Innlegg

«Støttende investorer leverer bedre resultater»

VC-fond som satser på et støtteapparat utover investor-funksjonen gjør det bedre enn de som bare kommer med penger, skriver Hege Tollerud..

Hege Tollerud i Brighteye Ventures (t.h.) og til venstre et Dall-E-generert maleri av en investor som gir en gründer en hjelpende hånd.

Støtteapparatet i venturekapital vokser, men hva kan du som gründer forvente av investoren din når skal hente venturekapital? Kan fondene bidra til rask vekst med mer enn penger?  

Jeg jobber altså i det edtech-fokuserte, europeiske venturekapital-fondet Brighteye, men jeg er ikke investor.  Jeg skrev om min jobb i støtteapparatet, eller plattform-funksjonen, da jeg startet i min da nye rolle som «Head of Community» for tre år siden. Den gang hadde jeg til min store begeistring oppdaget det globale nettverket av oss som jobber i VC-fond, men som ikke skriver sjekker. Da var det rundt 500 medlemmer i bransjeforeningen VC Platform Community globalt. Nå er det godt over 2000 medlemmer i 45 land, en dobling bare på det siste året. Plattform-rollen er uten tvil den raskest voksende av funksjonene innen VC.

Begeistringen er ikke blitt mindre, og jeg var full av energi da jeg tidligere i høst deltok på VC Platform Community Europe Summit. To dager i London med masse samtaler rundt hvordan best bidra til å utløse potensial hos selskapene i porteføljene våre. Det er en utrolig åpenhet og tillit i denne gjengen, her deles det meste. Jeg var på samme samling i fjor, da var vi 70, denne gangen var det 170. Tidligere i år var jeg på tilsvarende samling globalt, i New York. Der var vi 500, fra hele verden.

Resultatenes tale

Men er plattform-miljøet bare fine møteplasser der vi kan lære av hverandre, og, ikke minst, ventilere ut frustrasjon med likesinnede?

Nei. Det er mye mer. I sommer kom rapporten «The Power of Platform», skrevet av Cory Bolotsky og Dale Chang, to av de mest erfarne i gamet, i samarbeid med sekretariatet i VC Platform Community. Den er den første i sitt slag, og viser at fond som har betydelige ressurser på plattform leverer bedre resultater enn fond uten plattform-ansatte.

Rapporten er basert på analyse av 850 venturekapitalfond globalt fra 2000-2022, på størrelse, komposisjon av team og pengebeløp forvaltet, for å måle i hvilken grad plattform-satsing påvirker finansiell avkastning. 

Den overordnede konklusjonen er at det ikke er absolutt nødvendig å investere i plattform-funksjonen for å gjøre det bra, men at fond som aktivt satser på et slikt støtteapparat gjør det bedre, med høyere nettoavkastning og verdi på investerte kroner totalt.

«Plattform-rollen har vokst raskere enn VC-næringen i sin helhet. Gruppen vokser raskt selv i generelle nedgangstider i markedet, noe som demonstrerer hvor populært det har blitt å jobbe med denne typen støtte. I 2009 var det kun 24 prosent av fondene som hadde en dedikert platform-person, i dag er dette doblet til 52 prosent av fondene,» sier Joshua Goodfield, leder av VC Platform Community.

Før og etter

De som jobber med plattform har litt ulike roller – men i mange tilfeller er det kun små team som alle gjør litt av alt, både i selve fondet, men aller mest rettet mot porteføljeselskapene og hvordan vi kan støtte dem.

Studien deler plattform-arbeidet inn i to hovedkategorier, før og etter investering.

Før-kategorien er den delen der vi jobber med bidra til å finne og vinne deals, gjennom at vi jobber med synliggjøring av fondet (markedsføring, kommunikasjon, events, innhold) for attraktive startups som skal hente kapital. 

I etter-kategorien er vi aktivt inne og følger opp selskapene vi har investert i, med direkte støtte gjennom veiledning, og kobling til hverandre og eksterne nettverk som bidrar til vest – gjennom introer og også en del events. Det kan også være støtte i jakten på talent, vekst gjennom kobling mot kunder, veiledning på marked og ekspansjon, og miljø- sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG).  

Målene

Plattform er altså ikke en teknologi-løsning. Snarere tvert imot, det er så menneskebasert som det kan få blitt, da det handler om å kommunisere godt med grunnleggere og team i oppstarts- og vekstbedriftene vi har investert i, slik at vi kan støtte dem på reisen. 

Så er det jo også kontinuerlige diskusjoner rundt hvordan best skalere denne støtten, måle og kommunisere påvirkning og effekt. Tech-stack er selvfølgelgi alltid et emne på agendaen når plattform-folket treffes, det er mye snakk om Affinity eller Atlas, bruker dere Slack og hva med Circle? Men det handler alltid hvordan vi som mennesker kan bidra til vekst i det andre mennesker bygger.

Mitt mål som del av dette apparatet er å til enhver tid ha oversikt over hva selskapene spør etter. Enda viktigere er det at jeg spør dem hva de kan ha nytte av, og sørge for at hele vårt team gjør alt vi kan for å levere på dette. . 

I Brighteye leverer vi «1 til 1» med dedikerte mentorer, rådgivere, teamet og våre nettverk, eller gjennom seminarer med innhold fokusert på ulike deler av vekstløpet. Ikke bare for gründer og administrerende direktør, men også teamene innen markedsføring, rekruttering, PR, regnskap på plakaten. Og så videre. Og så videre.

Som del av plattform-teamet til Brighteye er jeg også involvert i vår egen finansiering, og relasjonene med de som har investert i våre fond, eller som potensielt vil gjøre det. Det er det viktig å både være synlige i forhold til hva vi gjør, men også holde i kommunikasjonen slik at investorene har oppdatert informasjon om hvordan vi som fond leverer og forvalter investeringene.

Møteplasser

Vi skaper også de gode møteplassene der alle aktørene kan treffe hverandre. For noen uker siden kjørte vi vår første fysiske «Founder Summit». Lunsj til lunsj med deling av kunnskap og erfaring, aller mest gründer til gründer, med noen eksperter utenfra. Dag to kom også ti-tolv investorer vi samarbeider med, som investerer i senere fase enn oss, slik at det var mulig å begynne samtaler om deltakelse i nært forestående runder med kapital-henting. Det var gøy, og tilbakemeldingene på verdien for gründerne var positive.

Plattform er den raskest voksende delen innen VC. Og det må være den mest hyggelige og takknemlige jobben. Vi slipper å si nei til massevis av flinke entreprenører, vi er til for å hjelpe – både innen eksisterende portefølje og langt utover.

Når du som gründer sitter med to avtaleutkast og det ene fondet har masse å tilby utover sjekken med penger, er jeg helt sikkert på at det i de fleste tilfeller er smart å gå for det som har et godt apparat også etter signering.