CDO Christoffer O. Hernæs fra S’Banken presenterer selskapets open banking-strategi (Foto: Johannes Jakobsen).

The tables have turned: Her pitcher bankene til fintech-oppstartene

Publisert Sist oppdatert

Lørdag trådte det mye omtalte PSD2-direktivet i kraft i EU-land. I Norge blir ikke direktivet implementert før senere i år, men den norske bankindustrien forbereder seg på endringene som kommer.

På tampen av forrige uke inviterte Oslo Fintech Hub (OFH) til et PSD2-møte på arbeidsfellesskapet Mesh der de største bankene i Norge fikk presentere hvordan de jobber med PSD2 og open banking (se faktaboks). Den gjennomgående meldingen var at bankene nå gjør sitt beste for å la ulike tredjepartsaktører jobbe med deres data så raskt som mulig, så lenge det er en god match.

-- For en gangs skyld er det vi som skal pitche til oppstartene, påpekte CDO Knut Wangen i Danske Bank fra scenen.

Sten Roger Sandvik (f.v.) og Trond Urdahl (Foto: Johannes Jakobsen).

Positive gründere

Blant de mange oppmøtte var en rekke Fintech-gründere, deriblant CTO Sten Roger Sandvik og Trond Urdahl i operations i Payr. Selskapet hentet i mai 3,2 millioner kroner. Sandvik og Urdahl mente det var interessant å høre bankene presentere sitt arbeid.

-- Det er ikke slik at bankene må gi ut data før direktivet trer i kraft i Norge, men de risikerer å havne bakpå dersom de ikke samarbeider med oppstartsbedrifter. Det er kult å se at de er på ballen, sier Sandvik.

Urdahl mener at det som skjer i bankindustrien nå har mange paralleller med utviklingen i Telecom-bransjen for 10-15 år siden.

-- Da måtte disse selskapene åpne sine nett for andre aktører. Det gjorde at mindre aktører som Chess kom på banen og gjorde stor suksess. Det som skjer nå åpner opp for lignende historier i bankindustrien, sier han.

-- Dette ville ikke vært mulig for tre år siden

Direktør for næringspolitikk Liv Freihow i IKT-Norge, som sammen med Oslo Business Region og The Factory står bak OFH, er fornøyd. Hun forteller at det ikke ville vært mulig å gjennomføre et slikt arrangement for tre år siden.

-- På den tiden var det skepsis mellom bankene og oppstartene som gjorde det vanskelig å få dem til å kommunisere. De siste årene har vi jobbet med å skape en felles møteplass der partene kan møtes og snakke ærlig om hvilke behov de har, sier hun.

Tom Erdal i DNB (Foto: Johannes Jakobsen).

Freihow understreker at det er tre hovedgrunner til bankene nå åpner seg mer enn tidligere.

-- For det første har PSD2 dyttet bankene ut av komfortsonen, de er nødt til det om de skal være konkurransedyktige. For det andre lønner det seg å åpne mer opp. PSD2 gjør det mulig å hente ut konkurrentenes data, noe som vil kunne få en enorm verdi for bankene. Sist, men ikke minst, har det de siste årene vært en fremvekst av oppstarter med en lettbeinthet og energi som bankindustrien har manglet, forteller hun.

Åpner PSD2-APIer allerede nå

Knut Wangen i Danske Bank (Foto: Johannes Jakobsen).

DNB har enheter i syv europeiske land og har derfor måtte tilpasse seg det nye direktivet. Banksjef Tom Erdal i DNB forteller at de har laget rundt 40 APIer for PSD2. Disse vil i løpet av noen uker bli tilgjengelig for tredjepartsaktører i de respektive EU-landene og i Norge.

-- I Norge må vi ikke åpne opp ved disse APIene før vi er regulert av PSD2, men vi har valgt en åpen og inviterende linje og ønsker samarbeid med de beste aktørene i markedet. Dette er forankret helt opp til ledelsen, og mange hundre utviklere i DNB vil i større eller mindre grad bidra til vår nye open bank-strategi i tiden fremover, sier han.

Erdal forteller at DNB kommer til å åpne flere APIer utover PSD2 de kommende månedene.

Ulike banker har ulike behov

Marcus Eger i Eika Alliansen (Foto: Johannes Jakobsen).

Chief Digital Officer Knut Wangen i Danske Bank Norge forteller at selskapet er i gang med å utvikle tjenester som utnytter data på en helt ny måte.

