da regjeringens egen konsulent-rapport kort tid etterpå pekte i en helt annen retning enn hva departementet hadde foreslått i statsbudsjettet.

Rapporten er den første konkrete delen av en større gjennomgang av det statlige virkemiddelapparatet. Gjennomgangen er planlagt fullført i 2021.

– Her burde man kjørt en helhetlig prosess og ikke sementert politikk før denne gjennomgangen lå på bordet, sa leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal.

Nå har hun og de andre kritikerne altså blitt hørt, i alle fall delvis.

– Flertallet synes det er naturlig å se Investinor i sammenheng med evalueringen av de øvrige virkemidlene staten har, sier Bjørnstad.

Oppfølging

Dermed er Investinor fortsatt utsatt for endringer etter gjennomgangen.

– Utvalget som foreslo at Investinor ikke skal jobbe med direkteinvesteringer var ikke eksplisitte på når dette burde opphøre, påpeker statssekretær Magnus Thue (H) i Næringsdepartementet.

Han legger til at endringene som nå stanses er "en del av budsjettprosessen."

– Gjennomgangen av virkemiddelapparatet vil være klar til fremleggelsen av 2021-budsjettet. I mellomtiden regner vi med at mye av de gjenstående midlene vil måtte brukes til oppfølgingsinvesteringer i den allerede eksisterende porteføljen.