Urban Sharing fylte opp med ansatte i nye lokaler i fjor. 
I front er den daværende ledelsen, med COO Liisa Andersson, CEO Marius Olsen og CTO Johan Høgåsen-Hallesby.
Urban Sharing fylte opp med ansatte i nye lokaler i fjor. I front er den daværende ledelsen, med COO Liisa Andersson, CEO Marius Olsen og CTO Johan Høgåsen-Hallesby.

Urban Sharing i kraftig minus: Styret så ingen verdier i programvaren

Selskapet bak teknologiplattformen til Oslo Bysykkel AS mente softwaren var kraftig overvurdert, og satte verdien til 0 i regnskapet.

Publisert Sist oppdatert

Shifter har tidligere omtalt hvordan mobilitetskonsernet Urban Infrastructure Partner og deres datterselskaper har vært i hardt vær de siste månedene. Årsregnskapet til driftsselskapet Oslo Bysykkel viser at inntektene sank kraftig i 2019, og egenkapitalen var i et solid minus ved utgangen av fjoråret. Nå viser det seg at tallene til teknologiselskapet Urban Sharing er minst like røde.

Millionverdier ble til ingenting

Salgsinntektene til mobilitetsplattformen har gått ned fra 33 millioner til 27 millioner. Sammen med økte kostnader gjør det at Urban Sharing ender med et årsresultat på minus 88 millioner kroner.

Det er flere årsaker til de høye kostnadene. Blant annet steg lønnsutgiftene fra to til åtte millioner. Men hovedårsaken er en stor nedskriving på 53 millioner kroner. Det går frem av rapporten at styret mener at den regnskapsmessige verdien av softwaren til Urban Sharing ikke har gjenspeilet den reelle verdien:

"Av den grunn har styret funnet det korrekt å nedskrive verdien til 0".

I ubalanse

Nedskrivingen bidro sterkt til at Urban Sharing hadde negativ egenkapital ved årsskiftet. Til tross for situasjonen mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift i selskapet. Akkurat som med Oslo Bysykkel har også Urban Sharing lånt penger av morselskapet for å få det til å gå rundt.

UIP Holding har i sin tur lånt penger fra aksjonærene for å sikre økonomien i hele konsernet.

Selvaag Invest er i dag hovedeier med 67 prosent, etter at de i september kjøpte Møller Mobility Groups eierpost i UIP Holding. De resterende 33 prosentene eies av holdingselskapene til gründerne Axel Bentsen, Trond Christensen og Kristoffer Bøe Henriksen.

Tungt 2020

Videre har heller ikke 2020 vært en fest for selskapet. I årsrapporten fortelles det om stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av koronaviruset - blant annet med tanke på å hente kapital.

I forbindelse med Møllers exit fra selskapet tidligere i år, fortalte Shifter historien om det tunge året for UIP-systemet. Ved innledningen til året så det ikke så verst ut. Urban Sharing forberedte seg på å gå inn i Milano og Verona, etter at de hadde landet en avtale med de italienske storbyene på tampen av 2019. De hadde også startet arbeidet med en investeringsrunde. Planen skal ha vært å gjøre Urban Sharing til et selvstendig selskap, løsrevet fra resten av UIP.

Hvis Urban Sharing gikk solo, ville det trolig bli lettere å hente kapital til videre utvikling som vekstselskap.

Mange har gått

Urban Sharing skal ha vært nær ved å lykkes med å hente ny kapital da koronapandemien kom for fullt. Men i stedet endte det med full stopp, og en dyp krise i selskapet.

I løpet av de siste månedene har Marius Olsen sluttet som daglig leder, etter et knapt år i jobben. Deretter forsvant mobilitetsprofilen Johan Høgåsen-Hallesby samme vei, med henvisning til at han skulle ta seg et sabatshalvår. En gjennomgang Shifter har gjort ved hjelp av LinkedIn viser at de ikke er de eneste nøkkelpersonene som har sluttet. Et tosifret antall ansatte har gått ut av selskapet.

Sterk eier i ryggen

Shifter har spurt Urban Sharing om å kommentere på det som kommer frem i fjorårets årsrapport, uten å få svar. Leder for strategi og forretningsutvikling, Kristian Brink, har tidligere skrevet følgende om situasjonen til selskapet:

– Vi har en sterk eier i ryggen som nå har gitt oss en finansiell forutsigbarhet og et solid fundament vi bygger videre på fremover. Urban Sharing består nå av et sammensveiset lag med kompetente ansatte som er mer motiverte enn noen gang.

Powered by Labrador CMS