kapitalkrise

Trond Riiber Knudsen tviholder på å investere i én startup i måneden: Selger unna på børs og i eiendom for å få kapital

Krise-emisjoner og færre salg og børsnoteringer i porteføljen har fått Norges viktigste engleinvestor til å endre strategi, men han er overbevist om at noen av de beste startup-kuppene gjøres i nedgangstider.

Trond Riiber Knudsen har landets fyldigste investeringsportefølje.
Publisert