Serie om engleinvestorer del 1

Verdiene til de 125 mest aktive engleinvestorene

Etter festen i 2021 ble det resultatkollaps i 2022, men ikke for alle. Her er resultatene til de første 54.

Tre engleinvestorer: Lauga Oskarsdottir, Christian Hager og Anne Worsøe.
Tre engleinvestorer: Lauga Oskarsdottir, Christian Hager og Anne Worsøe.
Publisert Sist oppdatert

Shifter har gått gjennom regnskapene til 125 engleinvestorer. I utvalget er det 18 kvinner og 105 menn som har investert i et eller flere av over 150 norske oppstartsselskaper de siste årene. 

Undersøk illustrasjonen under for å se engleinvestorene rangert fra 125 til 71. Investorer på de neste plassene kommer i påfølgende saker. Denne saken tar for seg større trender i datamaterialet. 

Slik har vi samlet inn tall

  • Shifter har hentet ut regnskapstall på holdingselskaper og selskapene til kjente engleinvestorer for 2021 og 2022. 
  • Mange fører verdijusteringer på aksjene de eier som finansinntekter eller kostnader. Da kommer det til syne i form av resultat før skatt. Noen investorer fører også driftsinntekter i selskapene sine, men det tilhører mindretallet. 
  • Totale eiendeler fanger stort sett opp de bokførte verdiene i selskapet og kan derfor kraftig undervurdere de virkelige verdiene på balansen. En investering i en svært verdifull startup, kan i prinsippet ligge i regnskapet til prisen man betaler for aksjene i årevis, men noen ganger realiseres verdiene og da fremkommer de i regnskapene. Enkelte investorer verdijusterer porteføljen sin.
  • Shifter har sett bort fra eventuell gjeld i holdingselskapene.
  • Det kan forekomme feil i datamaterialet. Vi retter opp alle feil vi blir gjort oppmerksomme på.  

Nedtur i 2022

Selv om erfarne investorer i tidligfase vil minne om at de fleste startups går konkurs og at gevinstene gjerne kommer fra de få som vokser seg store, har de aller fleste engleinvestorene Shifter har tall på, gjort seg relativt gode erfaringer de siste årene.

Men etter festen i 2021, som for mange investorer ga betydelige exit-muligheter og kraftige byks i porteføljenes verdier, er det tydelig at 2022 endte i kraftig bakrus. 

125 engleinvestorer fikk et samlet resultat før skatt på 2,9 milliarder kroner i 2021. Året etterpå var totalen falt til 21 millioner kroner!

Nedgangen kan skyldes flere ting. Kanskje har flere av investorene tatt penger ut av selskapene sine etter noen veldig gode år, og kanskje er det også ført noen permanente tap etter konkurser.

At det svinger, er de fleste startup-investorer inneforstått med, men det er tydelig fra fraværet av emisjoner at investeringslysten har falt det siste året. 

Hun investerer, men fortsatt mye mindre enn han

De kvinnelige engleinvestorene har fortsatt et stykke å gå før de kan ta opp kampen med gutta når det kommer til størrelsen på pengesekken. 

Snittet på totale eiendeler i selskapene deres ligger på 14 millioner kroner. Snittet for selskaper med delt eierskap (typisk gifte eller samboende), er på 33 millioner, mens snittet for selskapene eid av menn ligger på 130 millioner kroner (se tekstboks for mer utdypende informasjon rundt bruken av totale eiendeler).

Alle gjennomsnittsverdiene dras opp av noen få investorer med ekstra dype lommer. Den midterste verdien i en sortert rekke, medianen, viser at en typisk kvinnelig engleinvestor hadde 2,8 millioner i eiendeler, ned fra 3,6 året før. 

Gjennomsnittlig resultat før skatt (som for de fleste er snakk om papirtap) for kvinnene endte på 1,3 millioner i 2021 og -1,4 millioner i 2022, mens «mediantapet» var rundt 70.000 kroner (pluss 90.000 i 2021).

For investorene med delt eierskap fikk medianinvestoren 70.000 i pluss i 2022, ned fra 2,4 millioner året før. 

Medianinvestoren blant mennene tjente 0 kr i 2022, ned fra 1,5 millioner i 2022. Men den samme investorens eiendeler økte samtidig fra 16,2 millioner i 2021 til 17 millioner i 2022. 

Gründere invester mest

Hele 80 av engleinvestorene i utvalget vil nok kalle seg selv gründer først og kanskje investor på si, mens resten er profesjonelle pengeflyttere på heltid, selv om de kanskje også har vært gründere på et tidspunkt.

Denne «gründer-gruppen» hadde i snitt minus 2,1 millioner kroner i resultat i 2022, ned fra 31,7 millioner i pluss året før. 

Samtidig lå median-gründerens eiendeler på 14,6 millioner ned fra 15,6 året før, mens resultatet endte på minus 15.000 ned fra 1,2 millioner kroner. 

Investorgruppen gjorde det bedre med et gjennomsnittlig resultat før skatt på 4,8 millioner kroner i 2022, ned fra 10,2 millioner året før. 

Medianinvestoren tjente 195.000 kroner, ned fra 1,1 millioner året før. Eiendelene lå på 18,1 millioner kraftig opp fra 11,9 året før.

Ellers er det en trend i datasettet at engleinvestorer som har vært mer aktive de siste to årene, også viser frem bedre resultater nå. 

Tøft år for Fram Ventures

Blant de minste englene (listen fra 125-71) kan det trekkes frem at Christian Persson Hagers Fram Venture tok er resultattap på 15,3 millioner i fjor. 

Hager var en av gründerne i Nabobil som ble kjøpt opp av Getaround og dukket nylig opp igjen som gründer i Smartwatt som skal bidra til å fremme energieffektivisering i næringsbygg.

Fram Ventures har vært investert i blant annet kryptobørsen Firi og Hjemmelegene.

Hager har ingen større problemer med tapet. Året før fikk Fram Ventures et positivt resultat på 25,9 millioner kroner.

Mest opp i denne gruppen gikk verdiene i selskapet til Brage Wårheim Johansen, gründeren i Fjellsport, som blant annet har investert i plukkeroboten Pickr. Johansens Beyond Centauri fikk et positivt resultat før skatt på 14,1 millioner kroner. 

Holdingselskapet til Firdas Lauga Oskarsdottir økte sine eiendeler fra rundt en million til 10 millioner kroner, en synliggjøring av verdiene hun har gjennom eierskapet i selskapet til superinvestor Geir Førre. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Powered by Labrador CMS