Simen Malmin i Validé og Shoreline.

Vindtech-gründere landet kapital: «Feiret» med å kite fra Stavanger til Bergen

Publisert Sist oppdatert

Det var mest for å skape blest om vindenergi til havs. – Samtidig var det jo gratis å reise på denne måten, sier styremedlem og forretningsutvikler Simen Malmin i oppstartsbedriften Shoreline.

Da Shifter møtte selskapet på Startup Extreme nylig, hadde de akkurat fått 850.000 kroner fra miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, et beløp som de har matchet med private investorkroner så det utgjør 1,7 millioner.

Forretningsutvikler Simen Malmin valgte å kite fra Stavanger til Bergen for å delta på gründerkonferansen, der diverse ekstremsport er en del av programmet, for å markere hva som driver selskapet fremover.

– Spørsmålet var jo hva som kunne passe for et selskap som jobber med havvind. Siden konferansen også har ekstremsport på agendaen, tenkte jeg at dette kunne være en passende entré til arrangementet, forteller Malmin, som blant annet har erfaring fra VM i langdistansekiting på snø.

– Samtidig hadde det et bootstrap-element ved seg, i og med at det var gratis å reise på denne måten, sier Malmin.

Simen Malmin i Shoreline og Validé. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Barn av forskning

Malmin er til vanlig i Validé, fondet og teknologiinkubatoren i Stavanger, som har ansvar for å kommersialisere forskning fra Universitetet i Stavanger. Sammen med doktogradskandidaten Ole-Erik Endrerud startet de Shoreline, basert på forskningresultatene til Endrerud. I dag eier Validé omtrent 25 prosent av selskapet.

Shorelines konsept er å la kundene bygge vindparker de jobber med virtuelt, slik at man kan simulere samspillet mellom komponenter som vindturbiner, fartøy og personell under de forventede bølge- og vindforholdene. Dette optimaliserer drift og vedlikehold og gir økt kraftproduksjon, siden vindturbinene til havs får mer oppetid.

– Eksisterende kunder regner med å kunne øke fortjenesten med 40 millioner per år per vindpark ved å bruke systemet, sier Malmin.

– Med vår software kan du raskt identifiserer den optimale drifts- og vedlikeholdstrategien. Istedenfor for å stenge ned en turbin klarer man å optimalisere med langt flere variable og benytte kortere værvinduer for å holde turbinene i gang, sier daglig leder Ole-Erik Endrerud.

Kunde fra første dag

Under doktograden hadde gründer Ole-Erik Endrerud en veileder fra Statoil innenfor det som i dag er teknologien til Shoreline. Dermed hadde startupen en kunde umiddelbart etter oppstarten.

– Det har vært utrolig viktig for den videre suksessen til selskapet, og har gjort at man har klart å komme ut i det europeiske vindmarkedet innen ett år etter lansering av produktet. At etablerte bedrifter tar et slikt ansvar, og bidrar til å skape et hjemmemarkdet, er ikke bare nyttig for dem, men sentralt for at kommersialiseringsforsøk skal lykkes, sier Malmin.

Shoreline begynte for øvrig med å selge konsulenttjenester, mens softwaren enda var under utvikling. Når teknologien nærmet seg god nok, gikk de over til å selge det som et produkt.

– Hovedkonkurrenten til Shoreline var vindselskapenes egenutviklede systemer for analyse og drift og vedlikehold. Det har vært en glede å se at kunden har lagt disse til side, til fordel for våre løsninger, sier Endrerud.

Samtidig har selskapet opplevd forholdsvis stor interesse fra investorer. Den tidligere værgründeren Siri Kalvig og tidligere Bouvet-topp Nils Olav Nergaard er blant de som har gått inn i selskapet som investorer og styremedlemmer.

Utfordrende tur fra Stavanger til Bergen. Foto: Kristoffer Evensen

– Vårt primære marked i Nord-Europa og de fleste kundene våre holder til utenfor Norge. Vi signerte agentavtale med en salgsagent i Korea i forrige uke, så vi fortsetter å satse internasjonalt som vi har gjort siden starten, sier Endrerud.

 

Risiko

Planen var å ha med en følgebåt på kiteturen mellom Bergen og Stavanger, men det viste seg vanskelig å organisere.

– Som med oppstarter flest er det sjelden alt går helt etter planen. Da måtte jeg finne andre måter å redusere risikoen på og fikk rekruttert en habil kiter til, Jarle Hetland, en kar jeg visste ville kjempe hardt for å få oss til land ved et eventuelt havari.

– Didrik Dimmen i Flowmotion tar backflip med sykkel på konferansen, og det hoppes i fallskjerm og raftes på Voss. Er folk i startups mer ekstreme enn andre?

– Du finner et bredt spekter av personligheter innenfor startups, men jeg ville ikke blitt overasket om snittet ligger mer i den ekstreme retningen enn befolkningen generelt. De har nok i det minste et mer avslappet forhold til risiko på generell basis, noen jeg også skulle ønske hadde vært tilfelle for meg. Jeg sov ikke særlig bra de siste nettene før kiteturen. For å være helt ærlig hadde jeg ikke trodd vi skulle klare å komme frem, men det var jo bare en måte å finne ut det på, sier Malmin.


http://shifter.no/index.php/2017/07/03/alliance-venture-aldri-investert-sa-lite-selskap-grunderne-nemlig/

http://shifter.no/index.php/2017/06/28/16-sporsmal-alexander-woxen-motivasjon-vaert-drevet-hypefaktor-alltid-vaert-pa-etterskudd/