Grafisk frem stilling av kjønnsfordelingen for startuper som får risikokapital i Sverige. De rosa tallene (og den litt over halve damen) henviser til kvinneandelen, og de blå tallene (og rekken av menn) henviser til den mannlige andelen.

Kun 0,7 prosent av svenske gründere som får investeringer er kvinner

Publisert Sist oppdatert

9 av 10 av alle svenske startuper som fikk risikokapital i fjor, hadde utelukkende mannlige gründere. 

Di Digitals årlige granskning av kjønnsbalansen innen svensk risikokapital viser en skjevhet der mannlige gründere får nesten 90 prosent av all risikokapital for startups. Totalt 569 techselskaper -- som alle ble registrert i databasen Nordic Tech List i 2017 -- deltok i undersøkelsen.

Bare 0,7 prosent av startupene som fikk risikokapital hadde kun kvinnelige gründere, mens 11,1 prosent av startupene hadde både mannlige og kvinnelige gründere.

-- Jeg opplever at jeg i første rekke sees som en kvinne, og ikke som en entreprenør. At jeg blir tvunget til å bevise hva jeg kan, ettersom ingen tror på kapasiteten jeg besitter som bedriftseier, sier Bonnie Roupe til Di Digital.

Hun er gründer av selskapet og gravidappen Bonzun, som har gjort det bra på det kinesiske markedet.

32 prosent av alle nystartede selskaper er startet av kvinner, men dette gir altså ikke noe synlig utslag på statistikken.