Tech-profiler hedret med pris for å fremme likestilling

ODA-nettverket har gjennomført sin årlige kåring.

Publisert Sist oppdatert

Nordens ledende frivillige nettverk for kvinner i teknologibransjen, ODA, kårer hvert år Norges fremste rollemodeller for likestilling i teknologibransjen. Prisene ble delt ut på den årlige ODA Inspirasjonsdag, som for første gang ble avholdt digitalt torsdag.

Tre priser ble delt ut, ODA Award Woman, Man og Organization.

Lillian Røstad er årets ODA Award Woman

Lillian Røstad sammen med Jane Xia og Kristine Hofer Næss

– Lillian Røstad er en svært synlig rollemodell innen teknologi. Hun har bidratt til at flere kvinner velger tech som karrierevei, har inspirert mange unge teknologer til å sikte høyt, i tillegg til egne konkrete mangfoldsresultater. Hun imponerte juryen med sin drivkraft og fokus på mangfold og tech, sier leder av ODA, Kristine Hofer Næss.

Lillian Røstad, som har en doktorgrad innen informasjonssikkerhet, fronter mangfold som direktør for business consulting-divisjonen i Sopra Steria Skandinavia, der kvinneandelen er over 50 prosent, og som leder av Sopra Steria sitt Cyber Security Centre.

Parallelt med lederstillingen er hun Førsteamanuensis ved UiO, hvor hun er med på å etablere en ny mastergrad i informasjonssikkerhet.

– Hennes engasjement og lidenskap for teknologi har gitt en reell innvirkning på samfunnet, og skapt bevissthet om den kritiske verdien til informasjonssikkerhet, sier Jane Xia, ansvarlig for ODA Awards.

Morten Løvstad er årets ODA Award Man

Morten Løvstad sammen med Jane Xia og Kristine Hofer Næss

Morten Løvstad, daglig leder i Sogeti, har gjennom et strategisk fokus på økt kvinneandel, sørget for 47 prosent kvinneandel i selskapet og 60 prosent i ledelsen.

– For Sogeti/Capgemini og meg har fokuset alltid vært å utvikle en organisasjonskultur som fremmer kvinner i alle sammenhenger, og at vi alltid sørger for å ha kvinnelige kandidater og etterfølgere til lederroller, inkludert min egen, sier Løvstad.

Han mener mangfold er viktig for at Sogeti skal være en attraktiv arbeidsplass, med godt samarbeid og høy lønnsomhet, og mener denne holdningen må forankres hos ledelsen.

– Morten Løvstad er en svært verdig vinner av ODA Award Man. Gjennom mange års innsats for å motivere kvinner til å ta ansvar og søke nye, utfordrende roller, samt målrettet fokus i bedriften, har de oppnådd imponerende resultater. Både nasjonalt og internasjonalt er han en viktig rollemodell, sier leder av ODA, Kristine Hofer Næss.

Fotoware er årets ODA Award Organization

Fotoware kan vise til meget gode resultater i sin satsing på mangfold. Kvinneandelen har økt fra 21 prosent i 2018 til 45 prosent i 2020. I tillegg til at selskapets ansatte gjenspeiler en god balanse mellom alder, bakgrunn og etnisitet, består ledergruppen av fire kvinner og fire menn.

– Fotoware markerer seg i kåringen blant annet fordi de i ansettelsesprosesser synliggjør mangfold gjennom bevisst bruk av bilder og ord, og fordi de alltid stiller med en kvinne og en mann i intervju med kandidater. Dette er eksempler på hvor målrettet og strategisk de jobber for å øke mangfoldet i bedriften, og hvordan de kan inspirere andre bedrifter til å gjøre tilsvarende tiltak, sier Jane Xia, ansvarlig for ODA Awards.

Fotoware ledes av Anne Gretland, som er en av grunnleggerne av ODA, men som siden har trukket seg ut. Gretland er en av nestorene innen kjønnsmangfold i den norske teknologibransjen, og er svært synlig i media i spørsmål om hvorfor økt kvinneandel er viktig. Hun sier at FotoWare har jobbet målrettet de siste årene for å øke mangfoldet i selskapet:

– Spesielt kvinneandelen har vært viktig for oss, og vi er svært stolte av å vinne ODA Awards Organisasjon 2020. Våre ansatte er aktivt engasjert i emnet, og gir tilbakemeldinger på at arbeidsplassen har blitt et bedre sted å jobbe med økt kjønnsbalanse. Det viktigste er at vi ikke bare snakker om å øke mangfoldet, men legger en handlingsplan for å gjøre tiltak, og utfører på denne, sier hun.