Næringsminister Monica Mæland og Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn-Traaseth under Oslo Innovation Week i 2016. Foto: GORM K GAARE / EUP-BERLIN.COM

Næringsministeren svarer gründerne: Vil gjerne diskutere «så fillene fyker», men kjøper ikke ideen om et superfond

Publisert Sist oppdatert

Monica Mæland synes det er «flott» med gründere som stiller krav. Samtidig forsvarer hun regjeringens politikk, og er kritisk til kravet om superfond og oljepenger til startups.

Næringsministeren takker gründerne bak Fremtidsmanifestet, og at de har satt gründersaken på dagsorden.

– Det er bra når avisene diskuterer omstilling og gründerpolitikk. Gjerne «så fillene fyker». Og det er flott at gründerne stiller krav til oss politikere, på samme måte som vi stiller krav til dem, skriver Mæland i et e-postsvar, etter at Shifter ba henne om å svare på kravene fra gründerne.

Hun går ikke så altfor spesifikt inn på de enkelte kravene – som obligatorisk programmering, skatteinsentiver for startupinvestorer, eller endring av opsjonsskatten.

Skygger unna superfond og oljepenger

Mæland er likevel ganske tydelig på hvilke krav hun mener er urealistiske og ikke vil bli oppfylt:

– Jeg kjøper ikke uten videre ideen til et superfond, og til å bruke 2 prosent av oljefondet.

Hun viser til at dagens finansieringsvirkemidler for gründere stiller krav til privat medfinansiering.

– Det er ikke staten som skal velge de gode prosjektene eller skape verdiene, men staten kan hjelpe til sånn at gode prosjekter har en større mulighet til å lykkes.

I Fremtidsmanifestet foreslår gründerne å opprette et superfond på ti milliarder som skal brukes innenlands. I tillegg skal to prosent av oljefondet gå til venture- og startup-investeringer globalt. Noe blant annet økonomiprofessor Torger Reve ved BI var skeptisk til da han kommenterte kravene overfor Shifter.

Mæland avviser tanken om et nytt statseid fond. Hvis statens rolle blir for stor, risikerer man å fortrenge det private initiativet heller enn å hjelpe, ifølge Mæland. Et fond eller lignende som tilsvarer 2 prosent av oljefondet, eller over 140 milliarder kroner, vil bli så stort at det vil dominere markedet for tidligfasekapital.

– I stedet for å stimulere det private initiativet risikerer vi at et fond av denne størrelsen vil fortrenge privat eierskap og selekteringen av gode prosjekter som er nødvendig i den tidligste fasen. Vi vil at våre ordninger skal hjelpe de beste prosjektene. I realiteten vil beløp i denne størrelsesorden innebære at man støtter en rekke mindre gode prosjekter som ikke har livets rett.

Forsvarer seg «så fillene fyker»

Mæland starter for øvrig sin del av «diskusjonen» med å understreke at regjeringen har satset på gründere hele tiden (selv om noen har hevdet noe annet):

Denne regjeringen har satset på gründere fra dag én. Vi har gjennomført skattekutt som fremmer vekst, vi har forenklet regelverk og kuttet i skjemaveldet, og vi har styrket ordninger som hjelper gründere til å starte og vokse, som etablerertilskuddsordningen, pre-såkornfond og såkornfond.

Og hun minner også om dette:

– Vi satser på real- og teknologifag i skolen og styrker Innovasjon Norges tjenester rettet mot gründere, blant annet mentorordningen. Vi har opprettet en stipendordning for studenter og stipendiater som ønsker å bli gründere. Vi jobber for å gjøre offentlige anskaffelser til en motor for omstilling og innovasjon, blant annet gjennom endringer i lov om offentlige anskaffelser.

Og minner om dette:

– Vi har også et digitaldepartement allerede, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Og minner om dette:

– I 2017 vil regjeringen bruke til sammen 7,6 milliarder kroner på næringsrettet forskning og innovasjon. Det er en økning på om lag 2,8 milliarder kroner, eller nær 60 prosent, siden regjeringen tiltrådte i 2013. Pengene går til ordninger under Innovasjon Norge og Norges Forskingsråd, samt Skattefunnordningen.

Og minner dette:

– En stor andel av disse pengene går til gründerprosjekter. I fjor gikk rundt 30 prosent av Innovasjon Norges tildelinger over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til bedrifter yngre enn tre år, som viser at gründere mottar betydelige beløp fra Innovasjon Norge.

Ikke helt ferdige

Er det noen av kravene fra gründerne som vil bli oppfylt i nær framtid?

– Vi er ikke ferdige. Vi skal fortsette å forenkle regelverket og gjøre skattesystemet enklere og mer næringsvennlig. Vi skal fortsette arbeidet for en sterkere norsk gründerkultur og gjøre Norge til et bedre gründerland, svarer ministeren.

Mæland og co hevder de skal fortsette å forbedre gründernes tilgang på kompetanse og kapital.

– I vårt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår vi å styrke rammen for nye landsdekkende innovasjonslån. Vi foreslår også en endret innretning på Investinor, for å bidra bedre til å bygge opp private eiermiljø i tidlig fase. Dette vil komme gründerne til gode.

Shifter kommer straks tilbake til om gründere synes dette er godt nok, og om svarene var klare nok.

I mellomtiden: Les mer om manifestet her.

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned den nye Shifter-podcasten der Johan Brand i Kahoot forteller mer om lederskiftet. Men også om mye annet du kanskje ikke visste om Kahoot, slik som kunstnerkarrieren, lederstilen, garderobeprat i Amerika, etc etc.