Ove Fredheim og Bjørn Ivar Moen i Telenor i samtale med partner Per Einar Dybvik på StartupLab i forkant av lanseringen av de nye reglene for startupsamarbeid.

De 6 bud for gründersamarbeid: Du skal ikke stjele ideer eller begjære din nestes utvikler

Publisert Sist oppdatert

Her er de nye reglene som skal rydde opp i samarbeidet mellom startups og storselskaper. 

I dag legger Abelia, Telenor og StartupLab frem de såkalte «Rules of Engagement» - med normer for samarbeid mellom gründerbedrifter og storselskaper. Lanseringen skjer på Corporate Innovation Day, som arrangeres sammen med blant annet Telenor, som selv har vært i stormen etter at de ble saksøkt av startupen HipDriver.

-- Det har vært flere mediesaker det siste året, noe som skaper et inntrykk av at dette er veldig vanskelig, sier partner Per Einar Dybvik i StartupLab.

Sunn fornuft

Dybvik synes ikke det er spesielt vanskelig, og kaller de nye reglene for "god forretningsskikk", de er utarbeidet sammen med flere store selskaper, blant dem Telenor, Orkla, Møller Gruppen, DNB, Obos, med flere.

– Har du for eksempel en strategi om å lage egne konkurrerende produkter, da går du ikke inn i en slik type diskusjon. Reglene er på mange måter bare sunn fornuft. Det handler om å spille med åpne kort, være transparent, være ærlig, ikke ond.

Han anbefaler alltid et kort møte i første omgang, for å avklare interessekonflikter og avstemme forventninger - for eksempel om hvor lang tid ting kan komme til å ta. Når det så går videre i detaljerte diskusjoner, kan man inngå en såkalt NDA.

Sjefsansvar

Selv om alt kan virke opplagt for en sjef, må dette nå ut til den delen av organisasjonen som møter startups.

-- Alle sakene vi har vært gjennom det siste året, har hjulpet oss å lage noen enkle, gode kjøreregler. Alle toppledere er bevisst og var på denne utfordringen nå. Det bidrar til at de forteller organisasjonen sin at de må oppføre seg ordentlig når de møter gründere, sier Dybvik.

Ut å stjele smartinger

De nye reglene skal ikke bare hindre at det stjeles ideer, men også andre skjulte agendaer som partene måtte ha når de går i dialog. Et av de nyeste punktene skal hindre at selskapene "stjeler" ansatte fra oppstartsselskapene.

-- Vi hadde et case der et av våre gründerselskaper møtte et stort selskap. Det endte med at det store selskapet forsøkte å rekruttere nøkkelpersoner fra oppstartsbedriften. Det er slikt som over hode ikke er akseptabelt i et startup-økosystem. For et stort selskap er det gjerne ikke avgjørende dersom de mister en ressurs, men hvis du stjeler CTOen i en startup, er selskapet ødelagt, sier Dybvik.

Såkalt acqui-hiring, der etablerte selskaper kjøper opp startups, for å få tilgang til smarte ansatte, er helt greit, ifølge Dybvik.

– Men hvis du går i et møte med en skjult agenda for å bli kjent med menneskene, for å se om de er flinke og kan rekrutteres, er det uakseptabelt. Det kan være veldig fristende å gjøre dette. For her snakker du om maskinlæring, big data, computer science og annen kompetanse det er knapphet på, sier Dybvik.

Gjensidig

Reglene er gjensidige, slik at ufine rekrutteringsmetoder også gjelder startups som måtte lete etter flinke folk i etablerte selskaper eller i andre startups.

– Nei, du går ikke og tar et møte med Telenor for å finne ut om det er noen flinke folk der, da gjør du det på en arena. Som på puben.

Saken oppdateres.

Her er de seks bud (gjengitt fra StartupLabs sider):

1. Corporates should not engage in a process with a startup if they have already decided to build a competing solution.

A best effort should be made to check with different departments and business units within the organization to see if they are working on similar solutions.

2. Corporates considering making competing solutions should disclose this before having meetings with startups already in that market.

A best effort should be made to check with different departments and business units, and any initiatives should be informed about in written communication up front. Then it’s up to the startup whether to proceed and what to share.

3. Both parties should set and communicate expectations clearly

  • The first meeting should be a mutual introduction to see if there are business opportunities to explore further.
  • Any follow-up meetings should involve other decision makers within the corporation and be used to evaluate whether it is interesting to pursue a business relationship.
  • During the initial meetings, both parties should carefully consider the information they share. Any information shared in the meetings should be treated as confidential.
  • Startups should understand that timelines and processes in a corporation world can be different to that of a startup company.

4. If representatives from the corporate become aware of a conflict of interest, inform the startup in writing immediately.

In larger corporations, it is possible that there are departments working on similar solutions and that representatives are made aware of these initiatives. If made aware of a potential conflict of interest, it is important to communicate this to the startup immediately.

5. When entering into detailed discussions, sign a mutual NDA.

If the parties decide to have meetings that requires the sharing of confidential information or “the secret sauce”, the parties should sign a mutual NDA to protect their interests.

6. Refrain from soliciting

The parties should not do any recruitments initiatives towards personnel from the other party.