Skandinavia-sjef Gina Nygard og Otovos gründer og daglig leder, Andreas Thorsheim.

Viruset truer hele verdikjeden. Men Otovo-gründer Andreas Thorsheim har planen klar

– Dette er en dyr sport, men vi tror det er vinnerkonseptet, sier solgründeren Thorsheim.

Publisert Sist oppdatert

Det hele startet med forsinkelser i produksjonen av paneler i Kina i januar, som har forplantet seg videre i solcelle-bransjen. Nå hersker stor usikkerhet om hvor lenge de strenge tiltakene fra myndighetene i Otovos ulike markeder vil vare, og hvordan dette vil påvirke bevegelsesfriheten til installatørene som bruker plattformen. Dessuten regner det norske gründerselskapet med at coronakrisen vil påvirke investeringsviljen til folk i uoverskuelig fremtid. Og på toppen av det hele stuper oljeprisen, og gjør fossilt brensel mer konkurransedyktig.

Kanskje er det ikke så rart at investorene ikke fikk noe klart svar fra gründer Andreas Thorsheim og resten av ledelsen under onsdagens investorpresentasjon, på hvordan den finansielle utviklingen til selskapet vil se ut fremover.

Den eneste tallfestede guidingen de ga, var at det skal gjøres investeringer for opptil 25 millioner i år, og at selskapet regner med å gå inn i neste år med 80 - 90 millioner kroner i banken, drøyt 100 millioner mindre enn de startet inneværende år med. Dessuten ryker planen om å bli «cash flow positive» i Skandinavia i år.

– Guiding nå handler ikke om å kjenne businessen sin og informere investorene om det. Det handler om epidemiologi og makroøkonomi, og der har ikke vi noe mer å komme med enn andre, sier Thorsheim til Shifter.

– Men vi er godt forberedt. Vi har to kjempegode prosjekter på gang, og de ser bare bedre ut, slik tingene er nå, legger han til.

Otovo as a service

I januar startet Otovo opp i Spania, som fjerde land etter hjemmemarkedene Norge og Sverige, samt Frankrike. Samme måned annonserte selskapet at de var i ferd med å inngå et joint venture i Brasil, med energiselskapet Gera.

Denne uken ble aksjonæravtalen signert, som innebærer at Otovo eier en tredjedel av et nytt solenergi-selskap i Brasil. Dette selskapet kjøper inn plattformen Otovo driver med i Europa, for å gjøre det samme i Sør-Amerika. Selskapet skal ledes av Rodrigo Borghetti A. Freire, en rutinert mann med lang erfaring fra private equity, og sist som sjef for Uber Eats i Brasil.

– Jeg er veldig stolt av den ansettelsen. Vi har bra tilgang på flinke folk, sier Thorsheim.

Gera-dealen er første steg i en større plan om å tilby Otovo-plattformen som en tjeneste, altså en Paas-modell.

– Der det finnes et selskap à la Hafslund i et annet land, kunne vi solgt vår plattform til deres solsatsing, for eksempel i Mexico. Da kunne de solgt solceller og drevet et slags Otovo, med vår plattform, der, forklarer Thorsheim.

Gründeren sier også at Gera-dealen, som innebærer at Otovo har eierskap i selskapet som skal bruke plattformen, heller vil være unntaket enn regelen.

Satser på leasing

En annen «stikkvei» som nå utforskes, er leasing av solcellepaneler. Etter planen skal dette bli en hovedåre for penger inn i Otovo på sikt, ifølge gründeren.

Allerede i 2016 gjennomførte selskapet et pilotprosjekt med en slags utleie av solceller via plattformen. Tilbakemeldingene var slående: 70 prosent foretrakk leasing over kjøp.

– Vi har alltid jobbet med å bli kvitt hindrene folk støter på når de skal begynne med solceller. Det handler om å gjøre folk trygge, informerte, og å finne kvalitets-montører med en god pris til kundene våre.

– Så gjenstår en utfordring, og det er at dette er en kapitalvare som koster mer enn et nytt kjøleskap, nesten like mye som en bil. Og da vil folk trenge hjelp til å få finansiering. Det har vi til nå gjort med bank-partnerskap, sier Thorsheim.

Nå ser selskapet at nye forbrukervaner- og forventninger trenger seg fram. Og de skal ikke være vond å be.

– Vi ser at det å leie ting er en stadig mer populær bruksform. Vi ser det med bil-leasing og brille-abonnement, og mange andre ting som man nå slipper å investere mange tusen kroner i på dag én.

Skal hente penger

De første leasingtilbudene skal være oppe å gå i løpet av våren, ifølge investorpresentasjonen som ble holdt onsdag, og utvides til høsten - forutsatt at finansiering er på plass.

For Thorsheim legger ikke skjul på at denne løsningen krever mer kapital enn de nå har, og forteller at de ser på en kombinasjon av private investeringer og banklån for å realisere leasing-ideen.

– Dette er en dyr sport, men vi tror det er vinnerkonseptet, sier han.

I november hentet Otovo 150 millioner fra den svenske handelsgiganten Axel Johnson, som nå er selskapets største aksjonær. Thorsheim vil ikke kommentere om det pågår en dialog med dem om ytterligere investeringer.

– Mange snakkes om at det private kapitalmarkedet blir knusktørt etter coronakrisen. Er det en bekymring dere har?

– Vi får se. Vi tror det å tilby grønne investeringer med tusenvis av kunder som betaler månedlig, vil være attraktivt både for egenkapital og gjeld.

Grønn gjenoppbygging

– Apropos å representere det «grønne». Hvordan påvirker den fallende oljeprisen deres konkurransedyktighet i land som Spania og Frankrike?

– Billigere olje- og gass gjør fossile brensler naturligvis mer konkurransedyktig mot fornybar. Så spørs det om den effekten blir motvirket av at det er lavere renter, som slår kraftig positivt ut på fornybar. Fornybar kraft består bare av kapitalinvesteringer og har så godt som null driftskostnader, så når renten er lav så tjener fornybar kraft på det mot fossile energikilder.

Samtidig tror Thorsheim at coronakrisen kan fungere som en katalysator for fornybar energi, og viser blant annet til at EUs «European Green Deal»-initiativ skal fortsette gjennom krisen med uforminsket styrke.

– Vi tror også at hjelpepakkene i neste bølge vil dreie seg mer om å bygge samfunnet etter at krisen er over, og da handler det om å bli grønnere. Alle bransjer er truffet, og alle politikere og myndighetsorganer vet at fornybar-sektoren kan levere tusenvis av arbeidsplasser. Det var investeringsvilje på området før dette traff, og det tror jeg er tilfelle også etterpå.