Helse

Verdenskjent psykolog sier opp jobbene i det offentlige og blir gründer 

Psykologspesialist Gerd Kvale er blitt verdenskjent for 4-dagers behandling av angst. Nå slutter hun ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen, og starter egen digital klinikk. 

Satser: Gerd Kvale forteller at selskapet vil satse både i Norge og internasjonalt. Nå har hun fått seg årskort på Ulriksbanen, og vil legge møter til Ulrikens topp - med utsikt over nesten hele Bergen. ,
Publisert Sist oppdatert

I 2011 startet psykologspesialist Gerd Kvale med 4-dagers behandling mot alvorlige angstlidelser i Helse Bergen. Hun er blitt verdenskjent, og anerkjent, for å behandle pasienter på så kort tid. 

– Pasienter fortjener en behandling som er virksom, som virker, sier Kvale. 

Hun og kollegene har både behandlet pasienter og parallelt forsket på det konsentrerte formatet. 

For pasienter med tvangslidelser og med andre angstlidelser viser resultatene at 70 prosent blir friske og de forblir friske flere år senere. 

I 2018 rangerte Times Magazine Kvale og kollega Bjarne Hansen blant de 50 viktigste innen helse i verden for å ha utviklet den konsentrerte behandlingen. For to år siden ble hun og kollega Bjarne Hansen tildelt Forskningsrådets innovasjonspris for arbeidet med 4-dagers-behandlingen.

Fra angst til kroniske helseplager

I helgen meldte Bergens Tidende at hun sier opp jobbene i Helse Bergen og Universitetet i Bergen for å satse alt på egen klinikk. 

Klinikken vil bruke eksisterende kommunikasjonsverktøy og ikke utvikle egne. 

Sammen med medgründer, forsker og indremedisiner Eirik Søfteland starter hun opp Safe Choice Clinic. Det er en heldigital klinikk der de skal tilby konsentrert behandling til folk som er rammet av ulike kroniske somatiske helseplager (se fakta). 
– Når vi har utviklet en behandling som er så virksom, så opplever vi det som et etisk dilemma dersom den ikke kommer folk og samfunnet til gode, sier Kvale. 

Fra angst til kroniske helseplager 

I 2019 ble Kvale utfordret til å ta det konsentrerte behandlingsformatet over til sammensatte, kroniske helseplager, og resultatene, som er publisert i internasjonale fagtidsskrift, er oppsiktsvekkende gode. 

Tospann: Gerd Kvale og Eirik Søfteland starter Safe Choice Clinic sammen. De har jobbet sammen siden 2019.

– Kroniske helseplager er kanskje den største utfordringen for helsevesenet, nasjonalt og internasjonalt. Det handler om mer enn helse. Det virker inn på hele samfunnsdeltakelsen til den enkelte. Det vi gjør er å levere noe som virker. Ved å la pasientene jobbe tett sammen med skreddersydde, tverrfaglige team mens de befinner seg i sin egen hverdag, ser vi at de typisk klarer å få økt funksjonsnivå og kommer tilbake til hverdager som de trodde lå utenfor rekkevidde, sier Kvale. 

Klinikken skal ta imot pasienter som allerede er utredet og som ikke har medisinsk begrunnet forbud mot å øke aktivitetsnivået. 

Fokusområdene er listet opp på nettsiden: Sammensatte helseplager, kvinnehelse, livsbelastninger og stress, kronisk utmattelsestilstander/long covid, mage/tarmplager, kroniske ryggplager, søvnproblemer, tilbud for gravide og overgangsalder. Det vil etter individuell vurdering også være aktuelt med andre diagnoser.

– Vi er utrolig stolte 

Oppstartsselskapet er en del av Eitri helseinkubator i Bergen. 

– Vi på Eitri er utrolig stolte over at Gerd Kvale og Eirik Søfteland starter Safe Choice Clinic her i Bergen. Deres arbeid med den innovative digitale 4-dagers behandlingen som nå er utviklet for behandling av kroniske helseplager har potensiale til å grunnleggende endre måten vi leverer helsetjenester til disse store pasientgruppene. Redusert funksjonsnivå og redusert arbeidsevne knyttet til komplekse, kroniske plager er en av de største utfordringene for helsevesenet nasjonalt og internasjonalt. Dette er en viktig milepæl for vårt helseinnovasjonsmiljø på Vestlandet, sier Ådne Iden Høiland, leder for Eitri helseinkubator.

– Hva betyr det for dere å være del av inkubatoren?

