Inspirerende å møte gründerskolestudentene hjemme hos generalkonsul Hilde Skorpen.

AP-leder Jonas Gahr Støre om opsjonsbeskatning: Vi vil se på erfaringer fra andre land og lytte til norske gründermiljøer

Publisert Sist oppdatert

AP-leder Jonas Gahr Støre har vært på studietur til Silicon Valley og besøkt tech-selskaper som Tesla og hilst på norske gründere for å utvikle sin teknologiske kompetanse. Shifter tok en prat med ham.

− Hva har du med deg i bagasjen fra Silicon Valley?

− Det var veldig spennende. Selv om jeg hadde lest mye om utviklingen, var det en egen erfaring å møte menneskene og føle det kraftige fotavtrykket som kommer fra entreprenørskap, innovasjon og teknologiske endringer, sier Jonas Gahr Støre til Shifter.

− Har du endret syn på noe etter oppholdet? Hva?

− Jeg har fått en klarere opplevelse av den store utfordringen vi har rundt kompetanse i dag og årene som kommer. Det er ulike anslag på hvor mange jobber som vil forsvinne de neste årene i lys av de store teknologiske endringene. Så oppgaven blir å sørge for at våre unge får en utdanning som gjør dem i stand til å leve med disse endringene og at mennesker som er i arbeid får etterfylt sin kompetanse slik at de er i stand til å kunne arbeide, og ikke minst at vi fortsatt kan skape arbeidsplasser til et folk som vil jobbe.

Det andre er at det er store forskjeller i det amerikanske samfunnet og at for de som er dårligere rustet til å klare utfordringen, kan det gi utslag i frustrasjon og sinne. Da jeg snakket med folk på gatene, var mange nervøse og usikre med tanke på fremtidens krav til dem.

For meg handler det om å sikre muligheter til alle og skape en god politikk for omfordeling, slik at det ikke blir et strekk i laget mellom de som blir superrike og de som faller fra.

− Hva mener du med «å se på» opsjonsbeskatningen?

− For det første, må vi se på hvordan vi kan bistå gründere, og de som setter i gang med oppstartvirksomhet i den sårbare første fasen. Der spiller privat kapital en viktig rolle, men også det offentlige kan etablere inkubatorer som letter denne startfasen.

Arbeiderpartiet har foreslått en inkubator, hvor det offentlige står for 50 prosent og privat kapital utgjør resten.

Videre er det en utfordring å lønne ansatte i bedrifter som ikke tjener penger i oppstartsfasen. Vi vil se på erfaringer fra andre land og lytte til norske gründermiljøer for å utvikle løsninger som gjør det mulig å overleve mens du venter på betale lønn. Her er kan man gjøre noe rundt opsjonsbeskatning, men det finnes også andre virkemidler.

− Hvilke?

− Vi har et åpent sinn til dette. Vi vil se på erfaringer andre har gjort seg. Det er viktig å ikke underminere inntektene til fellesskapet. De trenger vi for å opprettholde viktige velferdstjenester, som for eksempel utdanning. Derfor handler ikke dette bare om å se på virkemidler som skatt, men også å introdusere programmering tidlig i skoleløpet. Så er det viktig med flere IKT-studieplasser som vi har foreslått i våre alternative budsjetter.

Vi har et godt utgangspunkt med mange dyktige folk, men vi hører også om knapphet av kompetanse i norsk næringsliv og offentlig sektor.

− Men hva konkret vil du gjøre rundt opsjonsbeskatning?

− Vi vil begynne med å hente inn erfaringer og fortsette å lytte til nordmenn som er i oppstartsfasen, og her finnes det flere miljøer vi kan snakke med.

− Ikke noe konkret utover det å innhente informasjon?

− Det er med sikte på å komme med konkrete forslag, men det må utredes på en ansvarlig måte. Her er det også naturlig å ta med seg departementenes spesialkompetanse. Vi ønsker å utvikle ordninger som støtter gründere samtidig som vi ikke svekker inntektene til fellesskapet. Vi har nå gitt uttrykk for en intensjon, så skal vi utvikle forslag på en grundig måte, sier Gahr Støre.

Regjeringen har signalisert at de vil komme med et forslag rundt opsjonsbeskatning i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet til høsten, vil dere kunne støtte et slikt forslag?

− Vi vil studere et slikt forslag med interesse. Vi vil legge frem vårt alternative statsbudsjett, hvor blant annet vår satsning på inkubatorer har ligget inne tidligere og som vi fortsatt vil jobbe videre med.

− Hva med skatteincentiv for tidligfaseinvesteringer som kan gjøre det like attraktivt å investere i oppstartselskaper som i eiendom?

Nå har vi gjennom skatteforliket sørget for at verdifastsettelsen for aksjer og eiendeler settes ned til 80 prosent, altså på linje med eiendom. Det er et viktig bidrag. Jeg har nevnt forslaget om et akseleratorprogram. Vi kommer ikke unna at skatt er noe vi trenger i vårt fellesskap, så må vi ikke tenke slik at offentlig politikk eller fornyelse av offentlig politikk må handle om å droppe skatt. Den skattereformen vi nå har fått til er et godt bidrag som gjør det mer lønnsomt å investere samtidig som inntektene til fellesskapet opprettholdes, sier Gahr Støre.