innlegg

En investors oppskrift på å ekspandere internasjonalt

Det er være eller ikke være for gründere fra det høye nord når de skal prøve lykken utenfor landets grenser. Dette innlegget fra Adrian Arnsvik Bjurefalk kan gjøre det litt enklere.