– Det er fantastisk at det er bygget opp et fremoverlent fagmiljø som Eitri i Bergen. Det passer oss hånd i hanske å få jobbe så tett innpå så utrolig mange spennende fagfolk og fagmiljø – lokalisert mellom Haukeland og Ulriksbanen. Og vi har selvsagt årskort og legger gjerne både møter og lunsjer der oppe, sier Kvale. 

Tre veier til finansiering

Gründerne har som mål å nå ut til flest mulig pasienter. De ser tre ulike veier til finansiering av behandlingen - gjennom forsikringsselskaper, større bedrifter og gjennom offentlige anbud. 

– Ingen har gjort dette før. Vi må gå opp nye stier. Gründervirksomheten her ligger i det å gå opp ulike nye veier for finansiering av behandlingen og oppskalering av klinikken Selve behandlingen vet vi at fungerer, og vi vet at den er høyt ønsket både av pasienter, forsikringsselskap og bedrifter, sier Søfteland. 

De har store ambisjoner for selskapet. 

– Vi bygger en organisasjon og en infrastruktur, så vi kan rigge oss for å vokse. Vi vil satse både i Norge og internasjonalt parallelt, sier Kvale. 

Skal samarbeide med forskere 

Flere forskningsinstitusjoner har meldt sin interesse, likeså større bedrifter som sliter med betydelig langtidsfravær til tross for gode bedriftshelsetjenester og HMS ordninger. De har også inngått forskningssamarbeid med Høgskolen på Vestlandet og med Uppsala Universitet og vil fortsette med å forske på metoden parallelt med behandling av pasienter. 

De eier selskapet sammen. Kvale er majoritetseier med 73 prosent. Søfteland er medisinsk ansvarlig og Kvale daglig leder Allerede har de hatt mulige investorer på tråden. 

– Vi vil ikke ha noen investorer inn nå, sier Kvale. 

– Men det kan selvsagt bli aktuelt fremover, sier Søfteland. 

Selskapet har fått to millioner i støtte fra Agenda Vestlandet og 75.000 kroner fra Innovasjon Norge. 

Her kan du se alle gründerselskaper som fikk tilskudd i april. 

Vekst: – Vi kommer til å gripe alle muligheter for ekspansjon, sier Gerd Kvale. I bakgrunnen skimtes Løvstakken og Brann stadion.

Søfteland fortsetter i deltidsstilling som overlege ved medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, i tillegg til å være gründer og medisinsk ansvarlig. 

Team med spesialister

Et tverrfaglig team av helsespesialister er allerede på plass. Nettside på norsk og svensk er publisert. Den engelske vurderer de å publisere snart. 

Planen er å starte opp klinikken for fullt fra høsten av.

Gründerne er opptatt av at alle pasienter skal ha lik tilgang på behandling. 

– Helsetjenestene er geografisk diskriminerende. Personer med for eksempel ryggsmerter og fatigue kan leve sine liv langt unna helsetjenestene. Komplekse og sammensatte helseplager krever en flerfaglig behandling. Vi gir skreddersydd behandling digitalt der folk befinner seg, sier Kvale.

– Dette er en fremtidsrettet måte å levere rehabiliteringstjenester på, sier Søfteland. 

Flere forsikringsselskaper har allerede vært i kontakt med selskapet. De opplever at det er et gap i tilbudet mellom akutte smerter og tilbud om for eksempel fysioterapi - og uføretrygd i den andre enden. 

– Det er her Safe Choice sitt tilbud kommer inn, sier Kvale. 

– Hva er målet med gründerbedriften? 

Konsentrert behandling

– Et av de første stegene på veien var 1-sesjons behandling for spesifikke fobier, der man kunne vise at både sprøyteskrekk og tannbehandlingsfobi kunne behandles på én sesjon på tre timer. 
– Neste steg var 4-dagers behandling for kronisk utmattelse der pasientene fikk økt funksjonsnivå etter en behandling på fire påfølgende dager.
– Tilnærmingen «The Bergen 4-day treatment» ble gjort tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt. 
– Fra 2019 startet å utvikle og ta i bruk konsentrert behandlingsformat for kroniske helseplager - og har med stor suksess vist at det er nyttig på tvers av svært ulike komplekse lidelser. 
Kilde: Safe Choice Clinic 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

– Vi ønsker en kontrollert skalering, og vi kommer til å gripe alle muligheter for ekspansjon. Vi vil ekspandere på en måte som er bærekraftig. Vi selger ikke forventninger, vi selger resultater, sier Kvale.