Adm. dir. i IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid. Foto: GORM K. GAARE / EUP-BERLIN.COM

Opsjonsordningen for startups utvides knapt: "Provoserende og latterlig", sier IKT Norge

Publisert Sist oppdatert

Opsjonsfordelen dobles til én million kroner, og maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen økes fra 10 til 12.

Nesten halvparten av norske gründere mener den eksisterende ordningen for opsjonsskatt er så krevende at de ikke benytter seg av den.

Både toneangivende gründere og organisasjoner som Abelia og IKT-Norge har i lang tid ropt etter endringer i ordningen, og regjeringen har signalisert at de vil ta grep.

Les også: «Hvor smart er det å skattlegge nyutdannede mennesker med normal økonomi på en måte som fratar dem muligheter for medeierskap?»

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges det opp til at ordningen utvides, slik at maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500.000 kroner til 1 million.

Regjeringen foreslår også å utvide ordningen til å omfatte flere selskap, ved å øke det maksimale antallet ansatte i selskaper som kan være i ordningen fra 10 til 12.

– Det er provoserende, rett og slett, sier leder av IKT Norge, Heidi Austlid, umiddelbart etter fremleggelsen av budsjettforslaget.

Hun mener økningen i opsjonsfordel per ansatt er bra, men reagerer med vantro på at ikke større selskaper enn med 12 ansatte skal få nyte godt av den.

– Det er en slags vits. En rimelig økning hadde vært til et tak på 50 ansatte. Denne ordningen skal være til for selskaper som virkelig skal vokse. Å tro at den grensen går mellom 10 og 12, er latterlig. Jeg klarer ikke fatte det - hvor i alle dager er dette regnestykket laget, spør en oppgitt Austlid.

Adm. dir. i IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid. Foto: GORM K. GAARE / EUP-BERLIN.COM

Følger opp Granavolden

– Disse utvidelsene vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Den eksisterende opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap ble innført fra 2018, men har siden blitt kraftig kritisert av miljøet.

Ordningen innebærer blant annet at ansatte kan få opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris. I dag gjelder ordningen for selskap med 10 eller færre ansatte, en omsetning og balansesum på inntil 16 millioner kroner og som er seks år eller yngre.

– Nå vil flere små selskap få glede av denne konkurransefordelen opp mot større selskap. Gjennom dette følger vi opp Granavolden-plattformen og Kapitaltilgangsutvalgets anbefaling, sier Jensen.

Ordningen innebærer blant annet at skatteplikten på opsjonene utsettes til man har solgt de aksjene man har kjøpt ved hjelp av opsjonene. Denne skatteutsettelsen er begrenset til en maksimal opsjonsfordel, som nå altså dobles.

Regjeringen påpeker i pressemeldingen at utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft, og skriver at de jobber for at endringene vil bli godkjent før nyttår, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2020.