llustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

Store forskjeller i tilgangen på tech i skolen: Slik er det digitale klasseskillet

Publisert Sist oppdatert

Norske elever får svært ulik opplæring i bruk av digitale verktøy, viser en fersk rapport. Kunnskapsdepartementet er bekymret for et digitalt klasseskille.

Lærere har svært ulik kompetanse når det kommer til digitale verktøy. Det er også store forskjeller på elevenes opplæring og tilgangen til digitale verktøy, både på skolen og hjemme, fremkommer det i rapporten.

Forskere ved Fafo og Oslo Met har evaluert årets matematikkeksamen for 10. trinn. De konkluderer med at elevene hadde svært ulike digitale forutsetninger i forkant av eksamen.

– Vi skal ikke ha en skole med digitale klasseskiller. Vi skal ha en skole der alle elevene lærer å bruke og beherske digitale verktøy og får mulighet til å lykkes, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet.

Dårlig tilgang hjemme

Rapporten peker på at det er store ulikheter i tilgangen til digitale verktøy hjemme hos elevene. Det er også store forskjeller i hvordan skolene legger opp opplæringen i bruk av digitale hjelpemidler.

– Dette er en del av undervisningen der læreren er spesielt viktig. På noen skoler hadde kun et fåtall av elevene data hjemme, og også skolene var dårlig utrustet. På andre skoler var det motsatt, heter det i rapporten.

Mens noen skoler hadde klassesett med delvis ødelagte PC-er, var det andre som hadde nye PC-er til alle. Atter andre skoler omtale seg som iPad-skoler.

Urettferdig eksamen

Rapporten fastslår ikke at de digitale fortrinnene direkte påvirket resultatene av årets eksamen, men hevder det sannsynlig likevel har hatt betydning for elevenes karakterer.

– I så tilfelle kan vi ikke si at årets eksamen var fullt ut rettferdig, heter det i rapporten.

Sjøberg mener at kommunene og andre skoleeiere må sørge for at lærerne sørger for digitale hjelpemidler og kompetente lærere til elevene.

– Det finnes flere ordninger de kan benytte seg av. Vi satser også på videreutdanning som gir lærere mulighet til å fordype seg i bruk av digitale verktøy i matematikkundervisningen, sier Sjøberg.