Svein Berg, er managing director i Nordic Innovation. Foto: Lucas Weldeghebriel.

Startup-investeringene skjøt i været: Mer enn doblet de siste fem årene

Publisert Sist oppdatert

I ny undersøkelse svarer over halvparten av de etablerte selskapene, at en startup-investering har gitt finansiell avkasting. Hovedmotivasjonen er imidlertid todelt. 

Bare de siste årene har vi sett fremveksten av flere initiativer fra etablerte selskaper med mål å investere i startups (Corporate Venture eller CVC).

DNB har satt av 250 millioner og Sparebank1 SR Bank har satt av 300 millioner for å investere i selskaper som potensielt kan skape nye forretningsområder for bankene.

Men det er ikke bare banker som er aktive. I mars i år presenterte Shifter en oversikt over 16 norske selskaper som investerer i startups.

Ifølge en ny rapport utført av Oxford Research på oppdrag fra den danske tech-konferansen TechBBQ og Nordic Innovation, kommer det blant annet frem at siden 2014 har nordiske selskaper gått fra 50 investeringer i året til 109 investeringer i året i 2018.

Tror det vil øke

-- Det som overrasket meg mest, var at tilslutningen fra eierskapet var såpass lav, sier Svein Berg, "managing director" i Nordic Innovation.

Kun 52 prosent av de spurte sa at de opplevde at interessen fra moderskapet var lav til tross for at 2/3 av selskapene rapporterte direkte til administrerende direktør i moderselskapet.

Han mener en av forklaringene kanskje kan være at selskapene ikke har sett verdien av å bruke CVC som en kanal for nye forretningsmodeller og nye innovasjoner.

Han tror likevel det vil øke.

-- Jeg tror det vil øke etter hvert som man får mer kunnskap om dette. Vi ser på tallene at antallet investeringer har økt fra 50 til 109 på fem år, sier han, og legger til at han tror vi får bedre oppstartsselskaper av en økende grad CVC.

-- Det blir åpenbart en ytterligere tilgang til kapital og kompetanse for oppstartsselskaper. En av de viktigste driverne for gode startups er krevende kunder, sier Berg.

Strategisk eierskap

Undersøkelsen viser blant annet at 92 prosent av de spurte selskapene tilbyr startups tilgang til ikke-finansielle ressurser i tillegg til investeringen. Primært gjennom tilgang til kunder, distribusjon og nettverk.

Ifølge rapporten er hovedmotivasjonen for å putte penger i startups todelt. For det første gjøres det fordi de tror de skal gi en finansiell avkastning. For det andre så har det også en strategisk verdi: CVC blir brukt for sikre innovasjon samt oppdage nye forretningsmessige muligheter.

52 prosent av respondentene, som består av 25 CVC-aktører i Norden, svarer at deres investeringer har stor effekt og at forventet resultat har blitt oppnådd. Hele 72 prosent mener imidlertid at deres CVC-arm har hjulpet dem med tilgangen til innovative forretningsmodeller og spesialisert teknologi.

64 prosent oppgir at det har gitt finansiell avkastning.

Manglende forankring

Hovedutfordringene med CVC, er ifølge rapporten, et manglende «alignment», samstilling, mellom mellom CVC-armen og selskapet de eies av. I tillegg er det vanskelig å få støtte av selskapets operasjonelle kjernevirksomhet. Dersom støtten ikke er tilstede, kan initiativet med en CVC-arm resultere i byråkrati og politikk.

Rødt flagg for startups

-- Er CVC noe vi typisk ser i gode tider, for så å forsvinne i dårlige tider?

-- Vi er nå i 2019, og det er mye hype rundt CVC. Et selskap som ikke har en CVC-arm er ansett for å være gammeldags. Hvorvidt det vil overleve dårlige tider? I selskaper hvor det er en samstemthet mellom CVC-armen og ledelsen i moderselskapet, som rapporten sa kun halvparten var, så vil de nok overleve, sier Tommy Andersen, managing partner i investeringsselskapet ByFounders.

Han mener der det ikke eksisterer en samstemthet, hvor de ikke har det han kaller «CEO-protection», så vil de bli kuttet av.

I nedgangstider vil alt som ikke er kjerrne bli kuttet av, sier Andersen.

--Er dette et rødt flagg for oppstartsselskaper som vurderer å hente penger fra en CVC?

--Ja. Du må være superforsiktig med å ha en CVC inn på eiersiden. Du vet ikke om de vil være tilstede i neste fundning-runde, eller den neste etter den. Kanskje har de fått et nytt mandat? Kanskje har de blitt trukket tilbake? Så startups kan risikere at de sitter der med et passivt eierskap uten å bidra. Da har du et eierskap i selskapet fra noen som ikke bryr seg om deg. Det du vil ha, er aktive, hjelpende investorer, sier Andersen, og oppfordrer startups til å gjøre sin «Due Dilligence».

Slik lykkes selskaper med CVC

Rapporten lister fire punkter som øker sannsynligheten for å lykkes med CVC.

1. Et dedikert team som kan lære og tilpasse seg dynamikken som kommer med CVC

På grunn av forskjellen i mindset og kultur mellom startups og etablerte selskap, så må CV resonere med startup-kulru. Å sette opp en team som kan lære og tilpasse seg startup-dynamikken er et nøkkelelement for å lykkes. Undersøkelsen viser at i 64 prosent av tilfellene ansettes det personer utenifra for å styre teamet. 29 prosent henter sine CVC-ansatte fra startups og scaleups.

2. Sett klare, realistiske og målbare mål

Begge parter må være tydelige på hva de ønsker fra avtalen. Målene bør være klare, realistiske og målbare for begge parter, ettersom investeringen ikke bare innebærer penger og eierskap, men også inkluderer avtaler rundt hvordan nå kunder, tilgang til nye salgskanaler, infrastruktur etc..Både startupen og den etablerte må ha toppleder-støtte og ha et tydelig mandat. Uten et tydelig mandat, blir det vanskelig å ta raske og effektive beslutninger gjennom prosessen.

3. Sørg for å ha tåmodighet og en sterk forpliktelse til initiativet.

CVC er mer enn en vanlig venture-investering. De etablerte har ikke bare finansielle motiver, men ønsker også å utforske innovasjon og få tilgang til innovative forretningsmodeller. Dette krever imidlertid sterk dedikasjon fra moderselskapet, samt et tett samarbeid under investeringsprosessen. Det er også veldig viktig å ha tålmodighet. CVC kan ta lang tid.

4. Ikke se på CVC som nok et «corporate-prosjekt».

CVC er en langtids-inveserting og for å lykkes, er det viktig med et konstant fokus på investeringen og å ha et sterkt engasjmenet for startupens utvikling.