Konsernsjef i DNB Rune Bjerke ønsker drahjelp fra fintech-gründere. Foto: Lucas H. Weldeghebriel

Rune Bjerke frir til gründere og investorer: Vil ha seriegründerfradrag, skatteincentiver på tidligfaseinvesteringer og tror vi vil se høyrisiko startup-fond som vanlige folk kan spare i

Publisert Sist oppdatert

I en fersk rapport fra DNB «Fra oppstart til vekst – Idé møter kapital», mener DNB at det bør gis skattefradrag på tidligfaseinvesteringer.

–Vi tror at det også er viktig å ha skatteincentiver for investeringer eller sparing, som vi definerer det som. Fordi det er så ufattelig viktig å få til omstilling i Norge, tar vi til orde for også den type virkemidler. Vi tar til orde for tiltak som kan bidra til å øke omstillingstakten og til å øke sparingen i samfunnet, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB til Shifter.

Regjeringen har nylig lagt frem et statsbudsjett for 2017 hvor nettopp dette punktet ble berørt. Et samlet gründer- og investormiljø trodde det ville være en del av budsjettet, og Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de skulle komme tilbake til det i budsjettet. Men i budsjettet kom ikke et slikt forslag men det ble foreslått å utrede en slik mulighet.

Grunnlaget for rapporten er to ulike spørreundersøkelser sendt ut til 187 norske gründere og ansatte i oppstartsselskaper, samt 304 norske investorer, både private og ansatte i investeringsselskap.

I rapporten foreslås også et seriegründerfradrag med halvert gevinstbeskatning på realisert kapital.  Av 147 spurte investorer, svarer flest at et serigründerfradrag vil være det viktigste tiltaket som kan bli gjennomført i 2017.

Målet med et slikt tiltak er å stimulere serie-gründere til å reinvestere sine salgsgevinster og dele sine kunnskaper med gründere. Dette er spesielt utbredt i USA, men også i Sverige pekes det på et sentralt punkt for at svenskene ligger foran nordmenn i utvikle vekstselskaper.

Kilde: DNB-rapporten «Fra oppstart til vekst – Idé møter kapital»

Forslagene tas imot med stor entusiasme hos lederen for innovasjonsforeningen i Abelia, Daniel Ras-Vidal.

–DNB-rapporten dokumenterer at våre forslag for å gjøre det mer attraktivt å investere i gründerfasen, finner gjenklang hos norske investorer. Over 50 prosent av investorene som DNB har spurt mener at KapitalFUNN og et seriegründerfradrag er de viktigste næringspolitiske tiltakene som bør gjennomføres i 2017. Investorer som planlegger å investere mindre beløp, i underkant av 10 millioner kroner, foretrekker et skattefradrag på tidligfaseinvestering, som skissert i Abelia, NVCA og FINs forslag KapitalFUNN, sier Daniel Ras-Vidal, leder for innovasjonsforeningen i Abelia til Shifter.

Tror vanlige folk vil kunne spare i startup-fond

–Vil dere kunne tilby høyrisikofond som investerer i startups, for å gjøre det enklere for vanlige folk å spare også i startups?

–Man skal være veldig forsiktig med å oppfordre ikke-profesjonelle investorer til å spare i høyrisikoprodukter. Oppstartsbedrifter er først og fremst egnet for profesjonelle investorer, men jeg mener at hvis man forstår risikoen og tenner på en idé man får seg forelagt, er det ok at også vanlige folk bidrar, sier Bjerke til Shifter.

–Den risikoen kan reduseres ved å ha profesjonelle porteføljeforvaltere. Vil du utelukke at DNB vil kunne tilby høyrsikofond som investerer i startups?

–Nei, det vil jeg ikke utelukke, men det er veldig viktig å se den type fond levere over tid og det er viktig å se den type fond med prinsipper som gjør det mulig å tilby det til det brede publikum, sier han.

–Vil det komme?

–Jeg tror det vil komme, men jeg tror det vil ta tid før det får noe særlig omfang.

–Når, og vil dere være først ute?

–Jeg tror vi skal ta oss litt tid til å være sikre på at våre innsatser er noe vi kan stå for og som er bærekraftige over tid. Derfor er ikke målet vårt å være først ute, men målet vårt er å legge til rette for å skape mer møteplasser og sørge for at vi gjør en innsats i forhold til oppstartsselskaper, men jeg tror det vil komme, sier han til Shifter.


Liker du artikler som dette? Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg selvsagt på nyhetsbrevet vårt.

Hør Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no fortelle om sin gründerhistorie, nettmathandel og hvilke fordeler startups har i forhold til etablerte bedrifter.