SAMMENSLÅINGEN AV HUDYA GROUP OG PAYR

Teamet i Hudya Group. Kommunikasjonsdirektør Morten Kvam til høyre.
Teamet i Hudya Group. Kommunikasjonsdirektør Morten Kvam til høyre.

Tatt på senga av Finanstilsynets avslag: «Hadde vi visst dette, hadde vi kanskje gjort ting litt annerledes»

Da Finanstilsynet så regnskapet til Hudya, nektet de selskapet å beholde godbiten fra Payr-kjøpet.

Publisert Sist oppdatert

Da Hudya Group i november ville overta Payrs konsesjon som betalingsforetak, fikk de avslag. Finanstilsynet skal ifølge Morten Kvam, kommunikasjonsdirektør i Hudya Group, ha stilt krav om en «styrking av Hudyas finansielle stilling».

– Både Payr og Hudya er i en investeringsfase. Det betyr at det er behov for kapital for å dra selskapene videre, og da, slik jeg har forstått det, ønsket Finanstilsynet å se at kapitalen var på plass før de kunne godkjenne en overtakelse med konsesjon.

Dette er saken:

  • Payr og Hudya Group annonserte fusjonen i sommer og skulle med avtalen «posisjonere seg for internasjonal vekst».
  • I november ble Payr tvunget til å stenge betalingstjenesten i appen fordi Finanstilsynet ikke godtok at de nye eierne overtok konsesjonen.

I et brev Shifter har fått tilgang til, begrunner Finanstilsynet avslaget med hjemmel i finansforetaksloven § 6-3 første ledd. Her heter det blant annet at en tillatelse av erverv fordrer at «eierandelen er finansielt betryggende».

Finanstilsynet viser videre til Hudyas årsresultat på minus 70 millioner kroner i 2018. Konsernregnskapet hadde et underskudd på 86 millioner kroner.

Kvam forteller at Hudya Group ikke var klar over de konkrete kravene til en overføring av konsesjon da avtalen om et oppkjøp av Payr ble inngått i sommer.

– Jeg vet ikke om det egentlig finnes noen helt tydelige krav heller. Det ingen som har sagt at det må være så og så mye kapital, sier han og legger til:

– Den fasiten får man ikke. Jeg tror de gjør vurderinger der og da når søknaden kommer, og så må selskapene gjøre det beste ut av situasjonen.

Ville ha med Payr på børs

Hudya er i innspurten av en børsnotering på Nasdaq North i Stockholm. Da selskapet mottok Payr-avslaget, la de to alternativet på bordet, forteller Kvam.

Morten Kvam, kommunikasjonsdirektør i Hudya Group.
Morten Kvam, kommunikasjonsdirektør i Hudya Group.

Enten kunne de utsette oppkjøpet til Hudya alene hadde gått på børs. Alternativt måtte Payr gi fra seg konsesjonen. Partene gikk som kjent for sistnevnte løsning, og nylig leverte Payr tilbake konsesjonen de hadde brukt 18 måneder på å dra i land.

– Vi har brukt veldig anerkjente solide advokater som har hjulpet oss med dette. Selv de hadde ikke fanget opp at det var noen tydelige krav i forkant, sier Kvam og legger til:

– Hadde vi vært hundre prosent obs på dette, så hadde vi kanskje gjort ting litt annerledes. For eksempel kapitalisert opp før vi sendte inn søknaden, sier han.

Gir Payr tilgang på fintech-skattekiste

Målet nå er å få betalingsfunksjonen i Payr-appen tilbake, men på hvilken måte, det vet de ennå ikke, forteller Kvam.

– Det er flere veier å gå, og vi har en "Apple-tankegang". Vi tror at det i fremtiden ikke vil være mulig å bygge en plattform slik vi ønsker det, kun med egne ressurser. Det blir for kostnadskrevende, sier han og fortsetter:

– Skal man henge med på utviklingen som går rasende fort, er det bedre å ha sterke partnerskap hvor man henter inn de som er best på hvert sitt område. Sammen kan vi bli en kraftfull pakke, sier han og understreker, i Payrs tilfelle:

– Vi ønsker å få det til så fort som mulig, men det vil ikke bli eksakt som det var. Det vil bli et mye bredere tilbud, sier Kvam.

Payr og Hudya

  • Payr startet som en tjeneste for skanning og betaling av fakturaer.
  • Selskapet har etter hvert utviklet en AI-drevet markedsplass for bytte av billigere og bedre leverandører av tjenester som strøm, mobilabonnement, forsikring og lån.
  • Hudya er et norsk konsern med virksomhet i Sverige, Danmark og Norge, med omtrent 450 ansatte.
  • Selskapet har bygget en digital plattform som samler ulike tjenester for både privatpersoner og bedrifter, det være seg i dag mobil, strøm, forsikring og refinansiering.

Han viser til at Payr vil få tilgang til Hudya-plattformen, men også selskapets øvrige oppkjøp, deriblant svenske Seqr som står bak en betalingsplattform- og app.

– Seqr brukte 600 millioner svenske kroner på å utvikle teknologien sin, men fikk problemer med å kapitalisere seg opp. Der kjøpte vi rett og slett ut teknologien, uten ansatte, sier han.

– Meningen fremover er at både Payr og Hudya skal kunne bruke det som sin skattekiste, slik at vi til slutt kan tilby en Payr 2.0, alt ettersom.

«Stor vifte av mulighetsrom»

Nylig kjøpte også Hudya Group den svenske refinansieringsaktøren Conteo AB. Selskapet har konsesjon innen kredittformidling i Sverige.

– Der har vi formelt sett ikke gjort en "closing" av avtalen ennå, men det kan være ett av flere utfallsrom, å benytte oss av deres konsesjon, sier Kvam og legger til:

– Vi har i det hele tatt en ganske stor vifte av muligheter her, så vil vi etter hvert lande på den løsningen som er best.

– Hva konkret kan Payr bli?

– Payr vil kunne tilby betaling som før, men også mange flere tjenester. For eksempel kan vi se for oss en Apple Pay-løsning samt "peer-to-peer payments", men ikke bare innenfor ett land, men på et europeisk nivå, sier Kvam og legger til:

– Da må du ha en "e-money licence", som svenske Seqr hadde, og som vi skal omsøke så snart Hudya er kommet på børsen, noe som kompliserer bildet litt, men som igjen gir enda flere muligheter, sier han.

Les også:

Powered by Labrador CMS