Gründeroppropet er «konstruktivt» og akkurat passe «tabloid». Må mer til enn julekos hos Innovasjon Norge for å skape endringer

Publisert Sist oppdatert

Kommentar av Per-Ivar Nikolaisen, redaktør i Shifter

Ledende gründere må fortsette «å rope» til folk flest, ikke bare "klippe og lime" på politisk juleverksted med etablerte organisasjoner og myndigheter.

Politikk har en tendens til å bli til mellom lobbyister på den ene siden og politikere og byråkrater på den andre siden. Nå og da roper «mannen i gata» ut om en eller annen urett innen helse, skole eller annet.  Det kommer gjerne et benkeforslag fra opposisjonen, som regjeringen svarer på med «å vurdere å nedsette et utvalg som skal vurdere». Men de store linjene legges i beslutningstagernes dans med de store interesseorganisasjonene.

De siste ukene har det vært en ny type på dansegulvet, og han har såpass fete moves at alles øyne plutselig er rettet mot ham. 15 profilerte gründere og investorer står bak «Fremtidsmanifestet», med 12 krav til norske myndighetene.  De ga dagens innovasjonspolitikk det ganske glatte lag, og noen av dem antydet til og med at de etablerte interesseorganisasjonene ikke representerte gründerne godt nok.

Gründeroppropet forstyrret de etablerte organisasjonene. Abelia og IKT-Norge har lenge kunnet representere både corporates og startups i fred og ro. For første gang hadde altså noen ment at det kunne være en interessekonflikt mellom det som gagner en liten gründer og det som gagner et stort teknologiselskap med tusenvis av ansatte.

Gründeroppropet forstyrret kanskje også bildet Innovasjon Norge ønsket å tegne, at det skjer veldig mye. Gründersjef Pål T. Næss i Innovasjon Norge mente at gründeroppropet var så negativt, at det risikerte å ødelegge mye av det som var på gang.

De «åtte til fire»-ansatte i organisasjonene og staten hadde blitt «disruptet» av de «tjuefire-sju»-arbeidende teknologigründerne.

Vi skal ikke spekulere for mye i hvordan samtalen mellom ledelsen i Innovasjon Norge og ledelsen i IKT-Norge gikk for seg da de hadde lest «Fremtidsmanifestet». Det er lett å tenke at de kanskje var litt såret. Innovasjon Norge sa iallfall at gründeroppropet var «tabloid», og burde vært mer «konstruktivt». IKT-Norge på sin side påpekte at det finnes gründere utenfor sentrum av Oslo - kanskje underforstått at disse er godt fornøyd med de etablerte organisasjonenes arbeid.

Den påfølgende invitasjonen til et gründerpolitisk «juleverksted» kan lett tolkes som et forsøk på å få debatten inn i ordnede former innenfor de rammene man kjenner. Man kan kanskje ikke ha løse tech-gründerkanoner som raser rundt i mediene og fyrer av kronikker hit og dit, og at på til får en hel del oppmerksomhet for sine spissede argumenter og fortellinger fra gründervirkeligheten. Det kan jo komme til å ramme både den ene og andre.

Gründerne bak «Fremtidsmanifestet» har svart med at de gjerne kommer på juleverksted. Men de svarer også at de gjør det for å gi Innovasjon Norge økt forståelse og overblikk. De tilbakeviser også antydninger om at oppropet består av en elite i hovedstaden. «Det er snakk om en representativ gruppe teknologigründere med internasjonale ambisjoner som har den ferskeste og mest relevante erfaringen i å forsøke å skape nye hjørnesteinsbedrifter,» sies det.  De peker også på at det er avgjørende å drive opplysningsarbeid overfor allmennheten.

Gründeroppropet har klart å få oppmerksomhet rundt flere saker som IKT-Norge og Abelia har kjempet hardt  for i årevis. Gründerne har løftet frem en debatt som har vært for de spesielt interesserte, men som egentlig handler om hvordan vi skal sikre det fremtidige fundamentet i den norske velferden.

Flere av kravene som gründerne nå fremmer, var dessuten blant tiltakene foreslått i det såkalte "Drømmeløftet", der Innovasjon Norge reiste land og strand rundt for å hente innspill til økt innovasjon. Utfordringen har vært å løfte dette videre fra drømmene.

Det trengs derfor ingen temming av debatten. Diskusjonen har vært ryddig, høflig og opplysende. Toppledelsen i de største partiene har kommet på banen, ekspertene også, samt organisasjonene, og ikke minst andre gründere.

I disse dager forhandler samarbeidspartiene og regjeringen om endringer i forslaget til statsbudsjett. Da er det bra for norske startups at noen av de mest vellykkede gründerne minner politikerne om hvor skoen trykker. Gründervennlig opsjonsskatt eller skatteinsentiver for investeringer i oppstartsbedrifter var som kjent ikke en del av budsjettforslaget. Disse sakene avgjøres nå – ikke i julemåneden.  Budskapet må derfor være godt fundert og spisset, ja kall det gjerne «tabloid» i ordets positive forstand – akkurat slik Gründeroppropet har gjort det, og bør fortsette å gjøre det.

Gründerne må ikke la seg lokke inn i et lunt juleverksted med byråkrater, toppolitikere og etablerte organisasjoner – og bli der. De risikerer å komme ut med dorullnisser, ikke reelle endringer.

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned Shifters seneste podcast med seriegründer Kim Haagensen i WeClean.Om alle feilene han har gjort – både som gründer og ektemann. Dessuten om tech, livet som hardtarbeidende småbarnsfar, ledelse, pitsjing, verdier, framtida og hvorfor han valgte å kappe av seg en finger.