Torvald Kvamme er direktør for Bulder Bank, som Sparebanken Vest står bak. Foto: Sparebanken Vest.

Bulder Bank skal skal gå rett i strupen DNB og Nordea. Målet er 20.000 kunder i løpet av to år

Publisert Sist oppdatert

Sparebanken Vest har nylig beta-lansert sin nye landsdekkende mobilbank: Bulder Bank. Målet er å kapre misfornøyde kunder fra de store bankene med en lynkjapp app og et godt boliglån. Men trenger vi enda en ny bank?

Vi tok en prat med Torvald Kvamme, direktør for Bulder Bank.

-- Hvorfor bygge Bulder Bank?

-- Sparebanken Vest er en bank som hører til i vestlandsregionen, og har det geografiske nedslagsfeltet sitt her, mens det digitale kjenner ingen geografiske grenser. Vi tenkte at dersom vi skulle etablert en ny bank i 2019, hvordan ville den sett ut? Da var det naturlig å bygge en nasjonal merkevare, ikke etablere filialer, ha en lynrask app og et kjempegodt tilbud på boliglån. For eksempel har vi bygget inn en funksjon som setter renten ned på boliglånet automatisk.

-- Kunne ikke Sparebanken Vest hatt dette i sin app?

-- Jo, det kunne vi. Men SPV er en regional bank for vestlandet. Bulder Bank er en landsdekkende tjeneste for en annen målgruppe. Den er for dem som foretrekker selvbetjening og gode digitale verktøy i stedet for å ha tilgang på en fast rådgiver og et bankkontor.

-- Ja, hvem er målgruppen?

-- Det er erfarne bankkunder som liker å bruke digitale hjelpemidler. Vi har fått positiv feedback fra teknologi-interesserte. Etter hvert kommer også de som er over middels interessert i teknologi og til slutt kommer de som er opptatt av pris og «convenience».

-- Men trenger vi enda en ny bank?

-- Ja, utvilsomt. La oss si du har én dagligvareforretning i nærmiljøet. Trenger man da konkurranse? Med utgangspunkt i utviklermiljøet vi har i SPV kan vi utfordre på mange ting. Vi tror ikke vi kommer til å ha denne posisjonen alene lenge. Men vi tror alle markeder trenger nye aktører som kan gjøre ting bedre og billigere.

-- Er dere inspirert av europeiske utfordrerbanker?

-- Ja, det er klart vi har sett på Revolut, Monzo og N26 og latt oss inspirere av dem. Den store forskjellen på oss og Monzo, er at vi kan tilby kreditt. Vi tror at kombinasjonen av et godt boliglån og en veldig god app er et godt verdiforslag.

-- Men for dem som vil ha boliglån vil vel ha noen å snakke med, vil de ikke?

-- Der er kundene delt i to. Vi har kjørt mange undersøkelser på dette. Førstegangskjøpere og de aller yngste er veldig opptatt av å kunne snakke med noen. De unge er digitale i alt, bortsett fra når det gjelder boliglån. Når du blir en mer erfaren bankkunde, så trenger du ikke den bankkontakten i samme grad. Så vi går etter de mer erfarne bankkundene. Men hvis du trenger noen å snakke med, så har vi ansatt to erfarne finansrådgivere som vil gi support over telefon.

-- Hvor mange ansatte er dere i Bulder Bank?

-- Når vi er ferdig med utviklingsfasen, så vil vi ligge på mellom 20-25 årsverk. Grunnen til at vi kan være så få, er at vi bruker en del fasiliteter fra SPV. Det er umulig å bygge en bank med kun 20 personer alene.

-- Hvor mye har dere investert?

-- Vi har tidligere kommunisert at dette skulle ha en etableringskost på mellom 25 og 30 millioner kroner, og det går ganske bra. Ideen ble unfanget i fjor og vi fikk et styrevedtak på det i august. Og derfra har vi gått til beta-lansering på 9 måneder. Det må jo være ny rekord for en bank.

-- Er det et problem Bulder Bank løser som ikke SPV løser i dag?

-- Nei, egentlig ikke. Men på grunn av Bulder Bank kommer det ideer til nye funksjoner i SPVs mobilbank. Hvis man ser på anmeldelsene SPV har i Google Play, så er SPVs mobilbank allerede Norges beste.

-- Hva er ambisjonen til Bulder Bank?

-- Ambisjonen er å ha 20.000 kunder og 20 milliarder i utlån innen utgangen av 2021. Det er vårt viktigste mål. Det er ganske ambisiøst og vi kommer sikkert til å justere målet etter hvert.

-- Hva er første milepæl?

-- Den har vi nådd. Vi har åpnet boliglånssøknaden og begynt å fase inn kunder. Andre milepæl er å lansere banken i Google Play og App Store og åpne for alle. Det skjer i løpet av høsten

-- Hva er markedsstrategien?

-- Vi har ansatt folk på markedssiden. Vi kommer til å bruke mulighetene vi har i betalte flater og fortjente flater.  Men vi starter for fullt med markedsføringen når vi når vi slipper produktet. Vi tror at det er såpass nytt og spennende at det vil spre seg selv også.

-- Hvordan har dere jobbet med å bygge Bulder Bank?

-- Bulder Bank er ikke et eget AS, men er organisert som en divisjon i SPV. Det har en juridisk forklaring. Som alltid begynner det med de flinke folkene. Noen har tidligere vært involvert i SPVs mobilbank. Vi har fanget mange ønsker og kundebehov. Har kjørt gjentatte kundeundersøkelser. Så koker det ned til tjenesteutvikling med gode utviklere, UX, teste, iterere, igjen og igjen.

-- Hva lærte dere i prosessen?

-- Masse. Vi har hatt en helt vanvittig tidsfrist. Vi tror veldig på tverrfaglighet og ikke outsourcing. Desto nærmere de tekniske folkene kommer sammen med forretningsfolkene, jo bedre. Det har tvunget teknikere til å tenke annerledes og tvunget forretningsfolk til å beslutte raskere. Det skaper en magisk dynamikk. Vi har også hatt god forankring i ledelsen og mandat til å fatte beslutning fort. Noe som er helt nødvendig. Det er også klart at jo fortere du jobber, desto flere ganger har vi måtte gjøre ting om igjen. Det er prisen å betale for å jobbe raskt.

-- Hvem er deres største konkurrent?

-- Det er de store bankene. Nordea, DNB.

-- Ikke Sbanken?

-- Vi registrerer at de som har gått til Sbanken er fornøyde. Vi er ikke på jakt etter de som er kjempefornøyd der de er. Vi vil heller være en positiv overraskelse for kundene i de største bankene.

-- Hva er det dere har som gjør at akkurat dere vil lykkes?

-- Så lenge man har et godt boliglånstilbud og en veldig god app, er det alt som skal til for å lykkes. Det er de to beina vi står på. Også har vi bygget opp et utviklingsmiljø i SPV med skikkelig flinke folk. Det begynner alltid med de flinke folkene.

-- Hva blir største utfordring?

-- Per dags dato er det de tekniske utfordringene: Å få dette til å fungere skikkelig. Med bank er det nulltoleranse for feil. Vi kan ikke ha en prosent feil i utbetalinger. Kravene til driftsstabilitet er høy og det er det som vanskeligst akkurat nå.