Trine Skei Grande i Venstre. Foto: Venstre/Flickr

Venstre krever at de minste skal få koding i skolen

Publisert Sist oppdatert
 
NTB-Kristian Skårdalsmo

Venstre vil bruke en kvart milliard på en ekstra uketime i IT-fag for 1.-3.-klassinger. Regjeringens planer må følges opp med penger, krever Venstre-lederen.

I forkant av budsjettforhandlingene over helgen smeller partiet derfor en egen tiltakspakke på 700 millioner kroner på digitalisering i skolen i bordet. Det viktigste og dyreste forslaget er en ekstra uketime for de yngste skolebarna innen IT, IKT, programmering og koding.

– Det gjør vi fordi vi trenger et stort IKT-løft i hele Norge. Vi trenger å løfte ungene våre, slik at de er klare for en digital fremtid, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Satsingen kommer fram i partiets alternative budsjett, som legges fram mandag klokken 12. Budsjettforhandlingene med KrF og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er ventet å starte dagen etter.

Lærersatsing

IKT-satsingen henger nøye sammen med et annen Venstre-løfte, nemlig et skikkelig lærerløft. 150 av de 700 millionene vil partiet bruke på videreutdanning av lærere nettopp innen IKT, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

Grande er opptatt av at vi alle må få en grunnleggende forståelse av hvordan IKT kommer til å påvirke alle yrker i fremtiden. Hun mener regjeringspartiene har laget strategier for IKT-satsing, blant annet i offentlig sektor, men ikke prioritert dette området tilstrekkelig i budsjettene.

– Jeg har oppfattet at det er få som er mot dette, men at viljen til å prioritere det har ikke vært til stede. Nå legger vi penger inn på mange områder for å lykkes med tiltakene, sier Grande.

Nye studieplasser

Foruten den ekstra uketimen i grunnskolen er dette de viktigste Venstre-satsingene innen digitalisering:

* 100 millioner i tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen (1.-7. klasse)

* 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet

* 50 millioner til forsøk med programmering som fag

* 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren

Pakken inkluderer også økt satsing på e-læringsplattformer, styrking av teknologi- og IT-utdanningen og økt tilskudd til digitalisering av leksehjelp i regi av Røde Kors.