Bitcoin. Foto: CafeCredit under CC 2.0

Bitcoin-gründer etter tapet mot Nordea: "Her blokkerer norske banker nyskapende teknologi"

Publisert Sist oppdatert
Gründer og styreleder Sturle Sunde i kryptovalutaselskapet Bitmynt AS anker dommen i søksmålet mot Nordea. Selskapet ble nektet å opprette konto i banken.

Sunde saksøkte Nordea etter at storbanken sammen med andre banker i fjor nektet bedrifter som vil drive med bitcoin og såkalte blokkjeder å ha kundeforhold hos dem. Dermed nektes Sunde å registrere foretaket i Brønnøysundregistrene og opprette aksjeselskap.

– Bitcoinveksling i det omfang som Sturle Sundes konto har blitt benyttet til, innebærer en risiko for at kontoen kan bli benyttet til transaksjoner som har tilknytning til hvitvasking, terrorfinansiering eller annen straffbar virksomhet, har Nordea anført.

Banken peker på at saksøkerens bitcoinvirksomhet er uregulert, og ikke underlagt myndighetsfastsatte krav til blant annet identifikasjonskontroll. Banken mener videre at den ikke vil ha noen praktisk mulighet til å ha kontroll over eller spore midlenes opprinnelse.

– Saklig grunn

I dommen fastslår tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad i Oslo tingrett at retten etter en samlet vurdering ikke er i tvil om at risikoen for hvitvasking og transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger er klart forhøyet med handel med bitcoin selv om handel med kryptovaluta også i stor grad gjøres med legitime formål.

– Retten finner det klart at denne risikoen utgjør saklig grunn for banken til å nekte kundeforhold etter finansavtalelovens paragraf 21, skriver Ramstad i dommen. Hun skriver videre at selv om transaksjoner med bitcoin har stor sporbarhet isolert sett, kreves det tilgang til en privat nøkkel for å kunne fastslå identiteten til noen av leddene.

I søknaden om bedriftskonto hos Nordea i fjor, anslo Sunde at selskapet vil kjøpe og selge bitcoin for om lag 30 millioner kroner i måneden.

Anker dommen

Sunde vil nå anke dommen, og sier den viser hvor problematisk det er at norske banker bruker monopolet på betalingsformidling til å stoppe andre som vil tilby teknologi som gjør handel mellom mennesker enklere.

Han mener Nordea ved å nekte ham og selskapet kundeforhold bryter både finansavtaleloven, konkurranseloven og hvitvaskingsloven. Sunde mener bankene lyver om bitcoin og at de ignorerer at teknologien er både sporbar og sikker.

– Norske bankers lovbrudd er en stor belastning for dem det rammer. Ingen privatpersoner eller småbedrifter skal behøve å saksøke banken, det unner vi ingen. Det er dyrt og uforutsigbart. Her blokkerer norske banker nyskapende teknologi, og angriper grunnleggende friheter som retten til å drive næring, sier Sunde.

(©NTB)

linus.rovik.hauge@ntb.no