Magne Uppman forteller om hvilke gründere han liker, ombord på Shifters sommerbåt, for anledningen BRIM Explorer.
Magne Uppman forteller om hvilke gründere han liker, ombord på Shifters sommerbåt, for anledningen BRIM Explorer.

Varsler nytt storfond og flere ansatte: Slik er gründerne som får SNÖ-mannen til å smelte

Mange gründere er ekstremt gode til å kommunisere og selge. De "tar" møterommet, men investor Magne Uppman i SNÖ Ventures lar seg ikke alltid imponere.

Publisert Sist oppdatert

For litt over fire år siden bega de to tidligere gründerne seg inn på noe de ikke hadde gjort før, da de så smått begynt å gjøre sine første startup-investeringer. Etter hvert har prosjektet til radarparet Magne Uppman og Teodor Bjerrang i SNÖ Ventures vokst seg større og større. Porteføljen til det fortsatt unge investeringsselskapet har en imponerende lineup av lovende teknologiselskaper, som Inzpire.me, Memory, Be Your Best, Confrere og Ignite Procurement.

- Vi er ekstremt godt fornøyd med de vi jobber med. Alle er solide selskaper med god vekst. Foreløpig er det jo ingen exits, men i et ventureperspektiv er ikke fire år spesielt lenge, så den delen av det kommer etter hvert, sier Magne Uppman, partner i SNÖ Ventures.

Det nye fondet

Etter de innledende rundene med enkeltinvesteringer bestemte SNÖ seg for å satse større, og høsten for to år siden ble det kjent at de satte opp et 100 millioner kroners fond. Blant aktørene som skjøt inn kapital, var blant annet Dette fondet nærmer seg nå ferdiginvestert, og Uppman kan nå røpe at de er i gang med å sette opp et nytt og langt større fond. Det blir ikke lenger bare «Magne og Teodor» - teamet utvides nemlig fra to til fem personer.

­- Hva vil dere se etter hos gründerne?

- Uansett hvilken investor du spør, så vil han eller hun si at teamet er viktig. Vi er ganske klassisk der, så vi har vært opptatt av å finne de helt eksepsjonelle gründerne. Alle startups vil ha noen bølgedaler, og det går opp og ned de første årene. Derfor må de ha bevist at de har de riktige egenskapene for å stå løpet.

SNÖ har en forkjærlighet for serie-entreprenører. Blant disse er Odd Skarheim og Svein Willassen, henholdsvis tidligere Attensi og Appear.in, men nå Be Your Best og Confrere.

- Dere kan jo se på CVer og finne ut hva folk har gjort før, men det kan jo være flaks og tilfeldigheter de forrige gangene de klarte å skape noe?

- Det er et kjent sitat som sier at en førstegangsgründer starter nederst når han skal bestige Mount Everest, mens en seriegründer starter på en basecamp høyere opp. Man har lært ekstremt mye av de tidligere reisene, så man unngår en del feil.

Uppman presiserer at SNÖ selvfølgelig også må ha tro på selskapet og det de ønsker å oppnå, og har sagt nei til mange seriegründere også.

Mye mennesker, lite regneark

- Det er jo heller ikke bare seriegründere i porteføljen til SNÖ, men også det du kaller «kjempestore gründertalenter». Hva kjennetegner et slikt talent?

- Det er mange bokser som skal krysses av, men det er noe som er mye vanskeligere å sette fingeren på, det handler om det menneskelige. Det er jo ikke slik at vi kan ta tre møter med en person, så vet vi alt om denne. Så det viktigste vi har lært er å bruke mye tid sammen med gründerne, for å bli veldig godt kjent med dem. Det handler overraskende lite om regneark å være venture-investor.

Egentlig hadde SNÖ-duoen tenkt at det skulle være et fortrinn at de som et lite team kunne gjøre veldig raske investeringsbeslutninger - noe de ganske raskt la fra seg. I tilfellet Inzpire.me tok det over ett år fra den første kontakten til investeringen var et faktum.

- Det er mange gründere du møter som er ekstremt sterke på kommunikasjon og salg, som «tar» møterommet. Så møter du dem noen måneder senere, så har de ikke klart å bevege seg i det hele tatt. De står på akkurat samme sted fortsatt. Det er jo en god egenskap å være god til å selge, men det må kombineres med gjennomføringskraft.

- Så det er menneskekjenning det handler om?

- Ja, og et viktig stikkord er kjemi, at gründeren og investoren må klikke godt sammen. Ellers klarer man ikke dra lasset sammen. Det er litt magefølelse.

Å si nei til en gründer

Uppman påpeker at et nei i første omgang, ikke trenger å bety at alt håp er ute for en fersk gründer.

- Ofte kan det være at vi liker selskapet, men at det har vært for tidlig å gå inn. Da har vi et system der vi tar en sjekk nå og da på hvordan de ligger an.

- Blir det ikke fort litt slitasje hos gründerne, og det kan jo hende de finner seg andre i mellomtiden når det drøyer hos dere?

- Det optimale er jo om gründerne starter investorsamtalene i god tid før de skal hente kapitalen. Vi møter dem gjerne selv om vi tror det er for tidlig, for da har vi noe vi kan vurdere dem utfra senere, når det er aktuelt å hente penger.

SNÖ har også hatt en strategi der de er synlig og til stede i oppstartsmiljøet, for å vite hva som rører seg, og lære folk å kjenne.

