Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil ha åpenhet om kriselån-mottakere

Finansdepartementet ber Giek offentliggjøre hvilke selskaper som får kriselån.

Publisert Sist oppdatert

Finansdepartementet har i brev til Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) bedt om at det lages en ordning for offentliggjøring av selskaper som mottar statlige lånegarantier. Det opplyser Finansdepartementet.

15. mars i år gjorde regjeringen det kjent at de ville gi statlige garantier for lån til bedrifter i en lånegarantiordning på 50 milliarder kroner. Dette i tillegg til Statens Obligasjonsfond skal sikre kapital til selskaper som trenger det på bakgrunn av coronakrisen.

Departementet redegjør i brevet for det rettslige grunnlaget for innsyn og offentliggjøring, og ber GIEK om å etablere en løsning for løpende offentliggjøring av opplysninger om de enkelte lånene som innvilges under garantiordningen, i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.

Departementet viser i brevet til at garantiordningen innebærer betydelig statsstøtte og bruk av offentlige midler. Ordningen er i stor grad basert på at bankene administrerer den selv, gjennom at bankene kontrollerer at vilkårene i regelverket er oppfylt før de innvilger garanterte lån til bedrifter.

Departementet skriver videre i brevet at åpenhet om tildeling av statsstøtte under ordningen vil bidra til etterprøvbarhet og legitimitet, og redusere faren for feilbruk.

Giek har anslått at en løsning vil kunne være i drift 2–3 uker etter beslutningen. Kostnadene er anslått til 400.000 kroner i årlige lisensutgifter, samt rundt 100.000 i årlige utviklings- og vedlikeholdskostnader. Giek har bekreftet at disse kostnadene vil bli dekket innenfor bevilgningen på 10 millioner kroner til administrasjon av lånegarantiordningen.