Rune Røsten er sjef for investeringsselskapet Schibsted Vekst. Foto: Schibsted.
Rune Røsten er sjef for investeringsselskapet Schibsted Vekst. Foto: Schibsted.

Schibsted svarer Olav Nedrelid: Vi investerer ikke i ideer, men i team

Publisert Sist oppdatert

Tilsvar til Olav Nedrelid, fra Rune Røsten, daglig leder i Schibsted Vekst

Vi misliker ikke at gründere insisterer på konfidensialitetsavtaler og ønsker hemmelighold. Vårt poeng er at det ikke er ideer som er motoren i startups, men sterke team med gode investorer i ryggen.

De gründerne som ser ut til å lykkes best er de som ikke så opptatt å beskytte ideene sine, men å spre dem. De har innsett at for å lykkes er det teamet og gjennomføringsevnen som er avgjørende. Vår erfaring er at de entreprenørene som utelukkende tror på ideens sprengkraft ikke når opp og slike gründere bruker vi lite tid på. Vi investerer ikke i ideer, men i team.

Kanskje går vi da glipp av en lottobillett eller to, men for oss handler ikke gründervirksomhet om tilfeldigheter og spill. Det handler om systematisk teamarbeid over tid hvor selskapet tester ut og akselererer flere ulike ideer basert på kontinuerlig læring.

Olav Nedrelid skriver at Schibsted tvinger gjennom konfidensialitetsavtaler slik at ingen får vite hva som skjer. I likhet med andre har vi klausuler knyttet til forretningshemmeligheter, men at vi ilegger våre gründere munnkurv stemmer ikke. Vi vet at DN har snakket med de fleste, om ikke alle, gründere Schibsted Vekst har inngått avtaler med. At vi ikke hører noe fra dem i DN skyldes andre forhold enn at de har unnlatt å si noe.

«Etablerte bedrifter knytter seg til oppstarter de kan verdiøke gjennom initiell distribusjon, kompetanse og kapital, og sikrer seg gjerne en del av oppsiden gjennom eierandeler eller lisensavtaler. Dette gir oppstarten verdifull erfaring og forsprang på konkurrentene – og utløser venturekapital som øker muligheten for internasjonal skalering. Alle parter tjener på denne samarbeidsmodellen»

Dette var kloke ord  fra Olav Nedrelid i oktober, I helgens innlegg har han derimot tilsynelatende kommet til at den eneste gode samarbeidsformen mellom gründere og store selskap er at man kjøper selskapet 100 prosent. Det er det naturligvis ikke.

Aksjonær- og investeringsavtaler er et komplekst felt og langt fra så entydig og svart/hvitt som Nedrelid antyder. Hvilken avtalestruktur som er best egnet må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, basert blant annet på på ambisjoner, finansieringsbehov og hvilken fase selskapet er i.

Schibsted ønsker også fremover å være en attraktiv investor for gründere. Det sentrale for oss er å skape en vinn-vinn situasjon sammen med gründerne. Derfor må avtaler og investeringsmodeller tilpasses den enkelte situasjon.

Vi har ofte brukt en modell de siste ti årene som har knyttet gründerselskapene veldig tett til Schibsted. Nå ser vi at mange gründere ønsker en løsning der de kan spille på flere investorgrupperinger under utvikling av selskapet. Dette innebærer blant annet at Schibsted ikke vil være eneste investor, eller skal kjøpe selskapet til slutt.

Schibsted har allerede gått inn i flere investeringer basert på den modellen i Sverige. I tiden som kommer vil vi søke å gjøre flere gründerinvesteringer enn tidligere. Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle avtalene basert på innspill fra gründere og debatt i startup-miljøer. I så måte er Nedrelids kommentarer et kjærkomment bidrag.


Bakgrunn:

DN publiserte artikkelen: "Fikk gründerdrømmen knust av Schibsted"

Olav Nedrelid kritiserte Schibsted i kommentaren: Kjære Schibsted. Det er ikke oss. Det er dere. 

Shifters Lucas H. Weldeghebriel skrev kommentaren: Fikk Snapsale gründerdrømmen knust av Schibsted?

Powered by Labrador CMS