- Vi startet hele SNÖ-reisen med at vi skulle være «founder friendly». Det er kanskje litt klisje, alle skal jo det, men ikke alle «walk the talk». Vi derimot ser på oss selv som gründere, og da er det helt naturlig å være ute i gründerøkosystemet. Vi forstår problemene, vi snakker samme språk, og sitter på samme side av bordet. I alt fra avtaleverket til hvordan vi jobber sammen med dem i det daglige.

Sure gründere?

Til selskapene som får nei, forsøker SNÖ å gi en hjelpende hånd på veien videre.

- Det er jo en kjensgjerning at 99 av 100 selskaper får nei hos oss, men det betyr jo ikke at det er et dårlig case. Det kan være timing, fokus, ja en rekke forskjellige ting som gjør at det ikke passer Da er vi opptatt av å forklare hvorfor det ikke traff hos oss, og gjerne gi noen gode råd og introer til andre investorer på veien. Det er et lite økosystem, og det er viktig å gi litt selv om man sier nei.

- Opplever dere at folk blir sure når de får et nei fra dere?

- Jeg skal ikke si at vi ikke har opplevd det, men det er jo unntakene. Det er veldig dumt å brenne broer, for selskapet kan være riktig for oss senere. Folk er generelt hyggelig og rause, og de forstår at vi ikke kan investere i alt.

- Det virker jo som dere har truffet godt, og selskapene ser stort sett ut til å gjøre det bra. Men de gangene dere har følt at dere har gjort noe feil, hva har dere lært?

- De beslutningene vi har gjort som kanskje ikke har vært de aller beste så langt, er de vi har brukt minst tid på, de som har gått raskest. Så vi er tilbake til det at vi bruke tid sammen med dem. Bli kjent med dem. Vi skal jo jobbe sammen i fem til 10 år fremover, og det er litt som et ekteskap. Det er en fordel å bli godt kjent før man skal gifte seg.

Det norske fokuset

- Hvis man skal være kritisk til porteføljen til SNÖ, er det jo det at den kan se veldig bredt ut tematisk, med alt fra logistikk til influencerplattformer til spill. Hvordan klarer dere å bidra med noe nyttig som investor i så mye forskjellig?

- Vi fokuserer kun på norske selskaper, og har derfor ikke villet begrense oss så mye. Vi kunne gjort som mange andre, bare investert i B2B SaaS-selskaper, men da hadde det norske markedet blitt veldig begrenset. I stedet har vi valgt å posisjonere oss til å ta en veldig sterk posisjon i det norske økosystemet.

Han presiserer at de bare investerer i det de kan noe om, og viser eksempelvis til Be Your Best, læringsspillet som hjelper fotballspillere å ta bedre beslutninger på banen.

- Selv om vi ikke kan så mye om fotballpsykologi, så kan vi Virtual Reality relativt godt. Selv om vi bare er to personer, er vi ganske komplementære. Vi forstår teknologi og kan sparre på ganske mange nivåer.

Risiko og flaks

Uppman erkjenner at noen av porteføljeselskapene har lavere risiko enn andre, men at det i visse tilfeller må mer flaks til for å lykkes.

- Vi er opptatt av å ha begge typer selskaper. Det er jo summen av avkastningen i en portefølje som avgjør om investorene i fondet tjener penger. Vi har en del B2B-SaaS-selskaper som er gode prosjekter og går bra. Så har vi noen som bygger nye kategorier, de som vil ta plattformposisjoner i et verdensmarked. Da er det klart at det er høyere risiko. Men hvis de klarer det, er det ikke lenger snakk om bare 10-gangeren, men 100-gangeren tilbake på investeringen. Hadde jeg vært en investor som bare gjør en til to investeringer, så hadde jeg vært mer forsiktig, men i en portefølje er det viktig å ha slike selskaper.

Økt konkurranse

- Nå er det jo økende konkurranse, med flere nye venturefond i gang eller på vei inn. Alle sier de skal samarbeide, men begynner vi å se en antydning til hardere kamp om de beste casene?

- Man kan se at det er en viss konkurranse om de beste casene. Samtidig vurderer de ulike miljøene de ulike casene forskjellig. Det er bredden av investorer som gjør at gründere kan treffe noen som liker akkurat det de gjør. Så det er definitivt en styrke at det er flere om beinet, for å få et fungerende marked.

Foreløpig har det ikke vært de store budkrigene, selv om det har seilet opp flere nye investorinitiativer de siste par årene.

- Vi er superglade for at det tar seg opp, ikke bare med norske aktører, men at det er stadig mer oppmerksomhet fra internasjonale investorer også. I casene vi gjør er vi opptatt å få med co-investorer, både for å ta ned risikoen og få med flere som kan jobbe sammen.

Styrker nettverket ut av Norge

- Hva blir den største endringen fra fondet dere nå har til det nye fondet, noe gründere bør merke seg?

- Vi fortsetter med samme strategi som før, der vi kombinerer et lokalt og gründervennlig fokus med en sterk internasjonal plattform for å legge best mulig til rette for at våre porteføljeselskaper skal lykkes. Vi har jo hele tiden hatt fokus på å bygge nettverk ut av Norge, og denne retningen styrker vi ytterligere med grepene i det nye fondet. Fondet blir også større, men detaljene må komme litt senere.

Powered by Labrador CMS