Ketil Solvik-Olsen ser frem til å få de nye fiberkablene fra Norge til utlandet på plass, og mener de lover godt for Norges fremtid. Foto: Olav Heggø (Fotovisjon). Lisens fra Flickr: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Vil sikre Norges fremtid med digital "motorvei" til utlandet

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen skal få fart på bedriftene med flere fiberkabler fra Norge til utlandet.

Nordmenn tar i bruk flere og flere digitale tjenester, både i jobbsammenheng og på fritiden. For å imøtegå dette og sikre at systemene er tilrettelagt for videre utvikling av nye digitale tjenester, vil Nkom -- på vegne av Regjeringen og Samferdselsdepartmenetet -- nå starte utbyggingen av fiberkabler mellom Norge og utlandet.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet, fortelles det at nesten all norsk datatrafikk i dag går fra Oslo via Sverige og Danmark, og at dette innebærer en sårbarhet man ønsker å redusere. I statsbudsjettet 2018 er det bevilget i alt 100 millioner kroner til å legge til rette for fiberkabler flere til utlandet, og disse vil hovedsakelig bøte på sårbarheten med ensidig bruk av traseen via Sverige og Danmark.

-- Viktig del av den digitale infrastrukturen til Norge

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener fiberkablene hører innunder norsk infrastruktur, og henviser til viktigheten av dem i samfunnet.

-- Digitale tjenester blir stadig viktigere i arbeidslivet og på fritiden. En sikker og robust infrastruktur er en forutsetning for å opprettholde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkabler til utlandet er en viktig del av den digitale infrastrukturen til Norge. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget fra regjeringen om å etablere fleire fiberkabler mellom Norge og utlandet. Nå skal Nkom gå i gang med realiseringen av dette tiltaket. I tillegg til økt kapasitet og trygghet i ekomnettene, vil flere fiberkabler åpne opp for meir databasert næringsutvikling, sier Solvik-Olsen.

Bevilgningen på 100 millioner skal i all hovedsak bøte på sårbarheten ensidig bruk av kablene via Sverige og Danmark byr på, og vil blant annet gjøre det mulig å tilrettelegge for næringsvirksomhet innen for eksempel innen datasenterindustri. Bedre fiberinfrastruktur langs kysten og i Nordområdene står også på planen.

Prioritert oppgave

I pressemeldingen opplyses det også at utbyggingen av fiberkabler regnes som en prioritert oppgave, og at man derfor vil jobbe med å få dette på plass så raskt som mulig, innen forsvarlige rammer.

I forbindelse med utbyggingen av fiberkabler, skal Nkom vurdere behovet for å pålegge de største nettleverandørene å rute mer av internettrafikken andre veier enn over Oslo og via Sverige. Nkom skal også vurdere om det er behov for å stille flere krav til leverandørene som forutsetning for støtten de får. Dette for å sikre ekomstyresmaktene en god kontroll med tryggheten i ekomnettene.