STATSSTØTTE

Tidspress tvang statsråden til å frede Innovasjon Norge og Siva

Gjennomgangen av apparatet som deler ut flerfoldige millioner til gründere hvert år, er fullført. Alle instansene består.

Næringsminister Jan Christian Vestre hadde samlet lederne for de fem viktigste aktørene i virkemiddelapparatet på Startuplab i Oslo onsdag.
Publisert Sist oppdatert

– Mange oppstartsbedrifter forteller at når de har kommet til et visst nivå og skal skalere skikkelig, da er vi ikke der nok for dem, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Shifter.

Onsdag annonserte han på Startuplab i Oslo at gjennomgangen av det såkalte virkemiddelapparatet, altså de offentlige institusjonene som skal støtte og dele ut penger til innovasjonsprosjekter, er fullført.

Prosessen har pågått i snart et år. Hensikten har vært å sørge for mer effektive og treffende støttefunksjoner for næringslivet.

– Hva det har å si konkret for den enkelte virksomhet der de er i sin livsreise, vil vi se fremover. Hele tanken med dette er at fra unnfangelsen til «unicorn», så skal vi være der, sier Vestre.

– Hvordan aktørene, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, Doga og Eksfin, i sum stiller opp for den spesifikke bedriften - det er hele logikken. Og det er en helt annen måte å tenke virkemiddel på. Det har vi aldri gjort i Norge på 50 år.

Bredere programmer

Resultatet er tredelt. Shifter har tidligere omtalt initiativet Én vei inn, en felles portal som skal lede søkeren til riktig program. Når alt er oppe og går, skal det ta mindre enn åtte timer å bli plassert på riktig hylle i systemet. Dette videreføres og utvides.

Det andre viktige grepet, er endringer i de eksisterende programmene som i grove trekk skal fjerne overlapping og tette hull. Med andre ord skal det bli mindre forvirring om hvilken type støtte man bør søke, og lages nye og bredere ordninger for støtte som fanger opp flere selskaper.

– Er det for mange som har fått for lite eller for få som har fått for mye?

– Det er vanskelig å si, med mange tusen søknader i året. Det er ikke noe mål å øke eller å redusere det. Målet er å få til omstilling og verdiskaping i landet vårt. Det at de riktige prosjektene får, er viktig.

– Men at vi har hatt så mange programmer, mange av dem ganske smale - og vi har kanskje aldri tenkt på helheten fra A til Å, det har gjort at virkemiddelapparatet ikke har vært så relevant for mange bedrifter, sier Vestre.

For det tredje skal hele apparatet dreies i grønn retning. Alle prosjekter som får støtte, skal på en eller annen måte bidra til å nå omstillingsmålet for 2030. Det skal etableres nye rapporteringsfunksjoner for dette.

Tar første steg før jul

De ulike tiltakene skal implementeres utover våren. Allerede i tildelingsbrevene som sendes ut fra regjeringen rundt juletider, vil det være noen endringer i ulike programmer.

I tillegg til at Én vei inn utvides, ser man på felles søknadssystemer og felles databasesystemer for oppbevaring og behandling av data om søkere og mottakere. Noen endringer i et tilskudd de fleste gründere har forholdt seg til, nemlig etableringstilskuddet, ligger det også an til.

Vurderte full overhaling

Samtidig slår ministeren fast at alle de fem hovedaktørene i virkemiddelapparatet består, mer eller mindre som i dag. Så sent som i fjor var det for eksempel heftig debatt om Sivas rolle, og Innovasjon Norge slukte deler av virksomheten.

En modell der en eller flere av aktørene ble lagt ned eller slått sammen, var til vurdering, bekrefter Vestre.

– Vurderingen jeg har gjort av det, er at vi har ekstremt dårlig tid frem til 2030 med de overordnede målene vi har. Øke eksporten, få flere i jobb, øke investeringer, kutte utslipp. Vi har så dårlig tid. Det å gå i gang med svære struktur-reformer, som sender veldig mange ansatte ut i usikkerhet, koster ekstremt mye penger og tar veldig lang tid å implementere. Det har vi ikke tid til. Jeg vurderte det, men kom til den erkjennelsen veldig tidlig i prosessen at det er mye bedre å bygge videre på den kompetansen vi har.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!