Oslo Høyre går for kapitalskatt på opsjoner

Publisert

Oslo Høyre har vedtatt at de vil «forenkle og forbedre» opsjonsskatteordningen ved at opsjonsgevinster beskattes som kapitalinntekt og at beskatning først skjer når aksjen selges.

Det opplyser medlem i Oslo Høyre og senioradvokat i Sands, Morten Steenstrup, i en post på LinkedIn.

«Dagens ordning virker ikke etter hensikten, og er langt dårligere enn i andre land. Skal selskaper i vekst ha mulighet til å tiltrekke seg de beste kandidatene, må de kunne tilby opsjoner som en incentivordning. Vi har fått beskjed om at de flinkeste i næringslivet velger å jobbe i godt betalte jobber med mindre risiko. Når oppstartsbedrifter ikke kan konkurrere på lønn, må de i hvert fall kunne tilby opsjoner og fremtidig medeierskap om bedriften lykkes!» skriver Steenstrup.

Oslo Høyre vil nå ta dette forslaget videre til Høyres landsmøte, som avholdes i mai.

Endringer i opsjonsbeskatningen har vært en av gründer-Norges viktigste fanesaker de seneste årene.

Regjeringen mottok også et utkast til ny opsjonsordning nylig, utarbeidet av en sammensatt gruppe ledet av Abelia, inkludert Alexander Woxen, skatteadvokater fra Selmer og Harboe, Norsk Venturekapitalforening (NVCA) samt en rekke oppstarts- og vekstbedrifter.

Shifter kjenner til at det foregår et arbeid med dette forslaget i Finansdepartementet.

Powered by Labrador CMS