Lucas Weldeghebriel, daglig leder og gründer i Shifter.

Derfor er jeg drittlei begrepet innovasjon

Publisert Sist oppdatert

Innovasjon, innovasjon, innovasjon. Blir ikke også du litt kvalm hver gang du hører det? 

Jeg blir nok enda kvalmere enn deg, for jeg lever midt oppe i det. Og, ja, jeg er selv medskyldig til at det skrives og prates om innovasjon. Jeg gjør det jo akkurat nå.

Grunnen er enkel: Mange later til å misforstå hensikten med innovasjon. For det er ikke slik at du MÅ fremstå innovativ for å tiltrekke deg kule medarbeidere. Hvis du faktisk ikke jobber med innovasjon på en ordentlig måte, så vil de nok forsvinne like raskt som de kom.

Vi har til og med diverse innovasjonskåringer. Altså, man hyller et verktøy i stedet for å hylle hva dette verktøyet har bidratt til.

For meg så henger ikke det på greip.

Det viktigste er at du lager produkter dine kunder vil kjøpe, og at du evner å gjøre dette over tid, i møte med nye trender, ny teknologi og nye demografier, for å nevne noe. Og da mener jeg at det kan hjelpe at du er innovativ, men det er ikke et mål i seg selv. Det er resultatet som er målet.

Innovasjon er altså ikke bare et fancy markedsføringsbegrep.

I mitt hode, handler innovasjon om å våge, om tørre å stå i mot et press selv om karrieren din kan lide på grunn av det, og det handler om å  jobbe systematisk over tid for  å produsere ekte resultater eller ekte læring som gjør bedriften i bedre stand ved neste korsvei.

Det handler ikke om å opprette en innovasjonslab med VR-briller, som en bekjent nylig skrev til meg.

Går vi bak den velsmurte markedsførings-retorikken, slik vi kan lese fra den ny-publiserte «Innovasjonsmeldingen 2019», ser vi at de færreste har et bevisst forhold til hvordan deres virksomhet skal drive innovasjonsarbeid på en systematisk måte. Over halvparten trekker frem at innovasjon er deres fremste konkurransefortrinn (!), men de færreste av dem har strukturer, ressursallokering og insentiver på plass som sikrer dette.

Ikke bare er innovasjon en usikker forsikring, men hvis selve innovasjonsarbeidet kun er basert på symboler, retorikk og ikke har substans, som fører til at man internt mener man er i front, så lever man ekstra utrygt. Det er kanskje en større trussel mot innovasjonsarbeidet enn noe annet.

Da vil du kanskje si at det er paradoksalt at vi velger å utarbeide en "Innovasjonsmelding". Mitt svar til det, er at vi ønsker å bidra til å bygge substans inn i begrepet.

Som Jørn Haukøy sier til Shifter:

[deler av norsk næringsliv, enten mangler bakkekontakt eller grunnleggende kunnskap om innovasjon]

– Hvis du ønsker å ta sats, er det lurt å ha begge beina på bakken først, sier han.

Målet med Innovasjonmeldingen er nettopp å plante begge beina på bakken.

Innovasjon er ikke lett og det er forbundet med mye friksjon.

De fleste selskaper tør rett og slett å ikke satse ordentlig på innovasjon. De lever med et konstant press fra ulike interessenter på å levere resultater her og nå. Aksjonærer og styret forventer sin avkastning.

Derfor handler innovasjon om i stor grad om å være modig og tørre å ta de strukturelle grepene som er nødvendig. Samtidig som du ikke må klusse til eksisterende business.

Innovasjon handler om viljen og evnen et selskap har til å endre seg i takt med kundens behov.

Det er først da du beveger deg bort fra retorikken og innovasjonsteateret og over til substansiell forretningsutvikling. Resultatene fra denne «Innovasjonsmeldingen 2019» viser at norske virksomheter fortsatt har en lang vei å gå, så du er ikke alene.

Det er ikke flaut å si at du ikke er innovativ.

Det er det beste utgangspunktet!

Og det vil også gjøre deg mindre kvalm.