Richard Susskind er professor og regnes som en av verdens fremste innen jus og teknologi. Foto: Richard Susskind.
Richard Susskind er professor og regnes som en av verdens fremste innen jus og teknologi. Foto: Richard Susskind.

– Advokater må tenke på om de skaper verdi de tror folk er villig til å betale mye for i årene som kommer.

Publisert Sist oppdatert

Richard Susskind liker å provosere og har egentlig ikke noe imot advokater, selv om han skrev en bok som heter «The End of Lawyers?».

Susskind er en pioner innen jus og teknologi. Han har forfattet flere bøker. Den mest kjente er kanskje «The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services», fra 2008 og «Tomorrow’s Lawyers» fra 2013.

20. november står han på scenen som hovedtaler under “Future Lawyer 2017” i Oslo.

Kunden først

– Hva er det viktigste advokater bør tenke på i den digitale tidsalder?

– En advokats oppgave er på best mulig måte å tilfredsstille kundens behov. Det er det de bør tenke på, sier han.

– Kan du utdype?

– Markedet for tradisjonelle advokater er under press. Den største utfordringen de neste 10 årene, er det jeg kaller «more for less»-utfordringen. Klientene presser på for å få tjenester både billigere og bedre. Dette er press de selv føler på kroppen i sine egne industrier. Alt tyder på at det presset vil øke, sier Susskind.

Han mener at det i tillegg vil komme nye aktører på markedet.

Det kan være alternative måter å tilby juridiske tjenester på, aktører fra andre bransjer og startups osv. Det vil si at advokater også vil få et konkurranse-press. I tillegg ser vi juridiske avdelinger i etablerte selskap som vokser. Alt dette spiser inn på de tradisjonelle advokathusene, sier Susskind.

Ikke nok med det, men så får man også et press fra teknologien.

– All forskningen jeg har gjort i andre profesjonsyrker viser gjennomgående at teknologi endrer hvitsnipp-yrker. Det er ingen grunn til å tro at det vil være annerledes for advokater, sier han.

– Tilbake til spørsmålet, så er det et press for å gjøre juridiske tjenester mest mulig effektive og som på best mulig måte tilfredsstiller en kundes behov. Dette betyr at de tradisjonelle advokathusene, som leverer sine tjenester på en tradisjonell måte, er truet, men det er også mange muligheter, sier han.

Utfordrer de tradisjonelle advokatene

– Du har skrevet en bok som heter «The End of Lawyers»...

– Vel, det er «The End of Lawyers?» med et spørsmålstegn. Boken så på advokaters fremtid. Og, ja, det var en provoserende tittel, men det var ingen spådom som sa at det ville være slutten på advokatyrket, sier han.

– Så du tror ikke på «The End of Lawyers»?

– Jeg tror at om 30-40 år vil det være mye mindre behov for tradisjonelle advokater. Tror ikke det vil være mange i jus-bransjen som gjør det vi gjør nå, men de vil gjøre andre ting. Jeg utfordrer de tradisjonelle advokatene, ikke ideen om at noen vil levere juridiske tjenester, sier han.

Han understreker at det man kan se innenfor jus, men også mange andre bransjer, er at et arbeid kan deles opp i mange oppgaver.

– Det vi ser er at stadig flere oppgaver, som vi historisk har tenkt ville kreve menneskelig intelligens, kreativitet, resonnering og sosiale evner, kan løses av maskiner alene, eller av juniorer med støtte fra intelligente systemer.  Når maskiner blir stadig mer kapable, er det vanskelig å komme unna konklusjonen om at det bli vesentlig mindre for tradisjonelle advokatselskaper å gjøre, sier han.

Bygger digitale verktøy

–Endres advokatrollen?

– I 2020-årene, som er så langt som det er mulig å ha en mening om, tror jeg ikke på slutten på advokatyrket, men jeg tror advokater må gjøre mange andre ting enn de gjør i dag. Der advokaten tidligere var en 1-1 rådgiver, så vil det i fremtiden være advokater som bygger digitale verktøy. De hjelper fortsatt klienten med juridiske problemer, men de hjelper dem på en annen (og mer effektiv) måte, og vi vil kalle disse for advokater, men som vi kanskje i dag kaller for juridiske teknologer, sier han.

– Tror du innerst inn at alt vil bli automatisert på et tidspunkt?

– Det er modig hevde at alle juridiske jobber vil bli automatisert, men jeg er nok en av dem som tror at en veldig stor andel av det advokater gjør i dag kan bli gjort helt annerledes, sier han.

Jus-studenter må ta et valg

–Hva da med dem vi i dag utdanner til å bli jurister? Hva er ditt råd til dem?

–Det er egentlig veldig enkelt. De må ta en beslutning. Ønsker de å konkurrere mot disse systemene, eller vil de være med på å bygge dem? Gjennom å konkurrere mot dem, sier man i praksis at en tror man kan skape en karriere ved å gjøre ting maskiner ikke kan. Jeg respekterer det synet, men alle bevis tilsier at det vil bli stadig færre ting som maskiner ikke kan gjøre. Alternativet, og det er dit jeg styrer mine egne studenter, er å bygge disse systemene. Jobben til morgendagens advokater er essensielt å utvikle systemer som erstatter tradisjonelle juridiske tjenester, sier han.

Mange små selskaper vil forsvinne

– Hva med mindre advokatselskaper?

– Jeg har tidligere blitt kritisert for at jeg skrev i min bok at små advokatselskaper vil komme til å slite hvis de ikke forandret måten de jobbet på. Jeg mener det fortsatt. «hverdags-jus», kommer i stor grad til å bli mer tilgjengelig i ulike former for lavpris-tjenester. Jeg tror advokater i små selskaper må tenke dypt på hva slags verdi de skaper for sin kunde. Og tenke videre på om de tror den verdien er noe folk er villig til å betale mye for i årene som kommer. Jeg tror mange små selskaper vil forsvinne. Noen vil fortsette å levere tradisjonelle tjenester, mens andre vil innovere. I England har vi noen av de beste eksemplene på juridisk innovasjon fra de små selskapene. Individer har kommet opp med veldig gode ideer rundt å levere juridiske tjenester på nye måter, sier han.

–Mange vil si: Men det har vi ikke råd til.

–Mye av teknologien i dag er relativt billig. Jeg tror ikke kostnaden er en barriere lenger på samme måte som tidligere. Du kan også si at mindre selskaper bør være mer smidige, og bør derfor ha større evne til å forandre seg.  Jeg tror også mange av dem vil inngå partnerskap med andre profesjoner og kryssfunksjonelle praksiser. Lokale advokater, kan kanskje jobbe sammen med lokale regnskapsførere og revisorer for å tilby en slags one stop shop. Det minst sannsynlige fremtidsbildet er at de ikke vil endre seg overhode, men noen vil gjøre det kjappere og bedre enn andre, sier han.

Du kan møte Richard Susskind på Shifters konferanse: Future Lawyer 2017, i Oslo, 20. november.

Han vil blant annet snakke om hvordan bør advokatselskaper, store som små, kan møte fremtiden på en best mulig måte? Hoveddriverne for forandring? De fire store fire innen legal tech, og seks modeller for å produsere og distribuere ekspertise i et samfunn.

Powered by Labrador CMS