Rune Røsten i Schibsted Growth, Hilde Støle Pettersen i Momentum og Christine Corkery Steinsholt i Listfully.

Vanskeligere for startups å få investeringer: — Vi hadde så vidt begynt å hente penger før korona, men plutselig ble mange møter utsatt

Tror startups må belage seg på lavere verdisettelse.

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse gjennomført av Schibsted Growth og Shifter, kommer det frem at 47 prosent av spurte startups synes det er vanskeligere å hente inn finansiering nå, sammenlignet med før "korona-krisen".

— Vi kjenner oss igjen i det bildet. Både at penger sitter lenger inne hos oss, men også i markedet, selv om det er litt klarere nå enn det var for noen måneder siden, sier Rune Røsten, leder for Schibsted Growth i Norge. De investerer i en rekke oppstartsselskaper.

Han forteller at markedsforholdene er litt usikre, og at man derfor er litt mer usikker på investeringene.

— Når det gjelder nye investeringer, så ser vi også at andre investorer som er enda mer tilbakeholdne enn det vi er, sier han.

— Vi ser fra undersøkelsen at tre av ti trenger penger akkurat nå. Er det overraskende?

—Noen caser har nok stoppet opp av ulike forhold. I motsatt fall har vi caser som ikke trenger penger. Men det er nok vanskeligere å hente penger og det var en del som var i ferd med å hente penger da situasjonen inntraff, og de vil nok oppleve det som et problem. Spesielt hvis de så for seg samme betingelser som i januar, sier han.

Investeringsmøter ble avlyst

Christine Corkery Steinsholt

—Vi hadde så vidt begynt å hente penger før korona, men plutselig ble mange møter utsatt på grunn av situasjonen og høy usikkerhet. Våre eksisterende investorer har vært en god støtte, men også de var forsiktige, sier Christine Corkery Steinsholt, gründer og daglig leder i Listfully.

Selskapet hennes har utviklet en digital ønskeliste-tjeneste som samler alt på ett sted, samt en plugin for nettbutikker.

Hun poengterer at korona har ført til en forsinkelse i deres egen pengeinnhenting.

—Vi hadde håpet at vi hadde hentet mer penger på dette tidspunktet. Men vi er i mange gode samtaler med potensielle investorer, så det blir spennende fremover, sier hun.

Korona har åpnet muligheter

Selvom usikkerhet i markedet har redusert investeringsviljen, har flere fått en "korona-effekt"

— Korona har åpnet en del nye dører til investorer og miljøer som vi ikke ha hatt kontakt med tidligere. Vi har kunnet delta på flere digitale arenaer og blitt eksponert for flere potensielle investorer, sier Corkery Steinshol.

Christine forteller at hun også har fått mer hjelp fra sine «konsulent-investorer», ettersom det ble en litt roligere periode for dem.

—Tror du korona-effekten har vært bra eller dårlig for norske startups?

—Det kommer helt an på bransjen du er i. Vi er i en luksussituasjon, hvor veksten ikke har bremset. Det er lettere å kunne si til en investor at vi vokser fem ganger raskere enn før. For andre kan det være en helt annen situasjon, understreker hun.

Tryggere på caser som gjorde det bra før Korona

— For de som opplever vekst, er dette vekst dere investorer tror vil være varig?

—Min erfaring har ofte vært at det er en bølgebevegelse på veksten. Det kan skje en spesiell hendelse, for eksempel tsunamien, som førte til en enorm leservekst for nettavisene. Dette var en vekst som falt tilbake, men det stabiliserte seg på et høyere nivå enn før hendelsen, sier han.

— Så man priser ikke inn den veksten?

—Ikke toppnivået, i hvert fall. Man får kanskje en validering på det er et konsept som fungerer. Men vi er nok tryggere på caser som hadde bra trafikk fra før og kanskje styrket seg under korona-perioden, sier han.

Holder ikke investeringsplanene tilbake

Hilde Støle Pettersen i Momentum

— Vi er i ferd med å hente penger selv, og skal lukke vårt neste fond i løpet av kort tid. For vår del er det blandet. Vi ser at noen av familiekontorene og de industrielle er tilbakeholdne og reserverer midler til egen drift. Mens de institusjonelle investorene er mer aktive, så vi har ikke holdt tilbake våre planer, sier Hilde Støle Pettersen, partner i investeringsselskapet Momentum.

— Er ditt inntrykk at det er tøffere for oppstartsselskaper å hente penger nå?

— Det kommer litt an på hva slags investorer man går etter, men vi merker jo dette i vår egen portefølje. Risikoapetitten blant norske investorer oppleves som lavere. Samtidig har flere av selskapene i porteføljen vår lukket finansieringsrunder den siste tiden, og vi sier ikke nei til møter, sier hun.

Tror på normal investeringstakt i løpet av året

Fire av ti har et pessimistisk syn på nær fremtid. De tror det vil bli vanskelig å hente penger langt inn i 2021.

— Når kommer vi tilbake til normal drift?

—Når man har tenkt seg litt om, og fått kalibrert seg etter sommeren, så tror jeg det vil være relativt normalt frem til årsskiftet. Det er en del nye fond som har kommet på beina igjen ganske nylig i løpet av 2020, men kanskje den mest markante forskjellen er at det blir en litt lavere prising jevnt over, sier Røsten.

Han mener at prisene var kanskje noe høye i januar/februar.

— Da hadde det vært en markant oppgang over en veldig lang periode, sier han.

For ordens skyld: E24 har en eierpost i Shifter. Schibsted eier E24.

Om undersøkelsen

  • Gjennomført av Respons Analyse 4.-25. mai 2020, på oppdrag for Schibsted og Shifter
  • Utvalget er levert av Schibsted/Shifter, og består av gründere i Norge.
  • 90 gründere/ansatte i startups har svart, og respondentene representerer 76 selskaper
  • Respondentene er i alderen 24-60 år