Ikke alle sparkesykler (i dette tilfellet Voi) står oppreist. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Oslo kan få omkamp om el-sparkesyklene etter at Trondheim kaster ut Ryde

Publisert Sist oppdatert

Oslo og Trondheim har tolket det samme regelverket vidt forskjellig. Trøndernes grep vekker nå interesse hos politikerne i hovedstaden.

Trondheim kommune mener de kan bestemme hvem som kan sette ut elsparkesykler på gatene i byen, og brukte tirsdag dette til å sette en foreløpig stopper for den norske aktøren Ryde sin satsing i byen. I stedet blir det utlyst en anbudskonkurranse med svært strenge vilkår. Aktør som vinner konkurransen skal få lov til å plassere ut rundt 200 sykler,  og må betale leie av grunn til kommunen.

I Oslo vekker nå vedtaket fra Trondheim oppsikt. I hovedstaden er det over 4000 sykler, og kommunen har foreløpig tolket det dithen at de ikke har noen hjemmel til å stoppe utplasseringen.

Rådgiver for miljø og samferdsel i MDG, Sirin Stav, synes vedtaket er interessant.

-- Vi har vært i dialog med våre juridiske rådgivere og fått beskjed om at vi ikke har hjemmel i loven til å nekte sparkesykkel-selskapene å operere i Oslo, men hvis Trondheim kommune har tolket lovverket på en annen måte, er det interessant og vi må se på det, sier Stav.

Les også: Sparkesykkel-selskapene ber om kjøreregler: Slik vil de få orden i gatene

Samme regler

I innstillingen til vedtaket i Trondheim vises det til følgende lokale politivedtekt som grunnlag for at de kan bestemme over markedet:

"På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, henge eller på annen måte plassere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.”

Oslo har et tilnærmet likt punkt i sine vedtekter:

"På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted."

Trondheim viser også til de generelle trafikkreglene som forteller at sykler bare kan parkeres på fortau eller gang vei dersom den ikke er til "unødig hinder eller ulempe". Noe kommunen mener Rydes sykler har vært.

Politikerne i Trondheim var klare på at syklene må vekk umiddelbart etter vedtaket tirsdag. Onsdag formiddag hadde Ryde imidlertid opprettholdt driften både i teknologihovedstaden, og Kristiansand hvor de lanserte tirsdag morgen. Gründer i Ryde, Johan Olovsson, sier at selskapet foreløpig ikke vil uttale seg om saken.

-- Førsteprioritet nå er å sette oss inn i situasjonen og hente inn info fra alle relevante instanser, sier han til Shifter.

Les også: Lime-gründer i Oslo: − Når man parkerer feil med bilen, får man en bot. Over tid kan det være en løsning for sparkesykler.

Frykter trege anbud

Andreas Strømsheim-Aamodt fra Zvipp registrerer at konkurrenten Ryde nå blir kastet ut, og at det nå blir lagt ut et anbud. De har selv vært i kontakt med Trondheim kommune tidligere og har blitt bedt om å vente på et vedtak. De var av samme formening som konkurrenten, at det var lovlig å etablere seg, men har likevel valgt å vente.

– Nå er det litt usikkerhet rundt dette, og vi har ikke satt oss inn i hvilken hjemmel dette er knyttet til. Nå håper vi at vi får en avklaring. Vi ønsker uansett ikke å være i en by som ikke vil ha oss der.

– Hvis andre kommuner nå går for anbud og leie av areal, vil det gjøre det vanskeligere for dere som en liten startup?

– Hvis det er slik at nå vil flere kommuner komme med anbud, vil det skje veldig sakte. Det vil påvirke vår hastighet. Og det å sette krav og reguleringer i en så tidlig fase, vil gjøre det vanskelig. Vi ønsker å høste erfaringer først, og ha en åpen dialog mellom kommuner, politikere og aktører.

Han forklarer at denne formen for mikromobilitet krever et visst antall kunder, og turer for at regnestykket skal gå opp.

– Dette er et produkt hvor et godt kundegrunnlag og gode kundeopplevelser er viktig. Hvis det blir strengere krav og færre produkter, vil det gjøre det vanskelig for oss å drive, sier han.

Bård Hoksrud (FrP) diskuterte el-sparkesykkeltrenden med aktørene. Andreas Strømsheim-Aamodt fra Zvipp, Lars Christian Grødem-Olsen fra Tier og Eric Andre fra Voi. Foto: Coxit

Strømsheim–Aamodt håper at Trondheim og andre kommuner som vurderer mikromobilitet, setter seg inn i debatten før de tar en avgjørelse.

– Det jeg er redd for er at man høster Oslos erfaringer gjennom medier. Da kan det være vanskelig å gripe fatt i den nyttet mikromobilitet skaper i byen. Vi håper at kommuner som vurderer dette, snakker direkte med Oslo kommune og oss som aktører.

Ønske om å regulere

Arne Haabeth, som er bystyrekandidat for MDG, stilte sammen med flere politikere og sparkesykkel–aktører til debatt under Arendalsuka på mandag. Da uttalte han at partiet ønsker å regulere , mener også det ikke er nok å la bransjen regulerer seg selv.

— Vi skulle ønske vi hadde mulighet til å regulere dette litt lokalt. For det er vi i Oslo som sitter med dette i fanget.

Haabeth sa da at han ønsker å kunne regulere antallet tilbydere og antallet sparkesykler i Oslo, som nå har rundet 4000 sparkesykler, men at det ikke finnes hjemmel i loven for å regulere tilbudet.

Les også: Startet turist-app med åtte el-sparkesykler i Stavanger. Det likte ikke kommunen.

Avventende Tier

Hos Tier er det ennå ikke den store panikken å spore etter vedtaket i Trondheim og den potensielle konsekvensen for Oslo.

-- Mikromobilitet er nytt og en del av den fremtidige transporten i Norge og i verden. Vi må jobbe sammen for å finjustere måten det passer inn i de lokale miljøene, og dette er en prosess også i Oslo, sier Lars Christian Grødem-Olsen, Oslo-manager for Tier.

I likhet med Zvipp har også de vært i kontakt med Trondheim kommune og fått beskjed om å vente med lanseringen.

-- Vi samarbeider med byråd i alle byene vi opererer i for å sammen finne de beste løsningene for byen. Dette ønsker vi også gjøre i Trondheim.