Dan Toma, leanekspert og innovasjonskonsulent for større selskaper mener innovatører ikke kan jobbe i siloer. Foto: Lucas H. Weldeghebriel

Dan Toma: Alle må ha ansvar for at de innoverer, ikke bare en eller annen innovasjonssjef eller innovasjonsavdeling

Publisert Sist oppdatert

– Hvis du ønsker en forfremmelse, så vær risikoavers. På den måten får ikke-innovative mennesker innflytelse i organisasjonen, sier Dan Toma.  Og forklarer hvorfor mellomledere ikke tar innovasjonsansvar.

Shifter møter Toma dagen før han skal på scenen på Telenor Arena under «Gründermessen». Det har en ironisk tvist at han nettopp skal holde foredrag på en arena oppkalt etter Norges største telekom-selskap, da han mener at nettopp telekom-ene er mest utsatt for disrupsjon.

– Mange av de store telekomselskapene vil forsvinne. Deres tjeneste er blitt en råvare og de ser fortsatt på infrastrukturen som deres største verdi, sier han.

Han ville heller ikke kjøpt aksjer i tobakkselskaper eller hos bilprodusenter.

– Vi er på vei inn i en tjenesteøkonomi. Hvis ikke Mercedes begynner å tenke på det, vil de ikke eksistere i fremtiden. Bilselskapene som fortsatt finnes vil se helt annerledes ut enn de som eksisterer i dag, sier han.

Største hinderet for innovasjon

Dan Toma er en "lean startup"-ekspert, som opprinnelig kommer fra Romania. Han er utdannet ingeniør. Har studert i USA og undervist i innovasjon ved et tysk universitet.

Toma har også ledet et finsk bistandsprosjekt i Vietnam, hvor han etablerte landets største akselerator. Og han har jobbet som konsulent for noen av Europas største selskaper, inkludert Deutsche Telekom, Europas største telekom-selskap.

–Hva er det største hinderet for innovasjon i etablerte bedrifter i dag?

–To ting. Det første er tankesett. Du kan kaste alle slags metoder og buzzwords på en organisasjon, men så lenge de ikke er mottagelige, eller virkelig skjønner hva det vil si å være innovativ, så er det bortkastet. Flere selskaper bør bli flinkere til å rekruttere inn de menneskene med riktig tankesett, og der kommer vi til andre punkt: HR-avdelingene, forteller han.

Gammeldags HR-avdeling

Toma mener nemlig at dagens HR-avdelinger er altfor gammeldags og at de ofte ikke har en plass ved sjefens bord.

– HR-strategien matcher ikke selskapets forretningsstrategi, og de er ikke aktive i å endre på struktur og incentivordninger som fremdyrker innovasjon. De pumper ut stillingsinstrukser og ansetter som før, sier han.

Han mener at hierarkiske organisasjoner ofte ikke forfremmer de riktige menneskene.

– Satt litt på spissen. Hvis du ønsker en forfremmelse, så vær risikoavers. På den måten får ikke-innovative mennesker innflytelse i organisasjonen. Vi feirer ikke feil og læring. HR kan bidra til å endre dette. De kan være med å lage strukturen og endre kulturen, men de er ofte oversett, sier han.

For ifølge Toma handler det om å tiltrekke seg de mest innovative samt incentivere mennesker til å handle innovativt.

Alle må ha et ansvar for innovasjon

Han har heller ingen tro på egne innovasjonsavdelinger eller interne akseleratorer.

– Innovasjon må gjennomsyre hele selskapet. Alle må ha ansvar for at de innoverer, ikke en eller annen innovasjonssjef eller innovasjonsavdeling.  Jeg tror heller ikke det er lurt å kjøre egne innovasjonsløp på utsiden av bedriften i form av interne akseleratorer. Problemet du møter når eventuelle nye produkter og tjenester skal distribueres av en bestemt forretningsavdeling er "Not invented here", sier han.

Toma mener med det at produktene vil møte motstand fra den interne organisasjonen etter at de er utviklet og at det finnes mange "foreldreløse" ideer som ingen jobber videre med, til tross for at mange har engasjert seg for å utvikle dem, som igjen ikke motiverer til å tenke innovativt.

– Jeg skal fortelle deg den beste KPI-en på innovasjon i etablerte bedrifter, sier han.

– Ja, hva er det?

– Det er veldig enkelt. Det er andel inntekt som er generert av nye produkter eller forretningsmodeller som er mindre enn tre år gamle. 25% er et ok nivå. Dette gir mellomledere et innovasjonsansvar. Og det tvinger dem til å teste ut, samt utvikle nye produkter og ikke bli fastlåst i gamle og tilsynelatende stabile inntektskilder, sier Toma.

Dan Toma er snart aktuell med ny bok "The Corporate Startup". På onsdag holder han foredrag på "Gründermessen" på Telenor Arena.

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned vår seneste podcast med Kjartan Slette i Unacast. I podcasten er Slette innom valget i USA, om å være pappa samtidig som man bygger et globalt tech-selskap, om hvordan han havnet i tech, bakgrunnen fra musikkbransjen og Wimp/Tidal, hvorfor de ansatte kan ta så mye fri de vil, samt mye mer.