Tallene som får noen til å si "Norge er det nye Sverige, og Oslo er det nye Stockholm". Men langt igjen

Publisert Sist oppdatert

Norden «solgte» teknologiselskaper for to milliarder dollar i fjor. Norge klatrer på lista, men Sverige står fortsatt for halvparten av verdiene. Stockholm ville trolig vært nummer 1, hvis byen hadde vært et eget land, viser ny rapport.

De som fortsatt tror at Norge skaper og selger færre teknologiselskaper enn land som Finland og Danmark, må tro om igjen. Norge har ingenting å skamme seg over, viser en ny rapport fra venturefondet Creandum.

− Vi er en relativt sterk technasjon i nordisk sammenheng. Norden er på topp i Europa og har en sterk posisjon globalt, så å komme på pallen i Norden er godt gjort, mener daglig leder Daniel Ras-Vidal i Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge.

Norge er på linje med Danmark og bedre enn Finland hvis man ser på antall «exits» og børsnoteringer i perioden 2000 til 2015. Riktignok trekker den gigantiske børsnoteringen av silisium- og solcelleselskapet REC trolig opp Norges tall, og Norge blir forbigått av Danmark om man tar vekk hvert lands største exit i perioden.

− Finland utmerker seg som nordisk jumbo i denne perioden, selv om landet har bygget opp en merkevare som et sterkt teknologiland. Spørsmålet er om «dealflowen» fra Finland er sterk nok, sammenlignet med Danmark og Norge. Creandumrapporten tyder på at det ikke er tilfelle, mener Ras-Vidal.

Creandum

Nordiske teknologiselskaper har solgt seg ut for i gjennomsnitt fire milliarder dollar årlig. Rapporten tar ikke med selskaper innen med-tech, bio-tech, naturvitenskapelig forskning, energi (olje og gass), butikk og konsulenttjenester. Digitale forbrukstjenester har stått for den største delen. Svenske teknologieieres posisjon som storselgere er ubestridt.  Sveriges posisjon er veldig sterk og landet står for over halvparten av aktiviteten i Norden nesten uansett hva slags parametere man bruker.

− Det er noe man for så vidt kan forvente når landet har nærmere ti millioner innbyggere og de andre tre har fem til seks millioner, men Sverige er likevel sterkt overrepresentert når det gjelder antall exits og verdiskaping for investorene. Det er likevel ikke uventet ettersom sterke teknologiklynger oftest er geografisk konsentrert i byer og regioner, også internasjonalt, understreker Ras-Vidal.

I realiteten er det hovedstaden Stockholm som står for mesteparten av aktiviteten i den svenske teknologisektoren.

Salgsverdier nordiske selskaper

− Det er ikke usannsynlig at Stockholm som by ville endt som nordisk nummer 1 hvis det var et eget land.

Nå som omstillingen av norsk økonomi øker i styrke skifter talent, kapital og bedrifter fokus mot innovative sektorer med avansert teknologi som fellesnevner.

− Ambisjonen fremover må være å øke Norges fotavtrykk. Med økende investeringer, bedre risikoavlastningsmekanismer som pre-såkorn og etter hvert skatteinsentiver har jeg tro på at Norges andel av kaken vil øke kraftig frem mot 2020, kommenterer Ras-Vidal.

Ellers som Unacast-gründer Kjartan Slette hevder når vi spør ham om en kommentar:

"Norge er det nye Sverige, og Oslo er det nye Stockholm."