-- Vi har laget en tjeneste som vi kaller Financial Dashboard for våre bedriftskunder. Det er plattform som skal gjøre det mye enklere for et selskap å få oversikt over sin egen økonomi. Her er det en rekke andre funksjoner man kan legge til for å optimalisere bedriftsøkonomien, forteller han.

Dere er som de andre bankene her interessert i å samarbeide med gründere. Hvorfor er Danske Bank et godt alternativ når gründere skal finne samarbeidspartnere?

Paal Berg i Sparebank1 (Foto: Johannes Jakobsen).

-- Vi har en posisjon i Norden som få andre aktører har. Vi kan derfor åpne noen dører som ofte vil være lukket om man kun fokuserer på lokalmarkedet, sier Wangen.

Med sine 69 lokalbanker rundt om i Norge er Eika Alliansen en aktør som fokuserer på nettopp dette markedet. Leder for digital forretningsutvikling Marcus Eger i Eika Alliansen ønsker å komme i kontakt med gründere, men understreker at det må være en god match.

-- At vi i dag pitchet for gründere er en sannhet med modifikasjoner. Vi har noe gründerne trenger og de har noe vi trenger. Et samarbeid må derfor være fordelaktig for begge parter. For oss er det viktig å styrke lokalbanken. Oppstarter som kan hjelpe oss å nå dette målet vil kunne være aktuelle, sier han.

Må smøre seg med tålmodighet

Leder for digital forretning og helhetlig kundekonsepter Paal Berg i Sparebank1 forteller at PSD2 har vært en katalysator for de endringene man nå ser i bransjen.

-- Det har vært en veldig tradisjonell bransje fordi det ikke har vært så mange insentiver for å endre seg. Det er mellom 4-5% av kundene som bytter bank i løpet av et år. Bankene har derfor hatt mer fokus på kostnadsreduksjon enn å øke inntekter, sier han.

CDO Chistoffer O. Hernæs i S’banken er enig i denne vurderingen.

-- Bankene har kontrollert hele verdikjeden. Dette har gjort at de kan bestemme hvilke produkter kundene skal ha fremfor at brukerne bestemmer hva bankene skal lage. Det endres nå. Organisatorisk kan man se på statusendringen IT-avdelingene har opplevd de siste årene. Før hadde de ansvar for drift, mens de nå er en helt essensiell del av bankenes innovasjonsarbeid, sier han.

Men bankene er kjent for å være tunge byråkratier hvor det er vanskelig å drive innovasjon. Hvordan skal dere sikre at gründere kan opprettholde fremdrift hvis de samarbeider med dere?

-- En ting er treghet i bankene grunnet selvpålagte rammer. Men når man driver en bank har man et enormt ansvar overfor sine kunder. Bankene har et stort og komplekst regelverk å forholde seg til som man rett og slett ikke får gjort noe med. Her skulle jeg gjerne sett at gründere satt seg mer inn i hvilke regler som gjelder. Det vil gå tregere enn det man er vant til og ofte oppleves det som en tålmodighetsprøve. Men det er ingen av oss som har valgt å jobbe med fintech og innovasjon i finansbransjen fordi vi trodde det ville være en enkel jobb, sier Hernæs.

Freihow i IKT-Norge mener at dette er en innsikt en del oppstarter har tatt til seg.

-- Startupene må rett og slett ha litt lavere forventninger til hastighet når de samarbeider med en bank. Dette er en erkjennelse som blir mer og mer utbredt blant fintech-gründere, sier hun.

Faktaboks

PSD2 og open banking

PSD2 er et EU-direktiv som tvinger bankene til å åpne opp for at tredjeparter, eller TPPer (Third Party Players) kan legge sine produkter over bankenes infrastruktur. Man kan skille mellom to typer TPPer: Account Information Service Providers (AISPer) og Payment Initiation Service Providers (PISPer). AISPer er leverandører som kan koble til bankkontoer og hente informasjon fra dem. PISPer er aktører som kan initiere betalingstransaksjoner.

Det er mange fellestrekk mellom PSD2 og open banking. Men PSD2 er et lovverk som tvinger bankene til å åpne opp på noen områder, men open banking kan sies å være en strategi. En open banking-strategi vil ofte innebære at banken åpner opp mer data enn det PSD2-direktivet lovfester at bankene skal.