Rikke Eckhoff Høvding gir seg i Norsk venturekapitalforening.

Venture-høvdingens exit: Nå blir hun politisk spydspiss i storbank

Ricke Eckhoff Høvding går til Nordea.

Publisert Sist oppdatert

Etter fire år som sjef for Norsk venturekapitalforening takker hun nå av, for å bli «head of public affairs» i den norske delen av den nordiske storbanken, eller "myndighetskontakt" som det også heterP.

– Jeg skal sørge for at beslutningstagere har riktig informasjon om hva bankene driver med, for eksempel hvordan nye EU-regler og annen politikk påvirker banken og bankens kunder, sier Rikke Eckhoff Høvding, direktør i Norsk venturekapitalforening (NVCA).

– Så du blir banklobbyist?

– Jeg kaller det en ”budbringer av fakta”. Når folk hører ordet lobbyist, tenker de ofte på noen som jobber for særinteresser som for eksempel tobakkindustrien, og gjerne i Amerika. Bank er noe som er viktig for folk flest her i Norge, bare tenk på hvor ofte du bruker en banktjeneste. Vi skal passe på at vi får en regulering og et rammeverk som gir et effektivt og velfungerende bankvesen, sier den avtroppende venture-sjefen.

Daniel Ras-Vidal i Abelia og Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening var drivkrefter bak å få på plass skatteinsentiver for investeringer i oppstartsbedrifter. Her sammen under en rapportfremlegging om det. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Hjerte for opsjoner

Det er en av de mest markante skikkelsene i det fortsatt lille norske tech-investor-miljøet som nå forlater skuta. Hun har vært opptatt av å fortelle hva ventureinvesteringer betyr for omstilling, og hvordan slik kapital kan gi flere ben å stå på for den norske økonomien.

Flere saker har stått på den politiske agendaen. Kanskje aller mest har hun jobbet hardt for å endre opsjonsskatten i en mer startup-vennlig retning, slik at norske Poppstartsselskaper kan bruke opsjoner som virkemiddel for å tiltrekke seg kompetente ansatte, og slik øke sannsynligheten for at de nye bedriftene lykkes.

Etter instendige oppfordringer over lang tid, og press fra både ledende gründere og interesseorganisasjoner som NVCA, Abelia og IKT Norge, ble det i 2017 endelig vedtatt en ordning som skulle gjøre det lettere for startups å benytte seg av opsjoner til ansatte - blant annet ved at betalingen av skatten utsettes til de ansatte eventuelt selger aksjene. Ordningen hadde imidlertid en rekke begrensninger. Selskapene kan ikke ha mer enn noen håndfuller ansatte og ha begrenset inntekt. Og misnøyen har derfor fortsatt.a

Litt feigt

Heller ikke Rikke Eckhoff Høvding er fornøyd med dagens opsjonsskattordning.

– Jeg slutter jo før jeg får det ordentlig til, men jeg håper jo at noen andre skal ta over. Det er kanskje litt feigt å ikke dra dette i land, men jeg trodde virkelig vi skulle komme i mål med dette.

– Mange mener jo at ordningen som er innført ikke er god nok. Men politikerne har jo dyppet tåa litt nedi vannet?

– Ja, nå er iallfall opsjonsskatt et tema, og vi har klart å flytte debatten om opsjoner dit den bør være, som et virkemiddel for bedrifter som trenger fart og skalering. Før tenkte man på det som noe ble gitt i rundhåndet kompensasjon til toppledere i store børsnoterte selskaper.

Nyansert bilde av investoren

– Har oppfatningen av en typisk venture-investor også endret seg, at det ikke bare er sånne kyniske Exit-typer som går over lik for å tjene mest mulig penger til seg selv?

– Jeg tror det er mer forståelse for at vi trenger flere typer kapitalkilder, og at venture er viktig for en viss type selskaper. Det er også økt forståelse for hvordan de som jobber i venturefond, jobber for å tjene penger til fondets eiere, være seg stiftelser, universiteter eller pensjonsfond. Det bildet er blitt mye mer nyansert.

– Men er du lei av venture-miljøet, nå da?

– Jeg har vært her i fire og et halvt år. Det er verdens morsomste jobb, men nå er det noen andres tur til å prøve seg. Det er viktig å se om det er flere og nye måter å jobbe på.

Lett begeistret

– Har du ikke lyst til å bli investor selv?

– Både ja og nei. Jeg elsker jo å jobbe med dette miljøet og alle menneskene her. Men som person blir jeg fryktelig lett begeistret. Og hadde noen spurt meg om å investere, hadde jeg sagt ja til alle.

Rikke Eckhoff Høvding har tidligere vært redaktør i finanstidskriftet Unquote i London – som dekker venture og private equity. Hun har også vært konsulent i Burson-Marsteller og head of corporate affairs i Argentum.
NVCA starter nå jakten på en ny leder, men har fortsatt forholdsvis god tid på seg. Eckhoff Høvding har en oppsigelsestid på seks måneder.