politikk

Venstre vil ha tilbake gründer-ordningen regjeringen skrotet

– Grønn omstilling av Norge handler om mye mer enn å bygge «grønne industrilokomotiver» som batterifabrikker, sier Alfred Bjørlo.

Alfred Bjørlo vil har en mer gründervennlig regjering.
Publisert Sist oppdatert

Venstre presenterer i dag sitt alternative statsbudsjett. Et av tiltakene er å bevilge penger til startoff-ordningen som regjeringen skrotet i sitt budsjettforslag. 

Venstres Alfred Bjørlp mener det er helt uforståelig at regjeringen foreslår å legge ned StartOff. 

– Noe av det viktigste staten kan gjøre for å hjelpe flere grundere til å få et marked og få bedriften til å vokse, er å gi nystartede bedrifter enklere tilgang til å konkurrere om offentlige innkjøp. StartOff har vist seg som et utrolig godt virkemiddel for å få dette til – for Venstre er det en selvfølge at vi skal satse videre på StartOff, sier han. 

 Bjørlo, som lenge har kjempet gründeres sak i Stortinget uten større gjennomslag, mener vi har regjering som ikke forstår grundernes hverdag og utfordringer. 

– Den kampen skal Venstre ta om nødvendig helt fram til valget i 2025 hvor vi skal kjempe for en ny og grunder-vennlig regjering, sier han. 

– Grønn omstilling av Norge handler om mye mer enn å bygge «grønne industrilokomotiver» som batterifabrikker og havvindparker. Det handler minst like mye om å dyrke fram et mangfold av nye bedrifter og vekstnæringer som både er bærekraftige og har potensiale til å skape lønnsomme arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

– Venstre vil gi næringslivet rammevilkår som gjør det mulig å investere i ny teknologi og framtidas arbeidsplasser, blant annet gjennom å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften og redusere formueskatten på å eie bedrifter, sier Alfred Bjørlo.

Av forslagene Venstre nå kommer med, er bl a:

  • Fjerne hele den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye inntekter (10 mrd i skattekutt)
  • 2 milliarder kutt i formueskatt på eierskap av bedrifter
  • Endringer i formuesskatt-reglene som skjermer teknologi- og startup-bedrifter
  • Gjeninnføre en god opsjonsordning for ansattes eierskap av aksjer i egen bedrift
  • Bevilgninger til å videreføre StartOff-programmet
  • Styrke Miljøteknologiordningen med 115 mill NOK
  • Ny utlysing av Grønn Plattform
  • Styrket satsing på næringsrettet forsking og flere Ph.d.-stillinger i næringslivet

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.