Gründer Fridtjof Heyerdahl i Epiguard og næringminister Monica Mæland, Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Innfører skattefradrag for investeringer og utsatt skatt på opsjoner

Publisert Sist oppdatert

I revidert statsbudsjett innfører regjeringen skattfradrag på investeringer i kvalifiserte bedrifter, samt utsatt skatt på opsjoner, skriver DN.

  • Personlige skattytere gis fradrag for investeringer på opptil 500.000 kroner årlig i kvalifiserte aksjeselskap, og minimumsbeløpet per investering er på 30.000 kroner. Videre settes det et tak på 1,5 millioner kroner per selskap per år, melder, DN.
  • Regjeringen regner med at 40 prosent av norske selskaper vil kunne kvalifisere til slike investeringer. For å falle inn under ordningen må selskapet være yngre en seks år, ha færre en 25 årsverk og ikke mer enn 40 millioner kroner i omsetning.
  • Investeringene kan ikke komme fra eksisterende aksjonærer eller ansatte i selskapet, og investorene kan ikke blir ansatt i løpet av eiertidsperioden, skriver næringslivsavisen.
  • -Dette er veldig bra for gründere. Nå har vi fått en verdikjede på etablerertilskudd, presåkornfond, såkornfond, en rekke ordninger gjennom Innovasjon Norge og så får du nå i en vekstfase denne ordningen, sier næringsminister Monica Mæland til DN.
  • Den nye opsjonsbeskatningen vil utsette beskatningen av opsjonene til tidspunktet opsjonene realiseres, ikke på tidspunktet de tildeles, slik det er i dag.

-Kudos til regjeringen og samarbeidspartiene! To viktige endringer for norske oppstartselskaper. Regjeringen legger frem en skatteincentivordning for investorer i oppstartsselskaper, slik som Abelia, FIN og NVCA har anbefalt i vår rapport utarbeidet i fjor. Når de attpåtil en snau uke etter at samme aktører presenterte tre forslag for endret opsjonsskatt, følger opp forslag nummer 2: Rett skatt til rett tid, så er det bare å applaudere! Det kan se ut som om det bør være rom for å forsterke skatteincentivet for investorer noe, men det viktigste blir å teste ut hvordan endringen slår ut, og så eventuelt forsterke, skriver leder for FIN i Abelia, Daniel Ras-Vidal på Facebook.

Shifter kommer tilbake med mer...