Bedriftsintern innovasjon: Seks råd for å lykkes

Publisert Sist oppdatert

Ved å sette opp interne nettbaserte plattformer for innovasjon, kan virksomheter dyrke frem innovasjoner som de kanskje ellers ikke hadde klart å skape.

Av Njål Sivertstøl, seniorforsker på brukerinteraksjon i Sopra Steria, skrevet i samarbeid med Dimitra Hasanidou, forsker ved UiO, og Jarle Hildrum, Vice President i Telenor.

Vi har fulgt og analysert Telenor sitt nettsamfunn for bedriftsintern innovasjon, Explorathon. Plattformen ble satt opp i 2015 for å identifisere nye forretningsmuligheter i selskapet. Ansatte fra alle Telenors datterselskaper var inviterte til å foreslå, diskutere, og utvikle ideer. Ledere i Telenor foretok en trinnvis evaluering av ideene, og syv ideer ble til slutt plukket ut for å bli videreutviklet og implementert av datterselskapene.

Basert på det vi lærte der, og innsikt fra andre nettsamfunn vi har studert, har vi kommet frem til seks nyttige råd:

1. Det må kommuniseres et klart formål med innovasjonsplattformen
Først og fremst bør din virksomhet sørge for å ha en klar lanseringsplan for å gjøre plattformen kjent. Deretter må man være svært spesifikk i hva plattformen skal brukes til. Jo mer spesifikk du klarer å være, jo bedre er det. For eksempel kan du opprette forskjellige forum på plattformen dedikert til klart definerte problemstillinger eller tema. Det kan også lanseres konkurranser der ansatte bes om å komme med løsninger på definerte utfordringer.

2. Den digitale innovasjonsplattformen må være en del av en helhet
Nettbaserte plattformer må være en integrert del av bedriftens helhetlige satsning på innovasjon og utvikling, og forankres med relevante ledere på riktig nivå. Dette sikrer at plattformen fokuserer på riktige problemstillinger og temaer. Det bidrar også til at gode og viktige ideer blir valgt ut, utviklet videre, og implementert.

3. Gamification skaper engasjement
Gamification er velkjent fra spillverden, og er også utbredt i nettsamfunn. Dette dreier seg om ulike mekanismer som skal motivere deltakerne til å bidra ved at de får høyere status jo mer de yter. For eksempel har vi sett at et høyt antall «likes» gjør at ideer forbedres og videreutvikles.

4. Type tilbakemeldinger fra andre ansatte er avgjørende
De tre mest vanlige formene for kommentarer er positive tilbakemeldinger, spørsmål, og forslag. Positive tilbakemeldinger som «god idé!» bidrar til en fin atmosfære, men ikke til utvikling av ideene. Spørsmål har derimot langt større effekt, da det kan være med på å få idéskaperen til å tenke alternativt rundt løsningen sin.

Forslag er også virkningsfullt, siden idéskaperen får konkrete råd om hvordan idéen kan forbedres. Skap takhøyde for at alle i virksomheten føler seg komfortable med å gi tilbakemeldinger – og ha moderatorer som oppfordrer til og belønner slik oppførsel.

5. Aktiv involvering fra ledere og moderatorer bidrar til økt aktivitet
For å skape engasjement, er det helt avgjørende at ledere i bedriften tar aktivt eierskap til nettsamfunnet. Å få anerkjennelse og råd fra ledere, er ofte enda mer inspirerende for idéskaperne enn tilbakemeldinger fra andre ansatte.

Videre bør bedriften utpeke moderatorer som har et spesielt ansvar for at diskusjoner holdes på et saklig nivå. Likedan har moderatorer et godt overblikk over ulike idéer på nettsamfunnet, og kan sette idéskapere i kontakt med hverandre for videre samarbeid og utveksling av innsikt.

6. Idéskaper må selv skape engasjement rundt egne ideer
Til slutt vil vi fremheve at det i stor grad er opp til idéskaper selv å bygge engasjement rundt sine idéer. Om ikke idéskaper følger opp kommentarer de får, er det lite sannsynlig at de får ytterligere innspill og hjelp. Vi ser også en tydelig nettverkseffekt. Er det mye diskusjon rundt en idé, kaster flere seg på og gir innspill.

Det er mye som skal klaffe for at slike plattformer skal fungere som bedriften håper, men følges disse enkle rådene er det lettere å lykkes.

Powered by Labrador CMS