Et bilde av EUs logo -- som også blir ulovlig å publisere uten å betale for det -- hvis EUs direktiv går gjennom. Bilde: www.ec.europa.eu

Har stemt over ny EU-lov i dag: -- Et skjebnespørsmål for internett

Publisert Sist oppdatert

En ny EU-lov kan føre til at et filter som scanner alt du poster på nettet, og en "skatt" på lenker, blir en del av hverdagen. 

Forslaget, som onsdag formiddag ble stemt over, har foreligget en god stund. Det har også rukket å finne sin plass blant det Breakit.se omtaler som "de merkelige forslagene som i blant kommer fra EU". Samtidig har det ikke vært så stor medieoppmerksomhet rundt dette konkrete direktivet, og Breakits spaltist Emanuel Karlsten har derfor skrevet en kommentarartikkel om temaet.

I dag ga EU-parlamentets komite for juridiske spørsmål sitt "ja" til forslaget -- blant annet to av de mest kritiske punktene: Innholdscanner og lenkeskatt. Mer om hva dét vil bety for internett, står under neste mellomtittel.

Karlsten spår at direktivet -- dersom det går igjennom og vedtas som lov -- kan bli en trussel mot ytringsfriheten i Europa, og trekker frem noen eksempler fra hverdagen: Det vil ikke lenger være lov å publisere opphavsbeskyttet materiale, slik som et bilde av en statue, et kunstverk eller en skjermdump. Videoer med opphavsbeskyttet musikk, tekst, dikt og sitater må også blokkeres. Felles for alle disse tilfellene er at en person som for eksempel har satt inn et sitat fra en forfatter på bloggen sin, og lagt ut et bilde av Mona Lisa, ikke har betalt for rettighetene til å gjøre dette.

Karlsten skriver at flere bloggere og aktivister har fått med seg det nye direktivet, men at det foreløpig er stille fra mediene -- som også vil rammes, hvis det går igjennom. Lovforslaget har ikke til hensikt å ramme privatpersoner, men vil få konsekvenser for techbedrifter og medieaktører.

Vil kreve innholdsscanner og lenkeskatt

Så langt har EUs ministerråd, med Sveriges justisminister -- Morgan Johansson -- som ansvarlig, godkjent forslaget med noen få endringer. Karlsten skrev i sin kommentar -- i forkant av onsdagens avstemning -- at hvis komiteen stemmer ja, er det rimelig å anta at EU-parlamentet også vil godta det omstridte direktivet. Og skjer dét, da har Europa fått en ny lov for internett.

I praksis: For hver nettside som dette nye direktivet vil omfatte, må nettsidenes eiere skaffe seg et filter som scanner etter rettighetsbeskyttet materiale, som for eksempel det nevnte sitatet, og Mona Lisa. Filteret skal dermed minne om Googles verktøy for innholdsgjenkjenning, som de har brukt 400 millioner på å utvikle for Youtube.

Dette er penger mange store og små selskaper innen næringslivet og startupverdenen ikke har liggende -- og spørsmålet blir dermed hvem som har råd til å skaffe seg slike filtre, og dermed følge loven. Som en utilsiktet konsekvens av dette, er det også mulig at flere selskaper må legge ned når de ikke kan imøtegå kravene.

Det nye direktivet omfatter også det Karlsten omtaler som en "lenkeskatt", som har til hensikt å hjelpe mediehus å hente inntekter fra at andre nettsteder bruker deres innhold, eller at artiklene kommer opp i søkeresultater. Nettsider, blogger og lenkesider må dermed betale for "snippets" fra nyhetsartikler og annet innhold fra mediene.

Ytringsfriheten kan innskrenkes

Tanken bak "lenkeskatten" er at nettsider som får økt trafikken sin fordi de lenker til populære nyhetssaker, skal måtte betale for dette. Da man gjennomførte et prøveprosjekt for dette i Tyskland, viste det seg derimot at inntektene ble mindre enn forventet. Karlsten trekker frem en utilsiktet konsekvens som kan komme i kjølvannet av skatten: at folk i mindre grad lenker til artikler når de skal diskutere på internett, og at ytringsfriheten dermed rammes.

Med de nye reglene vil altså opphavsrettighetene ivaretas strengere enn i dag, og gi inntekter -- i større eller mindre grad -- til de som har laget noe. Samtidig tar ikke et internettfilter hensyn til hva som er satire, skjermdumper som brukes i en diskusjon for å henvise til noe, og at det i mange tilfeller allerede finnes millioner av bilder av kunstverkene og statuene som nå kan bli skattelagt.

Med den juridiske komiteens "ja" til dette direktivet er det altså usikkert hvilken fremtid internett -- og deling av informasjon på internett -- nå går i møte.