Siri Kalvig, leder av klimainvesteringsfondet Nysnø. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny gjennomgang: Foreslår å slå sammen Investinor og Nysnø

Kun uker etter at regjeringen foreslo inngripende endringer i statens investeringsarm, peker deres egne konsulenter i en helt annen retning.

Publisert Sist oppdatert

Det ble rettet skarp kritikk mot regjeringen da de i statsbudsjettet foreslo å endre mandatet til Investinor, og droppe direkteinvesteringer til fordel for en tydeligere fond-i-fond-modell.

I samme budsjettforslag bevilget regjeringen 700 millioner kroner i investeringskapital til statlige Nysnø Klimainvesteringer.

Fredag la Deloitte frem sin helhetlige gjennomgang av det norske Virkemiddelapparatet. De har brukt halvannet år og 12.000-konsulenttimer på å få den ferdig. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har kalt gjennomgangen et av sine "viktigste politiske prosjekter".

I rapporten peker konsulentene ut en helt annen retning for Investinor enn hva regjeringen selv har gjort. Ett av de til sammen 27 konkrete forslagene i rapporten lyder som følger:

Leder for innovasjon og nringsutvikling i Abelia Eline Oftedal

"Sammenslåing av Investinor og Nysnø klimainvesteringer med opprettholdelse av et klimafokusert investeringsteam i Stavanger og et generalist-team i Trondheim. Disse to aktørene vil etter våre anbefalinger (punkt 15) ha et likt mandat og like kompetanseprofiler som ikke rettferdiggjør to separate organisasjoner."

– Her burde man kjørt en helhetlig prosess og ikke sementert politikk før denne gjennomgangen lå på bordet, sier leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal.

Helhetlig

Allerede førstkommende tirsdag skal hun delta i et møte på Stortinget angående det forrige Investinor-forslaget, med blant andre Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som har vært blant forslagets fremste kritikere. Nå får gruppen enda mer å snakke om.

Oftedal ønsker imidlertid ikke å uttale seg konkret om forslagene ennå, fordi hun ikke har satt seg tilstrekkelig inn i det 127 sider lange dokumentet som ble publisert av regjeringen fredag ettermiddag. Hun har følgelig ikke forhørt seg med Abelias medlemsbedrifter.

Hun er likevel tydelig på at ingenting i denne saken ennå er avgjort, selv om det foreligger et forslag i statsbudsjettet fra flertallsregjeringen.

For øvrig mener hun tankegangen bak gjennomgangen av virkemiddelapparatet er god.

- Jeg håper at helhetstanken forblir. At man skal slå sammen, unngå overlapp, ta tydeligere styringer og eierskap, tydeligere formål med midler på forvaltersiden, og gjøre det lettere for brukersiden. Samtidig sørger de for økonomiske besparelser, frigjorte midler som jeg håper føres inn i forskning og innovasjon. At den tanken ivaretas, håper jeg.

Shifter har vært i kontakt med Investinor-sjef Terje Eidesmo, som ikke hadde noen umiddelbar kommentar til saken.