FINTECH

Fintech ikke lenger investorenes favoritt

Investeringene i finansteknologi falt med 83 prosent i Europa i første kvartal, ifølge en sammenstilling fra technettstedet Sifted. Tall fra Shifters egen emisjonsdatabase viser en lignende utvikling i Norge.

Investorene kaster seg ikke lenger over fintech, men aktører som Armando Coppola (høyre) ser fortsatt muligheter i b2b-segmentet, hvor Daro Navaratnams (høyre) Dintero og Andreas Mjeldes Two opererer.
Publisert