Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen avfeier forslaget til parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre.

Venstre vil inkludere omsorgspenger i Nav-forsikring for små selskaper, men får blankt nei av egen regjering

Dyrt og unødvendig, mener Arbeids- og sosialministeren om Venstres forslag.

Publisert

Ved å tegne forsikring hos Nav, kan arbeidsgivere i små aksjeselskaper få refundert utgiftene sine til sykepenger ved fravær utover tre kalenderdager.

Nå vil Venstre utvide denne ordningen til å omfatte omsorgspenger ved sykt barn.

– Det er bedre at man gir de næringsdrivende som ønsker det muligheten for å betale litt mer for å forsikre seg mot flere situasjoner, enn at de ikke får den muligheten, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder i Venstre.

Nav-forsikring for små bedrifter

  • Arbeidsgiveren kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
  • Arbeidsgivere med samlede årlige lønnsutbetalinger under 40 ganger grunnbeløpet, i 2020 tilsvarende drøyt 4 millioner kroner, kan benytte ordningen.
  • Arbeidsgiveren skal i arbeidsgiverperioden utbetale sykepengene til arbeidstakeren etter de vanlige reglene, og kan deretter kreve refusjon fra folketrygden.
  • Forsikringsåret går fra 1. juli til 30. juni og arbeidsgiveren betaler premien forskuddsvis per kvartal med et foreløpig beløp.

Kilde: Nav

Han viser til at offentlig sektor generelt, og Nav spesielt, har vært gjennom omfattende digitalisering.

– Det bør gjøre det enklere å kunne tilby ulike typer forsikringer til de som trenger det, mener han.

Denne loven ble sist endret på nittitallet. Breivik mener det er er på høy tid med en oppdatering av regelverket.

– Vi mener dagens forsikringsordning for småbedrifter gjennom Nav er utdatert når den ikke tar hensyn til dekning ved sykt barn.

Spørsmålet ble i forrige uke sendt til Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), i håp om at regjeringen ville vurdere saken.

Det kommer de ikke til å gjøre.

«Det har ikke tidligere vært vurdert å utvide forsikringsordningen for sykepenger til også å gjelde omsorgspenger, og jeg kan heller ikke se at det er behov for dette nå», skriver Røe Isaksen i et skriftlig svar til Breivik.

Han viser til at forsikringsordningen for små bedrifter er selvfinansierende, og mener at eventuelle endringer kan gjøre den om til en dyr utgiftspost for staten.

«Det er grunn til å tro at det ikke er mange virksomheter som vil være interessert i en forsikringsordning for omsorgspenger,» skriver statsråden.