Helsetech

Sykehus skal slippe å lete: Startup skal snu opp-ned på identifisering av millioner av operasjonsutstyr

Oppstartsselskapet Retrams har nettopp gjennomført et pilotprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus, og deler resultatene derfra. 

Sakser under lupen: Gründer Stein-Asle Øvrebotn i Retrams demonstrerer skanneren.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg tenkte egentlig at selskapet skulle hete Smarter, men det var så mye som het det. Så da tok vi det baklengs, sier Stein-Asle Øvrebotn, gründer i Retrams

Nå vil han også snu opp-ned på hvordan operasjonsinstrumenter på sykehus blir gjenkjent og sortert. 

Bare ved Haukeland universitetssjukehus er mellom én og to millioner ulike operasjonsinstrumenter i kontinuerlig omløp. Alle instrumentene skal telles, steriliseres og pakkes på nytt før nye operasjoner.

All fysisk merking som inngravering eller chip, øker risikoen for bakterier og defekter, så sykehuset ønsker å unngå dette.

Retrams har utviklet en skanner som kan identifisere hvert enkelt instrument, uten at instrumentene er fysisk merket. 

– Hvordan fungerer skanneren? 

– Den er utviklet blant annet ved hjelp av AI og gjenkjenner det enkelte operasjonsinstrument sitt «DNA». Samlet bruker vi 4-5 ulike teknologier for å få det til. På den måten kan sykehuset identifisere operasjonsinstrumentene, sier Øvrebotn. 

Automatisering: Per Helge Frøiland i Retrams gjør et brett klar til skanning

– Hva ønsker dere å oppnå? 

– Vi ønsker å skape trygge og innovative løsninger - og på den måten skape arbeidsplasser. Det skal være bærekraftig og tillitsbasert. Tillit er ekstra viktig innenfor helse, sier Øvrebotn. 

Han viser vei inn til laboratoriet hos helseinkubatoren Eitri, og demonstrerer hvordan skanneren fungerer sammen med kollega Per Helge Frøiland

Frøiland legger en rekke operasjonsinstrumenter på brettet, så tar det to til fire minutter før alle instrumentene er skannet og identifisert. 

Retrams

  • Startet i Florø i 2020.
  • Lager robotteknologi for helsefeltet som vil gi store innsparinger for sykehusene. 
  • Har utviklet en skanner som kan identifisere operasjonsinstrumenter. Systemet skal videreutvikles med en robotarm. 
  • Har solgt tre skannere til Haukeland og en skanner til St. Olav Hospital - som skal leveres i 2024. Mål om ytterligere leveranser i 2025. Har satt i gang en ny serieproduksjon i Norge for leveranser som er bestilt i 2025. 
  • Øvrebotn eier 93 prosent av selskapet sammen med Tore Havn. Havn har bakgrunn som økonomileder i ulike selskaper og har vært engleinvestor i ulike oppstartsselskaper. 
  • Regnskapet for 2023 viser 4,4 millioner kroner i omsetning og et resultat på i overkant av 200.000. 
Opptil to millioner: På Haukeland er det mellom én og to millioner av slike operasjonsinstrumenter i omløp.

– Kjemperesultater

Selskapet har hatt et pilotprosjekt i samarbeid med Haukeland universitetssjukehus. Resultatene fra prosjektet viser at skanneren klarer å identifisere 98 prosent av operasjonsinstrumentene i stål og noe lavere der instrumentene også inneholder plast.  

– Det er kjemperesultater, sier prosjektleder Viviann Danielsen hos Haukeland universitetssjukehus. 

Prosjektet har vært tilknyttet steriliseringsavdelingen. 

– Det er veldig viktig for sykehuset å ha kontroll på utstyret, på grunn av pasientsikkerhet og for å kunne levere på dokumentasjonskrav. Ved hjelp av skanneren til Retrams kan vi for eksempel holde styr på hvilke instrumenter som skal til service og vi kan vite at antall instrumenter og type instrumenter i brikken er korrekt, sier Danielsen. 

– Voldsomt potensial 

En «brikke» er i denne sammenheng betegnelsen på en boks med ferdigpakkede operasjonsinstrumenter som bestilles i forkant av en operasjon. 

Til en operasjon kan det være behov for alt fra én til ti brikker med utstyr. I hver enkelt brikke kan det være 50 til 60 instrumenter.

