Direktørens ledermøte (DLM) med Stortingets direktør Marianne Andreassen. Foto: Stortinget

Stort cyberangrep mot Stortinget

Flere politikere berørt.

Publisert

Stortinget har den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep, opplyser de selv i en pressemelding. Forholdet ble meldt til politiet tirsdag.

Det er registrert innbrudd på epost-kontoene hos et «mindre antall» stortingsrepresentanter og ansatte. Stortingets egne analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Stortingsrepresentanter og ansatte som er direkte berørt, er blitt kontaktet. De vil bli fulgt opp av Stortingets administrasjon de neste dagene.

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, legger hun til.

Stortinget opplyser at de har tett kontakt med «relevante sikkerhetsmyndigheter» i denne saken.