Administrende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og styreleder Kristin Færøvik i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Foto: Norsk Olje og Gass

Oljelobbyistene krevde at Traaseth dempet seg. Så ba departementet henne om å møte kritikere med respekt

Publisert Sist oppdatert

Norsk Olje og Gass ba styret sørge for at Anita Krohn Traaseth dempet klimakritikken av petroleumsindustrien. Kort tid etter var Innovasjon Norges rolle i "det offentlige ordskiftet" et tema for eierne.

En samlet ledergruppe har stilt seg bak administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, etter at styreleder Per Otto Dybvik trakk seg forrige søndag fordi næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal ha utsatt en styresak om Traaseths fremtid som toppsjef.

Innovasjon Norge-toppene sa at de ikke kjente seg igjen i påstandene om intern misnøye og en splittende lederstil, og det ble også lagt ut en pressemelding om dette på selskapets nettsider. Dokumenter som Shifter har fått innsyn i, viser at Traaseths rolle i den offentlige debatten har vært et hetere tema i styremøter og eiermøter.

Må møtes med respekt

I protokollen fra styremøtet i desember står det at «styret diskuterte ulike spørsmål knyttet til Innovasjon Norges rolle i det offentlige rom». Det ble henvist til innspillene fra eiermøtet i november. Shifter har fått innsyn i referatet fra eiermøtet, der embedsverket i Nærings- og fiskeridepartementet deltok sammen med representanter for flere fylkeskommuner.

I referatet står det at Innovasjon Norge skal «bidra til at problemstillinger som er relevante for selskapets måloppnåelse, fremmes i det offentlige ordskiftet.» Eierne stilte imidlertid spørsmål ved hvilke systemer selskapet har for å velge ut tema ved «deltakelse i det offentlige ordskiftet».

Styreleder Per Otto Dyb viste til at styret ikke er inne i kommunikasjonsstrategien til Innovasjon Norge, men opplevde at kommunikasjonen ofte er godt avstemt med styret. Det ble vist til at det er en vanskelig balansegang for selskapet når kommunikasjonen beveger seg inn i diskusjoner som er mer politiske enn faglige om verdiskaping.

Anita Krohn Traaseth under Innovasjonstalen 2017. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Referatet sier også at «departementet understreket at kritikere av selskapets kommunikasjon og virksomhet må møtes på en god og respektfull måte».

Kritisk til Traaseth

Diskusjonen kom kort tid etter Traaseths kronikk i Aftenposten der hun skrev at Norge står for en «strutseposisjon» i klima- og oljepolitikken, Dette ble i sin tur tatt ille opp av bransjeorganisasjonene Norsk Olje og Gass og Norsk Industri som sendte et brev til styrelederen i Innovasjon Norge. Der skrev de at alle burde være stolte over hva den norske petroleumsindustrien har fått til:

«Vi er derfor sterkt bekymret for det negative inntrykket administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har etterlatt seg i det offentlige rom når det gjelder olje- og gassindustrien.»

Organisasjonen forventet at Innovasjon Norge og ledelsen aktivt vil støtte opp under «det viktige innovasjonsarbeidet» som skjer i norsk olje- og gassnæring, «både i ord og i handling».

I den sammenhengen ble det også påpekt at bransjen utvikler teknologi som gjør at industrien kan bidra til at vi når klimamålene. Det ble også vist til verdien av teknologioverføringen fra oljebransjen til andre bransjer.

«Det er svært alvorlig at lederen for samfunnets virkemiddelapparat for innovasjon og næringsutvikling ikke ser eller anerkjenner dette,» står det i brevet som er signert av styreleder Kristin Færøvik i Norsk Olje og Gass og styreleder Ann Christin Andersen i Norsk Industri Olje og gass.

Bør være like stolt

Shifter har spurt styreleder Kristin Færøvik i Norsk Olje og Gass hvorfor de reagerte på kronikken til Traaseth.

– Det har vi redegjort grundig for i brevet, men helt kortfattet er det at vi forventer at Innovasjon Norge i tråd med sitt samfunnsoppdrag støtter innovative miljøer også i vår næring, sier Færøvik.

– Hva forventet dere at Innovasjon Norge skulle gjøre i forhold brevet som ble sendt?

– At brevet ble tatt til etterretning.

– Mener dere at Anita Krohn Traaseth har heiet for lite på petroleumsindustrien?

Jørand Ødegård Lunde er fungerende styreleder i Innovasjon Norge. Foto: Trond Isaksen

– Vi mener hun har all mulig grunn til å være minst like stolt av denne næringen som av alle andre verdensledende og innovative teknologimiljøer i Norge.

– Tok dere dette opp med representanter for embetsapparatet eller regjeringen – eller bare med styreleder i Innovasjon Norge?

– Vi har ikke vært i kontakt med embedsverk eller regjering om denne saken, kun styreleder.

Brevet var tema

Fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde i Innovasjon Norge ønsker ikke å kommentere om Traaseths kronikk har vært et tema på styremøtet. Hun bekrefter imidlertid at brevet fra Norsk Olje og Gass har vært et tema.

– Det betyr ikke at det har vært en konflikt rundt dette, selv om det har vært et tema, sier Ødegård Lunde til Shifter.

Hun påpeker at olje og gass er viktig for Norge og vil være det i lang tid fremover.

-- Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Ødegård Lunde.

Hun viser til at styret diskuterer alle relevante saker. Ødegård Lunde understreker nok en gang at styret ikke har behandlet noen sak om mistillit til Traaset, og at styret derfor har tillit til at hun drifter selskapet videre.

Shifter har via kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge forsøkt å få Anita Krohn Traaset i tale. Det henvises til at hun er opptatt i New York, med forberedelsene til 8. mars-arrangementet de arrangerer om kvinnelige entreprenørskap og finansiell inkludering, der også årets kvinnelige tech-gründer skal kåres.