Det betyr at til én operasjon kan det være opp mot 600 instrumenter tilgjengelig, uten at alle nødvendigvis tas i bruk. 

Fornøyd: Viviann Danielsen er prosjektleder for pilotprosjektet hos Haukeland universitetssjukehus. Sykehuset har nå kjøpt inn tre skannere.

I dag brukes skanne-teknologien til Retrams etter at produktene er sterilisert og skal pakkes i nye brikker. Danielsen ser for seg også andre bruksområder fremover. 

– Teknologien har et voldsomt potensial. I dag er det operasjonssykepleiere som teller instrumenter før og etter operasjoner. Det er veldig tidkrevende. Tenk hvis vi kunne helautomatisert det også, sier Danielsen. 

Retrams inngikk et innovasjonspartnerskap med Haukeland, der sykehuset hadde opsjon på kjøp av skannere. Sykehuset har nå kjøpt inn tre skannere, som skal være klare innen nyttår. 

I tillegg vil sykehuset fortsette å bruke skanneren som er blitt brukt under pilotprosjektet, for å forske på løsningen. 

– Hva tenker du om at det er et norsk lokalt selskap som har utviklet teknologien? 

– Fantastisk. Vi er utrolig takknemlig for løsningen. Når man skal innovere må man være modig. Jeg synes sykehuset var innovativt innstilt og så mulighetene i denne lille bedriften. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Gründer måtte vente på operasjon

Øvrebotn fikk ideen til instrument-skanneren da han selv skulle gjennom en operasjon for 25 år siden. Operasjonen var avgjørende for om han skulle klare å fortsette å gå. 

På labben: Sondre Hagenes (fra venstre), Per Helge Frøiland, Shridar Amogh Patil Retrams og Stein-Asle Øvrebotn samlet i Bergen.

Han opplevde at operasjonen ble utsatt flere ganger. 

– Jeg vet ikke om det hadde noe med at de ikke fant rett operasjonsutstyr, men vi håper vår løsning kan hjelpe helsepersonell med å få bedre oversikt over utstyr de trenger til operasjoner, sier Øvrebotn. 

Han har 25 års erfaring fra produksjon og prosjektledelse innen industri. Retrams startet han opp i Florø i 2020. Nå har selskapet 7-8 ansatte fordelt mellom Florø og Bergen. 

I Bergen holder selskapet til hos helseinkubatoren Eitri, lokalisert vegg-i-vegg med Haukeland. 

40 studenter tilknyttet bedriften 

Selskapet har så langt hatt over 40 studenter tilknyttet. Interessen er stor. 

To av studentene er Sondre Hagenes og Shridar Amogh Ptil, bachelorstudenter i automatisering og robotikk ved Høgskulen på Vestlandet. Siden januar har de bidratt til å utvikle en robotarm, som er neste steg. 

Alltid logoen på: – Da jeg kom i dag hadde jeg ikke t-skjorten på, men jeg hadde den med i sekken altså, sier Shridar Amogh Ptil (til venstre). Sammen medstudent Sondre Hagenes følger han sjefens oppfordring om å ha på seg logoen hver dag.

– Vi har utviklet et gripesystem for robotarmen og nå er en prototype klar, forteller Hagenes. 

– Vi har laget det modellerbart, så den kan tilpasses ny instrumenter, sier Patil og legger til: 

– Vi har fått stor tillit og det har vært veldig gøy og spennende. 

Robotarmen skal kunne plukke instrumentene til skanneren og det vil bli enda mer automatisert. 

– Vi skal validere det norske markedet, så skal vi tenke internasjonalisering og eksport, sier Øvrebotn.

Internasjonal kompetanse

De siste tre årene har selskapet gått i pluss. Nå ønsker de å vokse. Selskapet er på jakt etter kompetent kapital. 

– Vi ønsker gjerne investorer som har hatt erfaring med å gå internasjonalt. Vi jobber også for å øke bemanningen. 

Han forteller at selskapet gjerne ønsker norske investorer og å beholde produksjon og drift i Norge. 

– Vi har gode samarbeidspartnere i Norge, og ønsker å bygge kompetanse videre her. 

I første omgang vil Øvrebotn satse innen helse, men forteller at teknologien også kan brukes i andre bransjer. 

– Vi kan gå inn på alle produksjonslinjer og sikre ulike leveranser. Potensialet er enormt.