Jens M. Gleditsch
Jens M. Gleditsch

Lege med stikk mot leger som vil stoppe "gründercowboyer": Sheriffen er allerede i byen, og ha i mente at heller ikke leger er ufeilbarlige

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Jens M. Gleditsch, lege, informatiker og medgründer i Emily Medical

Helsegründerne er allerede stilt overfor omfattende reguleringer og hindringer, mener lege og informatiker Jens M. Gleditsch.

Pahle og Vogt skriver i Shifter om ukritisk teknologioptimisme i sammenheng med gründeroppropet og Fremtidsmanifestet. I innlegget kritiserer de manifestets visjoner på vegne av helsefeltet for å være overfladiske og urealistiske. Det gjør de ikke helt uten grunn. Helseavsnittet i Fremtidsmanifestet bærer et visst preg av å være skrevet av noen som ikke kjenner problemområdet fra innsiden, og Pahle og Vogts kritikk inneholder noen relevante nyanseringer.

Det jeg reagerer mer på er hvordan de springer videre fra denne kritikken til å generalisere gründere som en hensynsløs bevegelse som kun er ute etter å tankeløst rive opp eksisterende strukturer for egen vinning. Avslutningsvis for innlegget spør de om noen snart kan tilkalle Sheriffen. Det som kommuniseres er altså at gründere åpenbart ikke er ansvarlige nok til å kunne ta i noe så sensitivt som helse uten å beskyttes mot seg selv.

Umiddelbart tenker jeg at de kanskje ikke egentlig har så mye kjennskap til gründere innen helse, men det som er viktigere å poengtere er at Sheriffen strengt tatt allerede er i byen – i den forstand at man som gründer innen helse allerede er stilt overfor omfattende reguleringer og hindringer. Elementer som personvern, sikkerhet, offentlig helseforvaltning og innkjøpspolitikk, klinisk validitet og interoperabilitet stiller såpass store krav til infrastruktur og organisering at de i praksis gjør helse til et av de vanskeligst tilgjengelige arenaene for nye gründere – til tross for feltets skrikende behov etter bedre løsninger. Det er allerede alt for mange som velger seg bort fra det innviklede økosystemet omkring reelle behandlingssituasjoner for i stedet å lage enkle løsrevne applikasjoner rettet mot pasientforbrukere. Det er ikke det vi trenger mer av.

Leger utsettes for et kontinuerlig press om å innføre nye rutiner og virkemidler i sin praksis, fra aktører som ikke nødvendigvis ser de negative ringvirkningene tilsynelatende positive tiltak kan ha i et komplekst totalbilde. Siden det er legen som i prinsippet har de beste forutsetningene for å se hele dette bildet, er det også legens moralske plikt å være skeptisk. Det er legens jobb å "call bullshit" på vegne av sine pasienter når tiltak tegner til å kunne gjøre mer skade enn nytte.

Kritikken av helsavsnittet i Fremtidsmanifestet er altså forståelig, men hovedbudskapet i manifestet er på ingen måte mindre relevant av den grunn. Innenfor helse snarere tvert i mot: Det å gjøre oppstartsfriksjon mindre er f.eks. avgjørende for gi norsk helseinnovasjon bedre forutsetninger for å skape reell verdi for pasienter og helsepersonell, og derigjennom også bli internasjonalt mer konkurransedyktig. Det mangler ikke på hindringer som det er mulig å bygge ned uten at det trenger å gå på bekostning av forsvarlighet.

For øvrig bør man også ha i mente at leger heller ikke er ufeilbarlige, og medisinske fremskritt har ikke historie for ikke å være kontroversielle. Semmelweis ble utstøtt av sitt kollegie for å foreslå det vi i dag anser som alminnelig håndhygiene, og denne formen for uhensiktsmessig endringsmotstand forekommer like fullt i vår tid. F.eks. ble innføringen av kikkehullsbasert kirurgi aktivt motarbeidet i kirurgiske miljøer, frem til det nå har blitt en operasjonsteknisk gullstandard. Sånn sett er det ikke nødvendigvis grunn til bekymring over at de medisinske miljøene føler seg utfordret av teknologer, og man skal nok heller ikke uten videre anta at det er legene selv som vil komme med alle svarene på spørsmålet om hvordan morgendagens helsevesen vil se ut.

 

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på FacebookogTwitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned vår seneste podcast med Otovo-gründer Andreas Thorsheim.

I podcasten er han blant annet innom hvordan han fant teamet sitt, hvorfor solceller er undervurdert i Norge og hvorfor kraftmarkedet er utsatt for disrupsjon.

Hør på episoden her, eller enda bedre, last den ned i Itunes/podcaster eller hvis du har Android-telefon, kan vi anbefale appen podkicker.

 

 

Powered by Labrador CMS