Ilustrasjonsfoto. Foto: Shadow Blade / Flick

ESA lukker saken om granskning av betalingstjenester på nett

Publisert Sist oppdatert

EØS-tilsynet ESA har besluttet å lukke en sak der Finans Norge, Bits, BankID, DNB og Nordea ble gransket for brudd på EØS-avtalens konkurranseregler.

Saken gjaldt tjenester for betaling på nett, såkalt e-betaling.

ESA innledet i 2016 en etterforskning av Finans Norge, Bits, BankID, DNB og Nordea for mulige ulovlige avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden med sikte på å forhindre Trustly, en svensk leverandør av elektroniske betalingsinitieringstjenester, fra å kunne tilby sine tjenester i Norge.

– ESAs lukningsbeslutning er fattet etter en nærmere vurdering av alle omstendigheter i saken. Kort tid etter at ESA åpnet en formell sak, kom det på plass tekniske løsninger og avtaler som sikrer markedstilgang. I november 2018 trakk Trustly tilbake klagen og bekreftet at de ikke lenger opplever hindringer i Norge, skriver tilsynsorganet.

Med dette som bakgrunn og ut fra prioriteringshensyn har ESA besluttet å lukke saken.

– ESA vil fortsette å holde de relevante markedene under nøye oppsyn i Norge, heter det.